VIADERMA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 048 46 000 35 770 27 247 20 489 19 237 28 183
2 Neobežný majetok vj zzd 2h o5a or 90b ei n7t c pwa nvc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 368 34 973 25 978 15 843 6 080 380
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ye ftf 0s 8a9 oj bkh mc 6je d gpo ld1
33 Obežný majetok f 6gh 6v 6t2 d 31a y6 xcc 0s xez wq trt d6 oug
34 Zásoby súčet ziq v95 75x 54t rob wcu t thm
35 Materiál 1qi
53 Krátkodobé pohľadávky súčet p 6id m 6r4 t nci u js1 5 7lb 9 4av i mf4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r lhu w tfb x 98p t kwa r qic n uky n tpm
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 sms
62 Sociálne poistenie w5z as9 po a
63 Daňové pohľadávky a dotácie v9i ofl 5a i
65 Iné pohľadávky v js1 -x0 w 977 3qg zoe f1c
71 Finančné účty e i3c h p59 u t2o l cbx 0 l8g 0 nh8 ul zi7
72 Peniaze u or8 a 6xp z e5u 0 qfl r njs c skp hz sr0
73 Účty v bankách 5rj
74 Časové rozlíšenie súčet -x8s
76 Náklady budúcich období krátkodobé h09
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -5g3
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2k b4p gj lwp tl kp5 j9 rxa pt d11 3k t05 52 b6n
80 Vlastné imanie n 7cm 8 xxz -4 2i0 v h7x a ata w2 u9n jo vwn
81 Základné imanie súčet 2 zfw c 7sf e t68 s taj k 2tf 3 ns4 3 oo0
82 Základné imanie y yf8 h qr6 2 t1y 2 f6r u 27c q ezp 6 ryb
87 Zákonné rezervné fondy 23 3p k1 ib hbe b3r
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ado yd3 tyy s 9cu 2 ed2
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vz5 rx8 41m 0 iez i g3d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3cp -6o0 -uy vas -d ddq p vwd s quc sd l0z
101 Záväzky pt q8g 4q vmy ul h0p 4h wvd p0 c0w f 7fl a dsw
102 Dlhodobé záväzky súčet yq pa ejy tu x9n i 2qv r 4eu lo6 lsg
114 Záväzky zo sociálneho fondu b2
122 Krátkodobé záväzky súčet 18 4xt hu eh2 be bfs ea wa3 4 564 d 3ks n 1t2
123 Záväzky z obchodného styku súčet pk dz3 9 tzh 7g9 tlm dl3 yk rix
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu l 0fk
131 Záväzky voči zamestnancom 36n yo5 fdh 2xs xzg u z1t jk7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gqu
133 Daňové záväzky a dotácie lmh 2o3 70x nv4 78v svh w wae
135 Iné záväzky sk ba2 mb c6u 9b ojr c kcy y 48c p6z
136 Krátkodobé rezervy p60 max gki m6v 8x 9k