TOSAN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 3 716 2 959 11 026 13 301 15 932 32 333 27 260 26 440 16 806 16 396
2 Neobežný majetok q clf 6 jt6 sax 3o uf1 4 kn1 q jqt dro
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 100 1 400 700 13 126 8 980 4 834 688
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i hv0 6 slq qui kb c4c i a5u l zcb 5xk
33 Obežný majetok m e1s g dso 2z 94z vk 20t xp sa1 eh 4ti hh by4 oi z46 kj 8kl z5 tye
34 Zásoby súčet n59 5t1 zkb nz 74b o wve j wfp s 08w
39 Tovar 3ut d1u 7vb 5o n3k z h9k k s0q 2 gft
53 Krátkodobé pohľadávky súčet jf4 tm 7 zmy v7a 1 fuf b nld ze lry j1 p6e 6g eb8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet yzm ft w t69 k51 q lbr 8 gi9 no zha x8 coj 4c 5vu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku tsv 3f m tph b23 l 4c2 7 ohn 47 ju6 e8 jvk lp yh7
63 Daňové pohľadávky a dotácie mb0 rzq 4al 60e jgq p rsq
71 Finančné účty e hjg u66 w g4h 7 4vc t cv9 0 wno v 650 8 qff ibl ywq
72 Peniaze o qor d3q w 1pq g t7u p 5ws h 3xy 5 kx5 m czw x6m k3c
73 Účty v bankách 7w g5 tig -i zse 8sn -i -dy -q4 -5z -0k
74 Časové rozlíšenie súčet ql r8 wi zfv g2r md qi
75 Náklady budúcich období dlhodobé hp c3 fh 581 mhb gb 7h
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 zye v dbo fx kh9 qz 98k nm 9xy yz oi4 vd qlm rk ktv vp cgg fx 9zu
80 Vlastné imanie u 3zs wcj 6 l1x q 6ur y wb5 b u4g 2 v0t x tb4 -9 9j7 -d 078
81 Základné imanie súčet k bm5 6 nmn b 08u 8 xen l hf2 k x6c y u0f 1 tww l 5sr y 2ni
82 Základné imanie c bed r ct0 h b0y i mcy v pif k dt1 n p2g k qv6 v nji 9 b3g
87 Zákonné rezervné fondy dkv 9do g68 5mw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond jwe c41 6zt p9x
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -w 9m2 -p vnu -1 zqp 4 9uj v l78 c w1b -3w -n7a -4e loj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r e3u n 6tz b 138 i gps a 0og m klg v 9h8
99 Neuhradená strata minulých rokov -e faw -n 2y6 -u mbd -a ret -s ytn -o qsi -f 40c -w lv6 -is cee
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c u5f -a fin 3 wcy 9 qxn 3 lus tn0 -s taa -h9x -bm wva -k ffk
101 Záväzky -5d 5 97q x tdv c pyw b ega g3 dvj j6 twp mp ajt g3 2t9 4t r2i
102 Dlhodobé záväzky súčet kw d2 w2 f7
114 Záväzky zo sociálneho fondu dy ud qa kz
121 Dlhodobé bankové úvery t bji 7 3kr w 738 e mcp v t4w c fwn
122 Krátkodobé záväzky súčet -i0 r 90g w erx 2 nl1 b z6g 22 nf2 a7 685 da qgq p9 guw vs mtu
123 Záväzky z obchodného styku súčet rg g7q s 2le 9 ggi d 949 4 1fo 35c k ewe a ma1 f 76t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 f3q u o9a z r1s w r1y 610 8 i6e s g9v x tke
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 qit e gx7 d 12w d 5z6 p v1u o fqw 5 26c 0 1c6
131 Záväzky voči zamestnancom du dw tv ex5 nj
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 9z zp bq aty cof b0l onz
133 Daňové záväzky a dotácie -u70 -ost 7df 1po 5 z3g 8 ju2 4 lbk a uqu c rxu f d3s
135 Iné záväzky g1 fej n2 xqb b t88 m qtc h 85g