Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 097 6 153 5 825 7 029 7 119 8 785 10 434 6 042
33 Obežný majetok y epf 7 nss j teu h gcj d w2q t e5f 4f zba k 48w
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d89 y43 m1m x qms ilo c pvz d zzl ywd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet soh epg f6z j pjl h6q o pwd z iwq 8kz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kp7 7xw ey8 w g8t crx 5 6nj
62 Sociálne poistenie 3t2 wpr cl3
71 Finančné účty 0 xt1 t nuo j 8u5 j lpc n hut 4 w02 t d7p d eg4
72 Peniaze g 4z5 p fyx 9 kqr 1 8cl 2 a2h 3 jzw 2 v4i n 1ev
73 Účty v bankách 12 oab va w5 4i
74 Časové rozlíšenie súčet a7 x92
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3c vjp
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a aim e wja y gfy b buo o xp8 s kh5 4g j6g n 969
80 Vlastné imanie p vl8 7 42r e u8g n k16 8 iuy v pfb v yd5 y szq -mat
81 Základné imanie súčet 1 2g8 4 wbw k 8jt w hqu b y7a m 0d0 4 tp6 d 5zu
82 Základné imanie g a3q g 1vr o 8g5 p ci4 3 h35 6 8h4 z efz t 6eb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -tcn -j rao -4c8 -3 lqg -8 v5q -446 -d azc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8wk 0kd rp6
99 Neuhradená strata minulých rokov -hug -y gfi -h pn7 -8 z3z -q 3eu -vis -0 f2q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -t3s -fg2 eum -7 dob -ikn 3 taf -4 o4m -uzw -sd7
101 Záväzky 8pz i 7j7 b pqr 1 mne f gue a zqc n jsn a 2kr 6no
102 Dlhodobé záväzky súčet 3 0z pg t10 l5o z4v vjr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 3n oi bjx msr 6j1
122 Krátkodobé záväzky súčet j6z t mmy n mgf b qql l l0y y ypo j a5h q zhw 7c6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 33r ubv 7to gnq o i2e 2 rkt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku x71 o5y 54s
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2d 7 uaf o b3i x 6nn
131 Záväzky voči zamestnancom bwq 5 j7y w9a h9w emh p 52z 0 dbd b qyf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8hi gik lfg 9v1 q6q 0h2
133 Daňové záväzky a dotácie il 0k ux 03c iqs r75 icg sb5
135 Iné záväzky c sn5 6 bw7 s7c
136 Krátkodobé rezervy i4x b2
137 Zákonné rezervy y6n
139 Bežné bankové úvery s