WEZEO, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ry bka al5 kra ceg j9m ycr 64i oyz h4t hjc 9ar 20c b5r
3 Tržby z predaja tovaru 5as
5 Tržby z predaja služieb 34 091 212 690 223 985 733 654 558 964 346 654 706 731
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tm lyp g w v1o 5z 4 010
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu de v1q pln mkb l9s 1gs b82 pwk 9qe jqh 1m0 lvp 3ti jw8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 197
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b igg k7 ui1 pa hpv hb q5h zs 3k1 0 8s9 ui wlf
14 Služby 0b npg sht tdc lh6 fkp oeq 0ns os0 gan 25u hle ov9 sal
15 Osobné náklady r 2um gv l0d yu 3z7 nn 5y5 t8 d2y wp lij 1 cl8
16 Mzdové náklady x diq
18 Náklady na sociálne poistenie 1 109
20 Dane a poplatky emi cqb 3y7 px4 wdp 8 z50
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x o51 4 vui 6 8ai ai j7o eo w74
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4vy 490 hxc 8 s8r xa0 a fm2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0pd i l4x 8kz o0y m2i ie ybc -v6f 366 ip mah
28 Pridaná hodnota y nby 46 bxs 6x 3gi o5x z9q 9b 3eh -ii 8uu key dhd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 g ps 0r ai 9
39 Výnosové úroky 4 u x y9 f k
42 Kurzové zisky v 6 a6 2v et o
45 Náklady na finančnú činnosť spolu m zv1 dot nfl v 1vw n 7s9 8pl
49 Nákladové úroky o2b o4u 5vn
52 Kurzové straty bi w0 vc ou vb xe
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 uab 95s x98 h 76h 0 1pg cce
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n -poq -4ko -uwl -i q1o -g w3u -7yx
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0py 1 a7l znr gax pkn 4 xei -g3q yr1 o0 r5v
57 Daň z príjmov cf2 5 z7e r zh0 kf f29 3 whu d4x h 7ku
58 Daň z príjmov splatná wf7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 592 299 -1 184 197 460 5 883 -131 733 39 574