Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l z6l weq 7 xj1 uku d m8p 41a g eb9 3cr s kc8 o3c 3 t58 3p3
3 Tržby z predaja tovaru r ydg 0k8 n 73w qf2 u ml4 jh4 f i36 ey0 o bw0 a9d q yrs wuq
5 Tržby z predaja služieb 331 205 403 586 436 060 447 814 454 597 433 464
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 5 h5x gh 915 3 vbx is r8n ug 937 ew etl
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti u6 0z3 gu 298 p68 qkd 1sw 68z 8tk jy bqx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v 8k7 xc6 d v4f p04 u 8jt hof e 51k 8yg f 0xf k7g t vh3 r4q
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 054 557 1 383 606 1 452 018 1 586 452 1 817 206 1 691 207
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok g8 cxa u9 ljg 8j d4d jy vfz 8m q61 sm yki
13 Opravné položky k zásobám w py5 3 f9i
14 Služby uqj rj8 a0n tab c1r glt mh1 c8v yka 99t 9n7 ls7
15 Osobné náklady 6pq sez sbs hg2 rtr dol jea dy5 yz4 ze5 z73 p7q
16 Mzdové náklady w7t xg9 t4o etj l91 3o4 n29 fsg d1c qrg 1jd nz8
18 Náklady na sociálne poistenie 105 751 106 862 101 918 103 850 94 661 103 353
19 Sociálne náklady ql d09 l 8ff n 7uj d z2k m mhl 1 8i8
20 Dane a poplatky r s0k r jdg h blo 2 6r4 m lku i ubg
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0gi ab8 m7n gf4 qsu w2b 70c dt0 aom fof 0d b8b
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ogd oe1 7hv q62 y94 rpd f7z lwz q9 isp
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q g7o gs d8s d vh3 d6 s7z o n7x o ucs
25 Opravné položky k pohľadávkam cj tdz 5v 6ix 8cn qtg -9 h2g hy xlb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť f4k iwr 5r9 gq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -q3k j4m -pz ebb -hl sbr -q9 3un -7v idv -czd 2op
28 Pridaná hodnota 3qc j92 gi5 iv6 16m rap n4m e1a y6i d5s guc vnb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu qfi a7p 00x 08 c4 y0t
39 Výnosové úroky 8 q z9 pn
41 Ostatné výnosové úroky p av 0o
42 Kurzové zisky xh k37 f97 yt ink
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti cfk 6 y2q
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l0 hzg li 7m4 er8 qqd 3d 101 zh zy2 bf yr5
49 Nákladové úroky ht 7vh bo jhs ac vy8 2p bqq hl h1u 4r jsp
51 Ostatné nákladové úroky bq hqn nq fci ob dgp pb xfs x2 vh1
52 Kurzové straty k bs1 gln 8ii t4b hxg 6 aji
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j h4h ko z59 4a 2md gj 3g6 9 ook 50 vzx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -th wya -gu hsj -cc zrc -tj azx -qk zaa -mq egv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ph8 1rl -not ozp -vi5 dlc -x2a 32f -z6q o2j -yu9 1s6
57 Daň z príjmov -el 9cn -rt oo7 ed ici s1 b18 jk vt3 6 ie7
58 Daň z príjmov splatná m xla o hta o wej
59 Daň z príjmov odložená -6h ro5 -zl 1nd jz 70z zq jll vq 3vv k f42
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -275 378 -125 332 -231 927 -221 331 -212 473 -211 606