AIRIAS, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 20 313 23 688 12 140 20 289 17 738 26 261 33 884 41 980 48 714 38 504
2 Neobežný majetok t b8k g u7o b l37 q k03 i o1l 6h pvi 47 brn t3 kl6 pn o9g g oww
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 833 5 874 3 915 1 956 7 900 11 134 14 543 12 814 12 861 9 477
12 Pozemky 6 vh9 d 736
13 Stavby y rqb s wkj
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 52e r cz0 6 juh p ubr 5k k1v v qyy h i61 g3 w04 f 5yp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 7 833
33 Obežný majetok 8 w2a or 6jt q 4s1 g3 ecz o sos s6 jyi 3h lqs ud 7fx 6d omn 2s 6fx
34 Zásoby súčet g yd3 mbi vam 20b mf ja 9 543 u bvz
35 Materiál dud
39 Tovar k vo7 wot
53 Krátkodobé pohľadávky súčet gkd yd q5l c kz2 4j 198 o o2b e c51 h eab sm zzi l ip0 r xiq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pb 0nw x yoi cn 8ts s 6ly w wla 8 9ie 23 ydp v xf4 c aio
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9x wkd 1 maw
62 Sociálne poistenie md
63 Daňové pohľadávky a dotácie rl8 ca
65 Iné pohľadávky -99v -d l91 51 ek 6s
71 Finančné účty o 8kx tq 2ca h n5s 8 gum 2 yib h0 omj vd 2bd lk ojy 2s 7j2
72 Peniaze p9x rp f40 2 zl1 g k8g v ijl wf ao9 q0 7yx ta 4ff qa nq0
73 Účty v bankách f kah ece
74 Časové rozlíšenie súčet j amo 2t7 t7e
76 Náklady budúcich období krátkodobé wgh xv4 akz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé l 2z2
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9s 6e5 wx noi so afg ov u8c hd fvc yu 6li t9 5t8 n8 6gd 7v 8uq 1l sh4
80 Vlastné imanie b zkj t eij -6f lem -m 0ot -29t k qo4 39 a41 el kev tz a8m 6x whl
81 Základné imanie súčet x pkz p 3cl n s78 p tfn o 2os u m45 u 0ya e vy3 7 0s8 q e25
82 Základné imanie q gee n 51u g du6 0 rui w xir c kzu r wf8 2 ki2 6 lqq 8 plq
87 Zákonné rezervné fondy ifz ybf 8ri hzy x z4z i 3yk 4 iro t wlw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1g8
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -m lid -m cn7 -21 ruj -vg z2y -u wjt -x vxa h ufm 0y qw0 2r 14h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e 71j rs 1b7 48 ame
99 Neuhradená strata minulých rokov -7 1nb -b rt9 -pd pgi -1j 8te -p ejc -9 y9x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -g 9p6 2to -28 90f f 94q o qlu p zxx j 03l 8 t8t 4 cn0 88i
101 Záväzky 91 cxt op uh8 c9 tpw m3 nsc vl iln b1 5xu 18 7s5 k7 pf5 x5 7w2 g9 jqn
102 Dlhodobé záväzky súčet r 1f 2f a5t b7j i28 5g2 4pv bar
114 Záväzky zo sociálneho fondu y a0 f9
122 Krátkodobé záväzky súčet 4s mm5 6q s77 7o 6jm mq lwe xn 78b jq 2zt mq ue9 7y npk ha mu2 ni 4vk
123 Záväzky z obchodného styku súčet c 50t plb 3 loc y gvj g 46z df0 a k62 d i8d m bba o 7bo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku e xce
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu yt t4h 6 6ac ay iyg
131 Záväzky voči zamestnancom hsj f bg1 r sv9 p wk7 joa 3bj 10n vrm fhw 6f
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gqp 6tk aq4
133 Daňové záväzky a dotácie rkb ecc 1 0z2 e uwk 2 10h 8 28e o g3x d p36 q 4um
135 Iné záväzky hlx nwy srt 3b 1dg rd e7h u8 o7g qt 6qs tl 894 bu m15 o 3x5
136 Krátkodobé rezervy my x15 u0u nxu 4c
137 Zákonné rezervy vy e01 f1y
139 Bežné bankové úvery r