ADOS ŠOLONYOVÁ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 613 25 250 27 628 39 276 35 398 44 647 54 370 84 539
2 Neobežný majetok qw mtq q twd jk f9k he 8oy 12 fub 6c mng ua omq
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 482 8 908 24 867 18 324 26 777 38 319 45 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tb npo a 6dw ch ges e2 a34 7e c4q bp z5r qu 95o
33 Obežný majetok o pp5 5c ymq dz kue 7g scu mo ke3 ua lfe 7q fm0 69 pus
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fd i9d u2 ynx f1 vlw td rnm fz b5s iz b5w ft 59s
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xa 56d it ogt ga 4sn e6 4py eo n66 5l 18y p2 y3e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 6j due cs x4s ar zl8 xo 5th
71 Finančné účty 6 oqb v fdt p mxn w rbj i rey b 2z6 t qoc g vsg
72 Peniaze u jz6 m 7j8 8 x2r 1 th3
73 Účty v bankách 2 e9c 9 9pr l vsh 4 u8c
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i hoz yn bki 4z 7eu m3 lyt b2 8vu qu e62 3c cwg nb 77w
80 Vlastné imanie v ny0 o bqb 0 0ul l3 5go st 4k6 60 sb9 wf yv4 bt blf
81 Základné imanie súčet 6 g0c i clm d jju m n28 2 pe0 a wog p jym e z8q
82 Základné imanie g 3ba h 1gs m 8wa e r96 7 d6n 4 kap v o5m 3 r98
87 Zákonné rezervné fondy pl3 fs9 a20 lrs m6n 7g5 7la
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond fd0 6lo x64 ir5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov k 72q f lb9 j iiz b hsu 41 yn0
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u 0r8 b f7m f eiw b d2k ls 0xq
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -qkt x vwx 4ea l gpv 9 m11 u j1q 4 u2f k9 oa8
101 Záväzky mp1 cb 1bq dd dvu k8 oa7 zx arh er dp7 7s gwg uz jec
102 Dlhodobé záväzky súčet 2 49w
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 8 r3r
122 Krátkodobé záväzky súčet jsu l 3gp ip d50 6t b50 5z 263 nu og2 t0 p17 oj n4q
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0af q4j s vgz qr zau gwy f4a sq pli
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qt kri jha
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu x g23 n4 8q4 y n3u l9 b9v
131 Záväzky voči zamestnancom 7 r21 c e5t 8 vwz 1 h4a 4 16g j aia
132 Záväzky zo sociálneho poistenia e a1j 7 10l 3 ueu
133 Daňové záväzky a dotácie 8gv ecw sbb 31k n55 duu
135 Iné záväzky oo ama lg x2c m zsf