VIADERMA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 25 048 46 000 35 770 27 247 20 489 19 237 28 183 36 068
2 Neobežný majetok es fqp 6i lnr eu gjh g1 ksd 9 dqx sgj
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 368 34 973 25 978 15 843 6 080 380
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 63 mzz kh x0k bc 3gf b5 vhz n c50 o3u
33 Obežný majetok s o3p rz h9m j 7df 8m 1yj kf o66 b7 xvp jk 9go tr pbn
34 Zásoby súčet vzf 9gc qql wau lpz r1a m nwt e 539
35 Materiál d8v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet k 4uk l phr r p01 5 hym d es9 j be8 p wi0 v muo
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet e n5y h 5ns 3 5rq g hq6 s lg2 y 04u 6 efr f axj
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku i nyt
62 Sociálne poistenie 43t lea sp z
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6pz 3mq qg 5
65 Iné pohľadávky 6 xkr -zc 4 zzq 9ls fn8 s84 3rh
71 Finančné účty z mr5 j bev j zm5 b btk d d5y y 5r2 rd 8gh a9 ldt
72 Peniaze k rdd 0 l0a o ksa q hwb n ele w sl2 xx 7py 7z w7n
73 Účty v bankách noc
74 Časové rozlíšenie súčet -637
76 Náklady budúcich období krátkodobé ymn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -uql
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cx brc 3o 6r0 l8 486 uh xm8 o5 pi6 xy 7qb ya 7hg 5h d8b
80 Vlastné imanie m lke 5 4ep -j g4e e 261 z 98g l5 gs3 yq sue 70 t3g
81 Základné imanie súčet 2 m5w v v7s j 67w s whd v wdy x b0u 6 v5h a nlh
82 Základné imanie v kai j 768 1 q83 b 4d2 u gno e 9i3 q qv6 u v67
87 Zákonné rezervné fondy p0 8m oj 67 f04 n6m oii
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov abh 6xt m35 l ii9 2 hjb a0 tie
98 Nerozdelený zisk minulých rokov cgg ypl qm4 p z00 x 1cg x1 m39
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení f72 -9dd -74 zl6 -8 td6 y bum y d5y nx tm2 p 4cc
101 Záväzky no np0 ce top 8y sdv 9h lty c2 dkt s 15n v zk5 c t3k
102 Dlhodobé záväzky súčet j4 6z y58 oq v6e x 22h 2 74o vtp fx9 kns
114 Záväzky zo sociálneho fondu sr
122 Krátkodobé záväzky súčet 9r mve 6m cfy j5 z6z i3 yhl 5 0lz f tcu 3 p9s b 0ub
123 Záväzky z obchodného styku súčet ik 72w 6 99x yeh bq7 y06 lb mws ih5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu y msw
131 Záväzky voči zamestnancom gae wbc hf6 5qj fjo 7 m1a wek e epe
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4c1
133 Daňové záväzky a dotácie aj9 ril gml 3br 9w4 j7y d 1dt 3 k4u
135 Iné záväzky e9 6e7 k1 ie2 81 z3h z vub w tuf bts 1j5
136 Krátkodobé rezervy ruw 1rr k7x eep ny 9s