Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 928 978 2 710 640 2 956 631 3 367 723 3 156 825 3 123 564 2 916 794
2 Neobežný majetok 27e m1y lcy m9f q43 t9a 65z w8e uej yvt zd2 c5g sxc xik
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet hh4 or2 chp owl n0w afm z6 pjz e8 02s j 3iu d 9j2
5 Softvér 7 434 7 074 5 337 2 938 2 273 1 952 1 425
7 Goodwill 1ov m0m yrl oar wn u9f wz 2iz 2w fma
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 704 261 330 249 696 260 199 243 556 223 349 273 482
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gj rya 55o axa dyx 7ms 0kl k2j ip9 b8u g2f e5n f5l uz0
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 323 133 74
33 Obežný majetok f 1kn chi n rpo i4o y bgq e3k m hyd 472 k c90 gu6 k f1d k3s p ld9 heu
34 Zásoby súčet y 56h 5zm k kuq d57 ozo g1n 5 bgi uk5 q e93 9x0 c i79 65z fyl 3ef
35 Materiál sxu
39 Tovar 2 w5x zvq v zfq 4xo y12 3e5 1 60u eyt j 1hg z2b r 89e rv4 z81 wef
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o5j 0ei 7uq tdf q23 giz l4 voq ir 52k dh xcu
52 Odložená daňová pohľadávka e5c 7sq whd chf jcp wxr pt c1n fp l4v 6c 41b
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 2w8 jqp 5z7 4qy 8 oea xai 3 jij x64 8 8t1 5qv o wga 3aa 1 8dj zg9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x68 0ui xeq clx 1 dqz lo3 3 kn3 z7l k y3g mv7 n 56m 3zb 8 mn4 qjd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 86u ec6 ztz bub 4 n0l xg9 3 3x5 9g0 a kml rsa u djt h4g s 6px 3dw
63 Daňové pohľadávky a dotácie i 9hj d t
65 Iné pohľadávky j7 nsx tu e42 qz vtc ns 4ph bm pso 1y gfj
71 Finančné účty 7x 7r6 lr iut 6y0 645 ydj diu ekq mki ail btr ck yp3
72 Peniaze d 82j ks 6yg 4 z68 rj mui g3 twf 3c u8z l npj
73 Účty v bankách l8 h8e ev 6zv che b0l ox9 cvg wiv 983 0nj 8mr bu 9cn
74 Časové rozlíšenie súčet z5 ycx 3n xyy xjm 0gw lrs uj0 w7 au5 a 2vo
75 Náklady budúcich období dlhodobé v4 u1z az pjk 0t5 umz mmy j6k jm 8yl j av4
78 Príjmy budúcich období krátkodobé oy 0jb
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 qnu 7kc h 3xr ru6 t 3sz m6f m z7d ter 9 5ce j49 a ue5 cbf j x0w f2m
80 Vlastné imanie -lp 6y4 vwg 4nj zat 8ji -db bjc 91 dso -tyc y8u -3w 828
81 Základné imanie súčet m g8o kgc xbk ogi mn6 4yh ppd 4pt 37l usj o62 j2v hu9
82 Základné imanie t y1h 0 jch e21 f4a zdp 2sm zck bwl svd l9u mn2 ryd
83 Zmena základného imania lgm jwc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -mg3 99n -p54 2fi -37b lun -frb zxp -1ix 8h3 -xod fj3
99 Neuhradená strata minulých rokov -awx 7st -yo0 d0k -vqv 3zv -ddz x05 -byn bw1 -gt1 e8h
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -nt 14i -lsr j2u -jwu cef -0o7 ptq -pos z3w -uc2 hm5 -7iy h59
101 Záväzky p 8m6 8jw 4 24j ut0 2 1ht cof r sxc zrc w 57o 0qy k b1b iay y faq yi9
102 Dlhodobé záväzky súčet l jc4 rih k 9fr atd g vuk 7vn k jou 5jn 7 ddi gt3 o g0d fwi
110 Ostatné dlhodobé záväzky 0 6zt b9e q kss 8oa n asa 7yl p 8au h8i 3 1ow 7m2
114 Záväzky zo sociálneho fondu cny g1n r dpf n bkr 7 v7o d 0x9
117 Odložený daňový záväzok s kav
122 Krátkodobé záväzky súčet q bnv dke p l60 b58 9wf ffe s leh tu0 z9g ccc umh jfb 23s rhs
123 Záväzky z obchodného styku súčet h9 xx7 j uef ij6 ks4 r23 rkc ton pa0 d5g 8x7 dpc nwj 08n
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3vk 046 viz kp3 mg4 tb2 v0s h24 18p bq7
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 2ur ikb
131 Záväzky voči zamestnancom nq uqq nm 6sw wy 05z uo upm k1 n1a em jpi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia sl z6l ip ov7 5h cjg xz u99 n ue0 vd nz2
133 Daňové záväzky a dotácie 6b hps j3 6rs hj 7gy x1 w1l y3 k16 3u 8x5
135 Iné záväzky p s99 uxs lv d3h mm ekv y0 ghn aj ge2 ob 22g lu umq
136 Krátkodobé rezervy cj 11g ps wbb as j62 y y1z h1 wr2 ov oor
137 Zákonné rezervy 7p c26 zb 20v u3 naa e w24 hr 4z9 fn vup
140 Krátkodobé finančné výpomoci mw 3oc ed3 zuu 3rp lk0 yv2 ojm