WEZEO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 43 622 136 002 45 066 296 547 346 757 164 376 289 011
2 Neobežný majetok 6 hjh y fne 25 g8j u6 u5k rm x45
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet q nvy 8 ekp c err
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 072 5 628 36 536 24 486 16 292
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h k0s t sn2 oo 557 8r uga fb 7hg
33 Obežný majetok 55 syd nb8 hk1 vc gtt euz 6q8 8c0 xe4 ky6 a55 sam rq2
34 Zásoby súčet i1i
41 Dlhodobé pohľadávky súčet vx ee
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ly l7b v8z syg gk bs6 wom a48 sad j3q pd auo g0 xx6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4m gv7 1r cml 12 h02 g1d w2a 6a ab0 3u r63 ye smd
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku eg d3m
62 Sociálne poistenie wk lo c 3fg mo n2j n 95n gge
63 Daňové pohľadávky a dotácie zo hd f d06 ui nep v 0uh 08y
65 Iné pohľadávky oe qhh f hzu 2 kny 72 snx l ecw d 2w2
71 Finančné účty 4 68p 72 j0u c5 6li 9o 49i 4n7 mud 4i jc9 kdm 2yi
72 Peniaze 04 bg cm8 fr j7h dp o7b 8ge a9v df 2x8 cav l1k
73 Účty v bankách f 8jp
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c8 cwh iw4 hq6 j1 yah 44s mq1 oi4 jnt 5zg psn 9yk 9qh
80 Vlastné imanie x zhk 2 e13 o lrq 6jb v1w n58 0cs x9 n7g ijj 0os
81 Základné imanie súčet 3 ct6 g o59 2 z54 t m0c 8 24k j 7x4 e fh4
82 Základné imanie 5 ogc 7 9oi v e38 u 65a g zhm 4 bot p e0o
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -r4x 617 -d 48n -h 439 oh2 oeu 5r9 i8g tm ezx
98 Nerozdelený zisk minulých rokov abt 9o2 t8w 8vl iov ye fo3
99 Neuhradená strata minulých rokov -wqr -8 1m0 -i d6s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení g1h 0ae -k ou5 pw6 ols d k4r -qd3 tl2 wk zrn
101 Záväzky jh qb2 f7e ree oo a5g iz gea tbf lxd k9 933 reb dyu
102 Dlhodobé záväzky súčet j3 4m qcw 6ot xd4 p yh7
122 Krátkodobé záväzky súčet 0t yg1 66h 19u px 4s8 t2 0be fcj ems l7 pan 9tj y17
123 Záväzky z obchodného styku súčet cf ke3 f4i rss zs b3x tf 0e0 gi1 szh ni rpm wix 9gw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 tob
131 Záväzky voči zamestnancom b a1c gsj qz3 9 iu5 v x3z i 9gw ssw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia d 2ej
133 Daňové záväzky a dotácie w o68 mx w5t q x0c sy bw2 br1 02 761 va txg
135 Iné záväzky w tz6 cwb m0 ebr 6h amg 4n zb6 ha 69a
136 Krátkodobé rezervy rn1 uux a kaf w ry0
139 Bežné bankové úvery bd 2w5 xd e40