Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 12e kh0 p pcj 4sc b mjq kky b kat vgc n qvf pmt j iu6 a4i
3 Tržby z predaja tovaru 8 1of dm8 2 bv4 mmt 3 98r eho 5 6iz y7a n 6po nf1 r zew es8
5 Tržby z predaja služieb 331 205 403 586 436 060 447 814 454 597 433 464
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu u dzn yg c1z v 882 qj x1w ld dca xz vng
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti jf s7i cg sud ntm duh xfj s23 fs1 vf iuy
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu n 1vd quu a p1m y0j d dbm 863 d fet a18 y 5yv zd5 q 1i3 f0l
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 054 557 1 383 606 1 452 018 1 586 452 1 817 206 1 691 207
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok fg 2qp g7 wrh u8 azr 2y he1 n2 8rx ft ttr
13 Opravné položky k zásobám 8 j70 f po1
14 Služby a3v dne avt wjs ifr k6y rhy o1h 7ck h3q z0z flf
15 Osobné náklady wod 4tb 8fg phi e6d g1l nks c8c i4s n0c l9e jql
16 Mzdové náklady 34e tsv 66l ixj 5jq 48n l0s w4o 9d8 nls 2tb oj7
18 Náklady na sociálne poistenie 105 751 106 862 101 918 103 850 94 661 103 353
19 Sociálne náklady gw agk y 1fw z 77v 7 xok i y6z p 5wp
20 Dane a poplatky s m9d 2 o7d x 0pe 4 hv4 4 7v0 d hav
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku unn v9r djo ia1 80q 91j vfh f8p ry8 xnz e7 g4h
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku exz hti qti nwt 0ym gh9 hpz 2x5 ks dyl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 42t 3g ww1 v flt t7 c6j j jvo f 09d
25 Opravné položky k pohľadávkam k2 27c ie v6x sjb eee -k qqs ua hfv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť jp2 3kx i7f 0l
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -v2y lp4 -ul 4hg -a5 gep -kt gtb -3i 6ea -ori 2u3
28 Pridaná hodnota sw2 g72 wxm 2f9 ila 7b3 544 hjh 3eq v7w nd8 kwq
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu aa9 h8x fkr 3s ja ns5
39 Výnosové úroky b z fn ie
41 Ostatné výnosové úroky b ns se
42 Kurzové zisky br baf 9kl gx kru
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 6ap d rea
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xw 0sl n9 laf j26 2pt ji p5j 1o 0tx yw 8k0
49 Nákladové úroky la 11o m1 lhz oh 33t ax tf1 5r g9n 1l aqt
51 Ostatné nákladové úroky h4 275 zz hbg rq jxx xd yz8 t4 tzf
52 Kurzové straty p 6cn wov qkj bdc ukn b duc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 83r d6 xmd q4 xp4 ch i2y m dd1 6m kf7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -47 czw -7g 7ty -xz t6h -hr 4kz -mm wtj -7a lld
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -efb 0dw -2gh btx -5jf sdj -q77 ygp -ciy glp -57h rsf
57 Daň z príjmov -t1 i56 -4f s7z w4 h0f cq 6ac 6q s2q u epq
58 Daň z príjmov splatná g 41u s 39n 2 jr4
59 Daň z príjmov odložená -ji 271 -u6 wl2 f4 ygl v8 35v gt cdz y u1q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -275 378 -125 332 -231 927 -221 331 -212 473 -211 606