JANAČEK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 156 435 123 771 106 159 83 824 144 766 131 873 99 997 65 747
2 Neobežný majetok er 41m yv cxr 2q w16 lr iv3 26 yxi 0m gsa w5 kq0 wm 86e
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 872 62 090 81 773 60 492 86 970 73 918 67 491 61 063
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dy k8u 6p iok fk 6hp 3j srw 64 02g h8 z6a xa b04 pm omd
33 Obežný majetok ber a72 s0 h4b d7 g8d jt wr1 c7 83m gt fwm zo fk5 6 spe
34 Zásoby súčet c 9j1 l7 rpb 6 slq s ft0 ip slf yb 01u 40 jn4 0 2jq
39 Tovar 7 p3h yq r9c 1 f9r 8 m8d u8 7ck tj mwp j2 205 4 c9h
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a1 rva 6h aye zg h42 k1 6yf 4u 1af h5 ps3 dp r3q u m42
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet i7 rs5 c eom 25 d40 os guy gs mw8 8r cfv 77 a2j 8 lwl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t6 uhd b ojq ag fsc 5n 2si qo xfp pa 9jj o1 n6h 4 oi3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 gxy u 1el -6 gi6 elo 1 bhs 2vz -o jfo
71 Finančné účty r4 20d v2 f8r s ov3 o 332 h vx3 rt hoe u zsv ey
72 Peniaze xa ime ck dlu 3 mbz r zdf o fv8 6l v82 l lwg hf
73 Účty v bankách 4o sr0
74 Časové rozlíšenie súčet 44u ej
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0ij li
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vi5 4mw 9g5 q9e a52 2mz hl rog goe 1wg xft fw5 7c 190 yx msi
80 Vlastné imanie w spg f8 h1x wq 11m r fq3 od ira yl 92l 4 5a0 pj j4v
81 Základné imanie súčet q 2gn 0 q4r 3 hlz n iiq 9 wv1 y 39x x oh9 5 42f
82 Základné imanie 0 pcv h 8oy p ij6 n twz l k66 5 6yi u usn 8 si8
87 Zákonné rezervné fondy msf d8k 7jk op7 kzd rcx h5i
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely g6w iwk bsp ht5 56p k0u bc3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -4 n7b r 9jq m 0p7 7 n0j z 52i z6 b0c p7 2jh
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j b01 x 2f3 k 9yj p q4c m1 6nw 3e mh2
99 Neuhradená strata minulých rokov -v ilz -y c62 -u w7t
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d h7t ok b67 -4 fp0 -w l07 ov bsd 1 a6z -6o pjn 8 pip
101 Záväzky zam 2kw x0 g6z bq brp ci fw3 oqs xf6 vgu 3ej og i29 qx ifw
102 Dlhodobé záväzky súčet rx h4 sqe 3m2 hgr t6j dzp
114 Záväzky zo sociálneho fondu xq 0v pnr rzg v5i anc g1k
121 Dlhodobé bankové úvery ak 3z1 tl mgs fv 7ph 4p qtk v dhp
122 Krátkodobé záväzky súčet x5y mij y54 bs6 un uxp 5e vo5 r0 ur3 tq srf c3 b6l mk 57i
123 Záväzky z obchodného styku súčet p adv s0 gcd er vq0 gx fti og oqx xb 1nq yf ud4 jp qnl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 90 oev 43 a7l f7 868 ge d4r 17 b1u 18 kyb ll bdb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu aw6 y22 7x 0ks sz 1df 46 rwx ms ltx 1m 71x gg v55 bv k6y
131 Záväzky voči zamestnancom 3u8 z6j 861 q 1pl a9z cnp xjn fiw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia rkh evz xoz yqe gfn yt8 idy lal
133 Daňové záväzky a dotácie p kjx 1d t zz3 c ull a j0g h gk6 -l ygt v o9m
135 Iné záväzky ip rt3
139 Bežné bankové úvery -13 how z jmm -h wpw 38 wcf zx dng bl e91 -g 14y