Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
25685/R
Dátum vzniku
07.10.2011
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Ak má spoločnosť dvoch konateľov, konajú obaja konatelia spoločne pri právnom úkone, ktorého hodnota je vyššia ako 10.000,- EUR, inak každý samostatne. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí konateľ k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
Základné imanie
805 000,00 €
Predmety činnosti
 • opravy vyhradených technických zariadení elektrických (od 29.12.2012)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ (od 7.10.2011)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 7.10.2011)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 7.10.2011)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Jaroslav Tonkovič
  Horná 366/25
  92210 Trebatice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 05.12.2011
 • Nik De Corte
  Bergstraat 77
  09320 Nieuwerkerken/Aalst
  Belgické kráľovstvo
  Vznik funkcie: 07.10.2011
Ďalsie právne skutočnosti
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.12.2011
 • Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 20.09.2011 v zmysle ust. § 105 - 153 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Uložené listiny
 • Osvedčenie o ŽO
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Úplné znenie spoločenskej zmlulvy
 • Rozhodnutie spolocnika
 • UZ Zakladateľskej listiny
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
 • Zakladateľská listina zo dňa 20.9.2011
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č. ObU-BA-OZP1-2011/46158-2, zo dňa 26.9.2011
 • Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 20.9.2011
 • Podpisový vzor konateľa - Nik De Corte, zo dňa 20.9.2011
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie zo dňa 5.12.2011
 • Podpisový vzor konateľa - Ing. Jaroslav Tonkovič - zo dňa 5.12.2011
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 5.12.2011
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Výročná správa za rok 2017
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2
Dátum aktualizácie
13.02.2020