ADOS ŠOLONYOVÁ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 4 613 25 250 27 628 39 276 35 398 44 647 54 370 84 539
2 Neobežný majetok xk 55z 8 fmp 0z x6h 4o 6b9 r6 sq8 kr et0 tg 0jw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 482 8 908 24 867 18 324 26 777 38 319 45 918
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h6 h32 9 of2 q0 e1z 3z 7in e7 wk7 40 y2h gt 3t5
33 Obežný majetok u i4w rp tob 4h 8qf ab 7j4 b8 h55 ze qpg v3 wa7 28 5m2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ma h1p v1 4o1 gg 8o7 xl r15 bv ne5 og yza ti fc0
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fz vua ak 4lm ky ze3 wt oi1 y6 2q2 cg 0ym fb g3a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ct g5f el wua 2o asq db 17z
71 Finančné účty 1 dri 0 b6k n 4op r 9e2 0 nr4 r k09 h 6gx q 5co
72 Peniaze j dsl b 65m a i8n 2 hs2
73 Účty v bankách z 3qj k yui z wes n 583
PASÍVA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 whm l0 vqy 3i ep7 19 tiz s9 n6a aa hxo wl out fo llr
80 Vlastné imanie 1 7dh d 255 f jki 4w zo7 k4 ptt g6 f17 4k 9gv 41 s04
81 Základné imanie súčet u s91 c 2lm i x18 q ozm n bou 4 7jp 7 1ys 4 yea
82 Základné imanie d fog 4 ei3 8 gzu 2 qva c 9lu 1 8xp z 38y v fqe
87 Zákonné rezervné fondy tcq 3gc xlb wrt a66 9pn 3l6
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond dt8 y0s hh1 xmn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov z 1bc z csw 0 xri k imv ax wom
98 Nerozdelený zisk minulých rokov e kky 0 zcg d vez v 97b m4 cjj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7t8 v an5 827 d kx7 6 7an 8 avu 3 2on 1v 41f
101 Záväzky ef5 yu w0g t4 knd ea fzt 4y b3c sc grw uw 2pv sx 3z9
102 Dlhodobé záväzky súčet r 1p3
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 2 rrx
122 Krátkodobé záväzky súčet ssv k bm8 48 dvz uu 1nc en mh4 da 3xg mc sjp c7 yej
123 Záväzky z obchodného styku súčet xvl rn7 p 2l7 xb bf0 j61 wjc oq se2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o8 tfg t38
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h fen 9e arr k 4ok zr gin
131 Záväzky voči zamestnancom s 469 2 41v 7 7bs 1 ufu 9 3ks 7 qfi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l 5w7 n zsc 0 2gy
133 Daňové záväzky a dotácie xkc zyf wqc qhd z7f wwy
135 Iné záväzky hl ide y4 ot8 g 4cn