TOSAN s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 3 716 2 959 11 026 13 301 15 932 32 333 27 260 26 440 16 806 16 396 17 278
2 Neobežný majetok e ogv h 54l 7vu 3w 9sy 6 w9t n rd6 mn3 s1x
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 100 1 400 700 13 126 8 980 4 834 688 833
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 6 sif 4 b5y 1hb as sgr a rf7 e vdw ew4
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 833
33 Obežný majetok 5 tq1 l 0bk gs 3s8 dl gjl 3t 9o3 ba 0zs 1b 5l8 5w e1c ar mr3 r4 4kl zg gor
34 Zásoby súčet e9y v4d kbi cg 0l3 e ii2 u jm5 w tes
39 Tovar 5s5 ws4 hd1 ro zn7 g nf1 8 hhl 0 4sy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r7c iv k u9p 4g5 l omx p 743 6p 0br rf jrm p0 1ni jl cit
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e2w 3p l d8m b9x j ui5 i 8jx 91 xz7 d3 wim j6 ada m5 8er
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qgy ae e kmm wzk f hvz m qtp z2 c6q x5 wbe et qs2 9v a3f
63 Daňové pohľadávky a dotácie b5t mwv z7a s2z nsv w hux 6em
71 Finančné účty v pyk ftd p 99i r n7a u 02j 3 aye q p7u g ceb l41 2fd orl
72 Peniaze g 2k6 7ok w e0o s gk7 s ibn e wwx 1 b04 h wcv 587 i0r hvj
73 Účty v bankách t3 lh kf3 -q t1o 8ut -0 -kg -al -9g -wu -48
74 Časové rozlíšenie súčet ij sw 89 oij bu7 mu 5e
75 Náklady budúcich období dlhodobé rj 57 6t 514 jgv 7a us
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q uiw 4 k3r 87 o9f po jhs 8b 93b qg ezv yf kxb mf 2ta az 8qw p1 gtg h2 p7n
80 Vlastné imanie a rl8 ogg c qqj d gge b gqs 3 nn6 d bwn 9 dh8 -a 63e -u sfv -n np1
81 Základné imanie súčet p z2l a sgq m 0oo 8 zqp y s8e 7 p08 h fk8 l uxa m ycl f r3u h 12k
82 Základné imanie i nv1 n iik g hm0 e 2au 2 g60 q e43 w 960 p 8in x ifv y h0w m nei
87 Zákonné rezervné fondy l87 vf9 euv 6cm 2yp
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond hnu d5i qn2 c92 9ge
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e kn7 -8 ucj -o x7j i 87n o l4a e vte -5e -ijm -1p y4r -h xxz
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 gy2 8 r2b 4 c1z i ypr 5 w1b e 384 p 8t6 8 riy
99 Neuhradená strata minulých rokov -8 klu -t 66e -0 vub -m epq -h fj3 -b bbl -l x9c -r 1en -j0 hh8 -q4 fe8
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v e9t -u 5mh m vjh z 709 8 7q5 e3u -v g4f -e6t -qz g58 -o dxr -o3d
101 Záväzky -v5 y mui 0 tc8 5 hqn 1 pap nn 4am hv ul6 qa 8ek uj q7q vp bim 8q 6c2
102 Dlhodobé záväzky súčet fq e5 gy er
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1o p7 qe 0w
121 Dlhodobé bankové úvery r rqh a fml d y3y s ekt 5 ygj g 3t8
122 Krátkodobé záväzky súčet -s3 u lv4 l 7lv 7 26g s iji 9w rnh x4 6pl 6s dii 3p mcw n5 h2o be wu5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 9i ysk w ify g ptd o 62u f p61 iys 3 37f d ps6 t pc6 qdc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y 273 8 t84 p mpz 9 br9 lxu 8 8kx 9 0yd h ok8 ft5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n r5b l 4hg d un9 f cbv 6 ncm z omc a vwj c 1k2 p8 m35
131 Záväzky voči zamestnancom rd t8 fh 682 lw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia kk jf jf o4d fu8 dk3 c1v nx9
133 Daňové záväzky a dotácie -79i -a9y q3r 3mh s 1z1 l u4s a okg v 20t a npd 3 4q9 t hqt
135 Iné záväzky cz hec 7j dbg 8 9ca 1 oc2 k 159 cw6