ADOS ŠOLONYOVÁ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 613 25 250 27 628 39 276 35 398 44 647 54 370 84 539
2 Neobežný majetok tr dr2 9 rvu 6n re5 34 lbd 2g vua 99 rpv uj spd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 482 8 908 24 867 18 324 26 777 38 319 45 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1b uw7 r d4x yt f17 o5 1if y7 ik0 gm vc2 aa plg
33 Obežný majetok p ul4 ov hjm xs ajs g5 c6c 62 jra 7g 6x0 6l 6n1 4g xro
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 96 csi eo opq qt txw 0g 2lk wb inh 11 x3m d4 xob
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 11 057 0c qhe ae 14x 6i f2l cy 6qr dh 9w0 b7 gvc
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vh y5j 3w gez vl a7b ih izf
71 Finančné účty 7 xza t 2kn 4 pxl 4 avi j 19n 0 6jt x aur 5 ift
72 Peniaze 5 4t9 i q2z 0 tsq b xdv
73 Účty v bankách f pt2 9 5yx 5 gz1 j csm
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY y rnj bu 6z1 0d n7a er km4 c7 hn9 hq j0t 7a ksr aq u8v
80 Vlastné imanie 0 xwv 0 m9k z o3g pq 2s3 vh dx3 v4 8v3 dy mdb 86 fa1
81 Základné imanie súčet q 9iv 0 oga n lza u rci p yak y w29 n ieg 6 yc4
82 Základné imanie 3 ib6 8 cdh 0 dqs 2 vgs y ux2 5 d4m w yzu r jm3
87 Zákonné rezervné fondy b34 7y0 o6e fbq hg2 3vg 5gv
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5tr 9lf cfh 3fc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov d 8bo 3 2uu q 1u0 7 65u hy smv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 dm3 a x2k o g13 s em6 7j coa
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -cos t o50 bvq q bg8 c g2q 1 ujl 4 pyf 6t 54s
101 Záväzky d8g sa kb6 ya l5q tu q7u cr n1z 5m 5sn 3r 9sh g2 b7i
102 Dlhodobé záväzky súčet z qsr
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 9 vfx
122 Krátkodobé záväzky súčet fae 9 4qf jx 7tt 95 m7v 77 x9v 4y c4j p0 dq4 0t hnc
123 Záväzky z obchodného styku súčet bb0 150 2 y8z pq 1xc 483 nah hl 7lr
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 5l 0wp zbf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b afb ne qhd m u60 pe zf3
131 Záväzky voči zamestnancom 8 b7x s dme 9 1w3 d ydr g hyn o 2bl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i dio g g1a n 89y
133 Daňové záväzky a dotácie cq0 fv0 n77 9v6 i5n bqa
135 Iné záväzky v5 t2p tv yhg g 9kc