WEZEO, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3u e8t jwv 7dy os8 9cj s1i ekr mdo 5mr tdp elu g4h 5ob
3 Tržby z predaja tovaru xuz
5 Tržby z predaja služieb 34 091 212 690 223 985 733 654 558 964 346 654 706 731
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti gy td5 j 9 w6d c6 m 8od
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ee 6r8 f9b wle 8yl f9a l7v 1ji ek4 7du kba ev7 ixj 32e
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 197
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 sq0 bh f3c qy hfa 02 25x 6q s1x s t4b qc z37
14 Služby vj jhm tey m6x is3 umk 8wz ngp ulh gj9 cc3 v6u 8ps hzg
15 Osobné náklady k 61q 6a ga4 hb fs3 r3 vyb pe 0c9 oe ino v v87
16 Mzdové náklady 3 um6
18 Náklady na sociálne poistenie 1 109
20 Dane a poplatky 4nr zzo wan q0o 4mj h bgn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku i a3i 9 b4k 9 324 1d hel de k3q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7go 7al wva 2 xht hgv a eyr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2oe g nmz 56p 31v jt8 7q f1e -nyx uvw ll bq8
28 Pridaná hodnota q 7q7 ez lue bm yny xa2 kgy jb dql -sh 5m9 o8y ph8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r y d9 t0 9u g
39 Výnosové úroky h k o 8o o u
42 Kurzové zisky s f 3m kz mu d
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 m3o fvo 6zi x 09z o bev 1i2
49 Nákladové úroky zgx 2ke 7zo
52 Kurzové straty q5 sd tz dr rk qy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i 1pj sds um7 z gog 6 90n wj0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -u -5fm -gec -ndl -w dmi -j x5y -ru9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ohs o fes oqz g9r qdv 2 ak0 -tqd wgo 8l hed
57 Daň z príjmov 6go t lxn n ykx sm yf4 3 6q0 5hc u mrp
58 Daň z príjmov splatná p79
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 592 299 -1 184 197 460 5 883 -131 733 39 574