LONAS, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 135 501 148 779 135 680 124 878 157 273
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet n7 yyl nm9 4d5 2b1 04l m68 11w tnv 6gi mtw bop wd7 8g5 1x4 n9a
3 Tržby z predaja tovaru c h65 1q 1q0 9r ig1 72l xr8 r4q m77 1i2 neh ffp 1tk pkz 8x1
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 0t zvd 1kw 4m7
5 Tržby z predaja služieb 8 442 7 452 17 608 4 218 3 230 15 016
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sd xo gyf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 31 y9z xhc gqv 9gi w64 jo7 sfl 2zq p2b d40 c38 tql z0f 2yh xl2
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 8 077 67 917 77 436 98 037 96 560 93 325 89 839 107 103
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l zqr xe b6j p 90s g 3dt i tej w 26j v mqf 7 oaq
14 Služby d wqe dp tx7 7 uq8 n3 saz tt 8yx rv olf gc cac hl wup
15 Osobné náklady r l39 2a y3k sq 6h4 xe hna u c0h e 1g6 t o1o e w7c
16 Mzdové náklady 5 6ub mt aas 31 bxl j ha5 u hix f 1nq 0 0ci z fbv
18 Náklady na sociálne poistenie 354 3 016 3 126 1 796 728 901 992 1 242
19 Sociálne náklady q i8 a1 5e 72 wl vv ee
20 Dane a poplatky w5f rt jga 93i qmv lys 83x
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku k 9t2 g zft g 6og a rrj l d3w
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku c pv7 b 87l 8 u0a j jle 7 w1w
25 Opravné položky k pohľadávkam zhv j86
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť nl 2 nn bd g8l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti w 8px vn vb9 -n sow d azd 7 02r 81 1wm -fhc 26 w28
28 Pridaná hodnota ma u82 pd 1li fw mwm hp a92 7s qpy n0 5x8 1 7on rk dr4
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w1 h2 v b w
39 Výnosové úroky p1 bg i 7 7
41 Ostatné výnosové úroky uc h 2 4
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hk7 q eam nfu i l4m 3 glv j zfq t 6ja hfl
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť fhs c wsw 4jy 3 b3k 9 5xv l w66 p w65 o4b
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -umh -7ks -shw -v u2f -b 8wi -3 2vr -a 5m0 -1sm
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením v hbh v8 y3g -a gkg 2 0xz y 32l j x2i -9 6p9 mr 3t4
57 Daň z príjmov u xuf 4 5qe i r psd v qqz 3 m78 afr d wjb
58 Daň z príjmov splatná i 824 y un5 3 1 4xq 0 mmy l zfw byy t 1xq
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6 693 18 044 -1 934 3 876 5 175 7 579 -2 674 13 563