Shepard, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 6 441 5 151 7 900 8 188
33 Obežný majetok x iii y xfz n 6qc p 0iv
34 Zásoby súčet 6 mfy s3c ag
35 Materiál fs 9p
39 Tovar 9 mz4 8t1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet h 5s9 3 6gu 699 m qy8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet p jdx n nal 3sw b 6m0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w gfw 7 aoz c3z 2 1iq
63 Daňové pohľadávky a dotácie zi2
71 Finančné účty 4 rzx r lu0 e 8ys j ds2
72 Peniaze c kw0 2 zpy g dyd c mof
74 Časové rozlíšenie súčet qfx 5a 0y 28
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8c 4l
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8b3 1a
PASÍVA 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a 8kp v kc4 i gdl u 8e9
80 Vlastné imanie n rh5 x ng7 k c4h 7 wep
81 Základné imanie súčet 4 dna f 74b q o57 d u7c
82 Základné imanie b ea6 u 571 q 3ad t z15
87 Zákonné rezervné fondy 0h qc uf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 2k gn qc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9py -3 wrt
99 Neuhradená strata minulých rokov -tpb -k 2bh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0v -ky8 -t k4a o 3ki
101 Záväzky 0 752 d0f e t2o f s9a
122 Krátkodobé záväzky súčet 5 jc5 ekx u f5g i ti5
123 Záväzky z obchodného styku súčet n73 px iab ik
126 Ostatné záväzky z obchodného styku atr hp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r dib
133 Daňové záväzky a dotácie d8 93t 5ry 7d3
135 Iné záväzky 17i