Asmina - jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o. v likvidácii - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 5 097 6 153 5 825 7 029 7 119 8 785 10 434 6 042
33 Obežný majetok m 4bp 9 9cq g tnp o n0e n 5of o 1zl a8 gtq f p0b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet zko 5q0 8ju x c3y gyl x 9tq 0 onr dv4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hil zzo wxf t n1k 65g i p8n o glo lkb
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 16a 7ot m77 x pud 9d2 5 44f
62 Sociálne poistenie mzl if6 w52
71 Finančné účty y glv j jwc t sbi v 1g1 r vvv 3 kzl 2 sas 0 7u8
72 Peniaze i y2t c itx u ufn i z6h f xqq d by7 z zj0 z p6a
73 Účty v bankách 3b mj8 pg cw am
74 Časové rozlíšenie súčet 78 g45
76 Náklady budúcich období krátkodobé 3u mbo
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h q9i y kr4 2 u3d x rj9 z wp9 o gbz pl ij5 q o8m
80 Vlastné imanie v 8a1 a c43 q c1k 5 4nq 7 ms0 3 j79 y utx e yh5 -het
81 Základné imanie súčet v ecl w gfx z 2eq v 5zh r ok9 v znj o cng m lvw
82 Základné imanie 2 sry 2 i5z d nvz i syg y yv9 6 iwb l 88w j hta
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nx2 -j eg2 -yhd -e svr -8 5jc -zga -q zfk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yy9 4kj igg
99 Neuhradená strata minulých rokov -1mt -j efa -9 8pn -y kmk -3 sag -rd9 -t spw
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -q63 -0zx f8e -s 6fm -xp3 w 3o6 -0 fnf -6ws -jfj
101 Záväzky 27q u tya x asg 0 wn6 q 9v0 f ghu p 0c7 2 zwb 5ec
102 Dlhodobé záväzky súčet d c3 6l l82 wz4 pgc qbk
114 Záväzky zo sociálneho fondu p yf zv ah2 enx pnh
122 Krátkodobé záväzky súčet w27 k 7h5 a mv7 3 byb k gia s tex y pnf v qag vgm
123 Záväzky z obchodného styku súčet m57 1zz 4sc 3fl i jha z txy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hwt nfz xrs
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu rd g ba1 s 63p s n8d
131 Záväzky voči zamestnancom gjq 1 k3m mp4 7am 3rm 8 vex 5 xpd w jz8
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7cu 0s8 tz6 4ww 52v brv
133 Daňové záväzky a dotácie j8 m0 9m sob ckn n3s 0rp w50
135 Iné záväzky d 6hw b 32g ppn
136 Krátkodobé rezervy y0m 9a
137 Zákonné rezervy ott
139 Bežné bankové úvery f