VIADERMA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 25 048 46 000 35 770 27 247 20 489 19 237 28 183
2 Neobežný majetok 3c css r9 0o8 sb 2ef wd hzn g i2f y24
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 368 34 973 25 978 15 843 6 080 380
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí iw tx8 lw 1aw 2h 7nq i0 krd r 432 mub
33 Obežný majetok z eet 3d 9lb 4 rg3 75 zlt oz jwl co jqq 1h jic
34 Zásoby súčet ykp ovt pf4 s68 661 n8f j 3fo
35 Materiál xbl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9 z0t q 8le 6 hec d 0gw h 9de 3 fil 3 tqo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c gq9 4 br9 y jw2 u vp0 z s0a t 6mf i 9cg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a iix
62 Sociálne poistenie 0cy 00x vw x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 56h 85b 8y g
65 Iné pohľadávky v btr -jh r xdy rzq 1cd xui
71 Finančné účty s 0bf y ted v juz b 6d2 2 xll l zk5 nx hdg
72 Peniaze n p08 9 ls8 b v13 5 3hy v 4yj 6 h6m fq zjx
73 Účty v bankách wnk
74 Časové rozlíšenie súčet -651
76 Náklady budúcich období krátkodobé tam
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -9js
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY kr oio mf hd3 0z lig 3g cz8 51 85e 7c q02 mz 4tz
80 Vlastné imanie l ky0 d 2fo -z p6j u 77f f 1z8 47 19k bb yf2
81 Základné imanie súčet m 3ys 1 vd2 3 0vp l flc v tdk i 6hq k yvk
82 Základné imanie 7 qpa 4 9uu v gmx 0 9jp 1 5ah g mtu t ve1
87 Zákonné rezervné fondy nn fg og qm 1og 0xz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov tjb dmt 37w s ome 3 1jk
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s13 a06 a17 g hci m ylp
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12h -2hp -g3 nwj -5 pks 0 24h 7 734 bv ws6
101 Záväzky pj 09c ou 4rx m2 y2z 6j 6ze rv kh1 2 98i u cap
102 Dlhodobé záväzky súčet ot y3 z8p 2d d02 e 4bu k rve eex jz7
114 Záväzky zo sociálneho fondu vi
122 Krátkodobé záväzky súčet 5x w6a 64 nfz qu juo py yq4 c pze x 2ss z l9j
123 Záväzky z obchodného styku súčet e5 rlv 8 067 m6y ya5 53k ck gvn
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu o l2a
131 Záväzky voči zamestnancom i0m 5ad 78s zov d9z 8 df8 4e1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia q9i
133 Daňové záväzky a dotácie 51k 5et 39x k82 fog ek4 0 iye
135 Iné záväzky tw it3 rc mg6 u4 cp5 a 7ld 6 92h ajt
136 Krátkodobé rezervy 6tw uxz 8op q7m 9t x8