LONAS, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 135 501 148 779 135 680 124 878 157 273 176 039
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9o 2xg ffz 8qa pa8 o6a yf0 svt aex 263 dv7 rfn q74 nml s3z jid kgw z9a
3 Tržby z predaja tovaru o zt3 92 2a3 9b csj nrs 0tn tx3 99h ns9 kk8 x5s 9cl usm hpd 25c hzf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov zb ydy mdb zzk
5 Tržby z predaja služieb 8 442 7 452 17 608 4 218 3 230 15 016 7 492
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fj tj 4bs
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 1l hxm tjd efo mo7 y48 of4 fe5 wc8 3cc emz 233 ony 4qh okr 065 0kh 0b5
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 077 67 917 77 436 98 037 96 560 93 325 89 839 107 103 126 743
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 rvj yf b9z h 76t x dse 0 nny z 5bb j d6b 2 k21 b ahx
14 Služby r nfy 17 gzl u iyo 82 4th eg 7kc m8 bbh dj toy wm zfn 34 xo1
15 Osobné náklady y lrf jw m26 sj gar aw gj5 q 156 7 9k2 5 rt9 4 q5q d xyl
16 Mzdové náklady b zby hz hub fz wxn v jcf 8 fc1 x 62e o 0t5 5 6mv 9 g34
18 Náklady na sociálne poistenie 354 3 016 3 126 1 796 728 901 992 1 242 2 069
19 Sociálne náklady e zn bk hl xj kw 9z ml t9
20 Dane a poplatky hj1 dl 52c s5p ps2 8xf aov 2u3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5 zig o sih 5 ei7 x 49r u qsg x dkl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z yk8 6 muq k q8j m ye6 f anf 1 33o
25 Opravné položky k pohľadávkam 5rr ebc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť zc p w8 ei k7n edy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti g 6xw oe gbn -y gch k zog c qgo k1 qbl -1er lr 56t x2 23r
28 Pridaná hodnota pm zsb vi m9h d0 9u0 fy rn5 eb od9 mp vkp r qed 3w es2 aq 26b
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu jm t7 x z a
39 Výnosové úroky q6 b9 e h y
41 Ostatné výnosové úroky 97 j 5 7
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 999 l cwc wzh c v6c 6 gvd 3 8d6 9 xve zce s gqi
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť y3d u owa byt w k18 m ysk x xeb q uyo q0u 7 ju8
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xx0 -vvh -xiy -m 4pp -4 men -p myo -w 161 -7ep -b a7o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 jq5 ay z1k -p kwu 0 q1q 9 uw7 x 7j9 -6 xhv 5s e8o 9b gk6
57 Daň z príjmov 1 f4x u g29 o s x4b c 2zm j bf4 1i0 v uae b 4tb
58 Daň z príjmov splatná o l90 x muf w z 4wl h nbf y y3z 5f4 l 5ma q m1b
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 693 18 044 -1 934 3 876 5 175 7 579 -2 674 13 563 10 532