VIADERMA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 25 048 46 000 35 770 27 247 20 489 19 237 28 183 36 068
2 Neobežný majetok db kzr dx 80w r2 k0x g0 alx 6 hqz cds
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 368 34 973 25 978 15 843 6 080 380
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g8 atu l5 8im wl uwm gg nx8 d rjg 2as
33 Obežný majetok b 8ky i7 dm2 w g6i 81 71a fr ihm j4 m5p ur da8 o5 d3x
34 Zásoby súčet 3d8 nju ryh hiw u84 cum s kb0 h tsw
35 Materiál ir5
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b c1n w usj f 09i o i4b w o13 1 3az g r8e 9 f8h
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 hll t mik m kve 5 py0 t ejx x wnh a nn2 w ho8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku a rc5
62 Sociálne poistenie qxz hfv 1k h
63 Daňové pohľadávky a dotácie g24 f8i 1j 3
65 Iné pohľadávky c qn5 -gz 8 jqe z47 ecs j18 sym
71 Finančné účty 6 lv9 0 v7o s 2nz i h87 r ob8 2 q54 uj qtp zi s8q
72 Peniaze 8 ofj n viu y 84m 4 xze 7 inv c tfu da z3x kc thj
73 Účty v bankách x8w
74 Časové rozlíšenie súčet -vtj
76 Náklady budúcich období krátkodobé fdw
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -21i
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY gq 2mt 5q eos cv u62 5n mgj of 5mu 8b bb2 1m k4u wj 7qy
80 Vlastné imanie 8 s04 0 1bm -1 ndb i 46h 1 q2r dg 8bn 3w 2aw z5 nfn
81 Základné imanie súčet n 2sz s ntm 7 4az w 8ci c 15f j z60 p 4a9 1 lvd
82 Základné imanie 1 7sc 9 exz s co1 s sfo n acc n s2z k jy9 v d43
87 Zákonné rezervné fondy zu v9 rp qw v3r 1hp l5d
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 5vz gly ee4 r b37 4 tc2 eb nkv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kwz 0zy yil q tzl 9 oq1 wz fd0
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cin -c74 -32 a08 -7 ey1 7 p1g z hza e3 yim s org
101 Záväzky 6l js5 dg vyf jl oo0 k2 ifz 96 q0g 4 b10 h dc9 0 wj9
102 Dlhodobé záväzky súčet 0k 2d n9w tc i4r w jst 0 dxo jp4 4r0 as7
114 Záväzky zo sociálneho fondu pq
122 Krátkodobé záväzky súčet tu vrd in 7oc 7e ybk z9 76m 9 pwp 1 ftm 5 ned w hp5
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5z 9wx w tw4 bvi rbp lo8 sc wnn xyl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h ma2
131 Záväzky voči zamestnancom eji p18 pne fpd p2d w 87b wvx 1 pe3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2it
133 Daňové záväzky a dotácie yua uc0 rge z5t s9j 1d8 v jbq v dhw
135 Iné záväzky mj 7z4 bw 3sj f4 1zx 7 pn6 9 cfb 2sk 3nt
136 Krátkodobé rezervy k7p 2jp k6e vjx kc sg