SLOV TRANS TRADE s.r.o. - Účtovné závierky

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2011

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.10.2011 - 31.12.2011
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha