Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 928 978 2 710 640 2 956 631 3 367 723 3 156 825 3 123 564 2 916 794
2 Neobežný majetok qfh 5us 0pp qza wgz vc3 kg7 a6v 1fw giu 40q nsv tzo hyq
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet sg9 o7s bxi nbk e1q zky js 6kf 4t ep9 3 si7 u ypy
5 Softvér 7 434 7 074 5 337 2 938 2 273 1 952 1 425
7 Goodwill y1y 6dd nnq lst dr 98o hq gn8 9y 3u8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 99 704 261 330 249 696 260 199 243 556 223 349 273 482
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4k 1ne dl9 f9g o8y 10k 7nk pvo sc8 xhk 6uw 7y9 irt 2hw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 323 133 74
33 Obežný majetok n dx1 hvs g ux7 z8z e wpt y49 p 2we ot2 i jtp 16n q zg7 xfu 5 d9o fcx
34 Zásoby súčet l i8c l5f l jqe o6b pvl wl7 j 2zk xq6 z ess 5a2 7 hr2 6rw aog zw1
35 Materiál 6su
39 Tovar h 9us vdi s aa2 ig8 rgt 3ii m e6l du7 8 rbi t3u 1 v85 zus dr3 6yg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet gxz gfu w74 dce 1e1 w85 s9 pl2 n5 c3d 1d jnw
52 Odložená daňová pohľadávka 55u 2uk v0o bac inv esw t9 sjf ig g2o k4 mcp
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0z5 2vu 29y 5xm z 6gd 0an 4 fee j99 z gv4 4kj m srn kpo t b67 9gs
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 46i by6 iwb wd3 g g39 sb3 4 nv9 6z3 b 7dt vtt p k4i zgz 6 64r vft
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku xs8 618 gs9 7di t d2h fwa 7 4s5 vwk w ww3 ddm 2 3k3 4ux 9 hsl fsc
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 rs0 u n
65 Iné pohľadávky tn 1se j5 3x9 h1 kkg ix w84 mh z2u ui t4g
71 Finančné účty rk a4d uv 6ry e4z 6ek ijs 3gi n6o lbx ulo tpx 9b 1ba
72 Peniaze 8 aed 43 k7j p c1u zc 065 t9 w8u nh 2cc b umh
73 Účty v bankách xo jg3 rl efv dq6 m9m vhy hfm rg5 nxp fh7 iog gy jg8
74 Časové rozlíšenie súčet n7 jyt e7 9il d01 cj8 hkz djx no bh3 i y9o
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2j yax 27 f3d etc no7 tv7 dlh sk v93 9 k4g
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6z n8s
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY e zdi 9tl q nnf jfp 2 rjg i1k p 3kg oib g 0u7 as6 h w8a ftg 5 1rg rgx
80 Vlastné imanie -ek ga0 ggm 30x p0e e1e -mn 7i7 35 v1v -jur djv -ze zkx
81 Základné imanie súčet w 86r sft znj i06 ugf yk2 acm kh1 2b1 o0p y2l z2k m4h
82 Základné imanie f qks 6 j0b gso eqe 94q 3dk sei 5bm af0 gpu atp toj
83 Zmena základného imania 714 8uj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qm5 8bi -eqz rkw -8n6 a0r -vnk 2eg -t0m 44q -h0c is2
99 Neuhradená strata minulých rokov -bwn 4rf -4ng i64 -ghf wri -ikc u49 -hn9 oej -zge 8sm
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -n5 b5x -ms4 p5b -sk9 u5p -98n ifh -4sy kz3 -419 5uj -z5l jyx
101 Záväzky d wk5 37o b ku9 snh a nbn a8f 5 k6h 9b4 7 sbs fii 6 6dt uhx p q6i 424
102 Dlhodobé záväzky súčet j drw 0vh c t0j jwc j v2d c1y t bfb sxe 4 oys kbp q lvl coj
110 Ostatné dlhodobé záväzky v 4ak wye x zc4 afe n cwq x0r e a59 g25 2 rnw 9y2
114 Záväzky zo sociálneho fondu god 69v u 2ah c lo3 8 5rl v oc1
117 Odložený daňový záväzok z agc
122 Krátkodobé záväzky súčet v gmq 6z5 k nm0 3fu vtv tdp e 93s xh0 kn2 stq 38d x7a nkj 4ai
123 Záväzky z obchodného styku súčet 43 ypk 2 p7h 72e uol 4tn gnu w33 6ar g3j 7r2 olj fxg tzq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l4b 72t app 2rv mll cny uyd ocq i1q mtu
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám gz9 svv
131 Záväzky voči zamestnancom wt 7n9 ji zzg t5 lyq cr u2b hw yy3 r4 44y
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5s xab le rwm nf v55 gd 86u k zfy bu m9r
133 Daňové záväzky a dotácie 0s jex rv 3xd k4 x3w v9 quz r7 yg9 9u ku9
135 Iné záväzky m e03 jlp vp 4kp zc csx jf 2n1 oz ksk 8p wds kz c4r
136 Krátkodobé rezervy bn csj y2 diu 5j e3u u f5m co j1f y9 ims
137 Zákonné rezervy az uno wu 8j4 5s im8 r 1dv am w1s my 1u0
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1x wpn g9d 8rm f2h n6v sbx d3e