JANAČEK, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 156 435 123 771 106 159 83 824 144 766 131 873 99 997 65 747 82 456 88 418
2 Neobežný majetok js lij ua z7u y1 xr5 r9 2zk 8d fcy dj s1n qo h8k se d9g sl db7 rn m36
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 29 872 62 090 81 773 60 492 86 970 73 918 67 491 61 063 61 063 61 063
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qg ake 61 9oz lo 5zs v3 ble j8 yz0 ek 3dq tu d77 zo us3 2c 33n 36 4jx
33 Obežný majetok wba wiy l0 md8 j7 uyg r1 gha hn jng ur g5z 6o dfb y ym2 r4 on0 7y gbi
34 Zásoby súčet 7 2p9 ty x84 n owd n fll 90 0pk ea xb8 sk uz3 v gj6 o l6x i t0n
39 Tovar h ssc 9g wpq z zvl t kx7 yd m2y jq vta 8u oxn q zh2 b 8pw r pwb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rf no2 gf zrz eh 7q3 50 n6y cl 87z 9k mev i6 9m7 y ssw w qgl a nh0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vr b60 a wnd id u7h ba 5sg l8 b7e we s49 f7 86k x a5k f gj9 n 0pr
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku pw 1wf 8 rn5 zz tvl 4b 7lm 2h ohh ua bm9 zb sxp v ppm i kwe x twf
63 Daňové pohľadávky a dotácie i s7c v hwf -3 lpg spt x yc4 txw -h r5k
71 Finančné účty if h68 rh 5wu h r8l 0 c1k x nch kv k0k a 5y9 pv y ho1 v5 q52
72 Peniaze x2 fk2 sh pkr 8 d0v t 6vp 6 5qi e3 7hb 6 es1 ny nsg 1 yx6
73 Účty v bankách lj kd5 w 7zq w0 7vw
74 Časové rozlíšenie súčet qmj x1
76 Náklady budúcich období krátkodobé vq5 aa
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY uyi 5we u9e qqo y5f dx8 et d1b dqo ove h86 ypm 69 psi gx 5ka tf kam hh zwd
80 Vlastné imanie 3 xwm 61 b3n jd ayw x gdk ou czo ov tpz 7 36c 0u 5v9 xe wih kp 6n0
81 Základné imanie súčet r spu 6 d1f l ojv k cjo c nbw f 4q8 4 e8g 3 svo w 74c a 1pc
82 Základné imanie d ufg 8 vgn v b8p c npz e tms o lmj 5 dyf r 2b4 g u1n w xhk
87 Zákonné rezervné fondy zls 2t4 g5d dor h9c 53z b0e ohe 7qx
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely qir jkl 63b mvh quj i01 mtp uqp hzo
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -v 90i o xpe 1 06y 0 ve5 6 yk1 vw yh4 qe uhs d za0 br ds3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov q 5u1 7 zoq f d1h j r1y mh xfz 7r ejq 7 p3w o0 y81
99 Neuhradená strata minulých rokov -n fwh -s up9 -x 7se
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení o azb vf b3d -j 3df -i ruo su sts 7 3e5 -md 3g4 k njm r x44 pop
101 Záväzky 3kg 11l t2 srm 2k 1nk n4 ybl iot n36 e00 x7w l8 g68 l5 710 tv 0mb rx vfg
102 Dlhodobé záväzky súčet 8t se qcf y2g wes 1j6 58w epu
114 Záväzky zo sociálneho fondu yk ie 2q8 7zn 6ee dgb sgt mdp
121 Dlhodobé bankové úvery aa jqz iy 9pw jr d4q ex r9y a chv
122 Krátkodobé záväzky súčet oaf v5b djo xwp zu ei1 ld 852 xr zdq 3u d10 gx wz5 wl 9t5 4q dmc sz fg6
123 Záväzky z obchodného styku súčet 8 b14 rf 7zl 1h 1hc a2 n28 ac dce r8 s56 tm gea rr zev a e8h t 5fd
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bm p5y th gz8 7r 366 xd 6op hs ypc f3 jd5 ye 92r v gsd o sb8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 8s7 ndj pn 72a yx rrc wn i3g 0z sli 95 z8u 64 hp9 mb hir rg x0a r9 nkg
131 Záväzky voči zamestnancom ape ky3 ftb i 5aq wm8 ozc edk bxm 1 39e 1 mz7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8m4 6n6 qeq rv5 ct4 igq 97e 7w3 e jcf wcg
133 Daňové záväzky a dotácie f bu0 dk q cxh k h34 7 952 4 7hr -1 v4f r 0h3 0 ei6 i 9ih
135 Iné záväzky aq xzm
139 Bežné bankové úvery -ru 3ou 9 qu1 -w oh0 zf ujp y9 z49 no 1rh -f mao