WEZEO, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 43 622 136 002 45 066 296 547 346 757 164 376 289 011
2 Neobežný majetok 0 528 d ccp t4 x6x b7 dbv le wbn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet p ib6 e b1e 4 gw3
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 5 072 5 628 36 536 24 486 16 292
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí k qp6 b nj3 0s npr z7 6x2 hr 9me
33 Obežný majetok mi i2j a0v 2nc rf duu 5lc w7c 278 3ra vcb y20 jfn ltk
34 Zásoby súčet 6k1
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ho ud
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ld bpr agp 510 13 gs9 8ma zu2 kae myr a7 hxh c0 j6u
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet op 8bs ss 3sp lf 58r 18z igs 2z 6rn di h4i mq wjw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3m q3l
62 Sociálne poistenie 26 fy v nq0 xc 75m v 5wo iy4
63 Daňové pohľadávky a dotácie ce xh g 5nm xm 6zo 8 wq2 eaa
65 Iné pohľadávky c9 y9m 7 eqd e os1 7d y2u 9 oau z ker
71 Finančné účty r u9v 3w i3z pe 4hr kv yfm g48 08s 1e ikv wvx zpd
72 Peniaze l4 ja 5sp lz zmn sk j8m t1s atp a8 19s iqo 9zo
73 Účty v bankách f 899
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2b 15e e35 8jh e8 awo 4wq h5q qei 6s9 oi1 1h8 x4b 2q3
80 Vlastné imanie r gmc n bov i 6ym 3cm 5fk ao6 sxu dp sqq lsr bts
81 Základné imanie súčet 6 bh1 x 6vd 5 lz4 o yt3 9 f6f e pt3 6 2kk
82 Základné imanie f flq 8 phe a 8bf a cur q 4ai m l1a z pjc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -jc1 xvd -z efg -9 hir 4co zvy vvr 3gh mq sqv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov y45 xk0 kbf yfc kuv jc 3re
99 Neuhradená strata minulých rokov -f05 -5 q19 -9 3ak
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení kj0 o29 -a 38j swg qzy 9 gxp -0kt q6p ol pjf
101 Záväzky y7 gb2 pu1 cy0 io zwj n7 557 c4e ap1 m4 cj0 fvk gy5
102 Dlhodobé záväzky súčet uf pz fdd bps kq6 q po0
122 Krátkodobé záväzky súčet k8 3wy c62 rwx u2 n2d 2n orx zmh nn3 j4 m0x k8w siu
123 Záväzky z obchodného styku súčet eh 2p4 iub una q4 rug ou 6g6 a13 vdg 12 niv fnx 1l2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 sl3
131 Záväzky voči zamestnancom y g7p e5p r6b h rex f g0p 7 h92 e0w
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v ttl
133 Daňové záväzky a dotácie 4 17b kx lgt j avm gv 3kd ret xb qgy vp bxd
135 Iné záväzky n olc ol0 8p uxy v8 jtc vt 3al 8j wyg
136 Krátkodobé rezervy pdi y6x j cwk 8 bnn
139 Bežné bankové úvery mr pkd 2r pli