MHRNG s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 4 349 3 072 3 072 3 072 3 072 4 814 3 886 3 798 5 404
33 Obežný majetok 0 7jk p 5h2 t 5g1 w ysl q afj k ntw n 4no 8 pq8 u mhu
53 Krátkodobé pohľadávky súčet e1o
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zlz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q2o
71 Finančné účty 0 gmd 8 40u 0 czs 9 4oy 1 b2b 6 g39 p q5n f 4t2 q 43d
72 Peniaze v gc2 e m03 i ets m vya 9 oca n j0v s 7t6 9 4c3 j f56
PASÍVA 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w tun w yfv x iu0 2 xoz 4 z0p e h6m 6 4w6 5 nwl 7 okl
80 Vlastné imanie x m5h 8 5he l fln m 0pn 7 ug0 6 kpt q rem j 9cb g jkm
81 Základné imanie súčet 7 c21 z 0q7 2 r8m i ua7 y 7xg x dgv m s54 1 x55 x 3qa
82 Základné imanie 1 lfe t x8p g lz0 u qpb 4 g53 r xc4 1 37y 1 ekj 0 ezo
87 Zákonné rezervné fondy 9 0vh f 6aw r 3zj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u eqt -0 on7 -t lsi -l 9z4 -n x0e
99 Neuhradená strata minulých rokov -z f02 -i dr6 -u ktf -l yih -r eak
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tmj -f dq8 -n k3o -k w16 5 qup -gwg -ou n 486