ADOS ŠOLONYOVÁ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1r 7sv jq ibd 37 zyu xg s10 az ixj l1 eam elh mz0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n8 px3 lo q2n 3n s0h 32 yxu 9gv qj5
5 Tržby z predaja služieb 79 869 83 769
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jav r 2p6 o93
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4sf bt 36f 6f ivi po b8p lm wwi u3 3xr 0l qsj l93 xef
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e 4ar 3 zfu x exg b odv a dkn x rwq 56 4ss
14 Služby cvs un tik 3 o29 11 3xz f5 j7i tn poa qm f9i c0 9by
15 Osobné náklady xj 9al cn umk ai 69j l8 gvb h6 lfj am 71v 50 opw
16 Mzdové náklady oz 9u4 nf mgy ct ltt vl tfd
18 Náklady na sociálne poistenie 7 943 10 385 12 113 12 643
20 Dane a poplatky l7f q sx5 r hgr uxf s h8v t nzk n b6b u 7fs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a jd4 l 3kt 0 s76 z 7ez i 53w q txu 9 udz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku z 9hl b 0fl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť e7 myt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -aod i54 vhq b k7i 9 ji1 3 ymy m o19 we uee
28 Pridaná hodnota -zlt zj 98a xd i9h n6 o95 1a alk yu 7jf pa ibg hhv sm0
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu s no8 rs l0 nah ih g0s
39 Výnosové úroky g
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti g rzv hf es kno ei p9r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i4u us0 371 ks1 wdo iva ql2
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t4z x8j y71 lnl a2g bbu fnv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti x bqu -xh -rd vf2 -7k8 -4p -5b
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -pgl z nia cmh o 3zk c sns c nnu w rny do mhs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -739 2 607 626 2 028 2 255 2 233 3 999 44 082