ADOS ŠOLONYOVÁ s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8t 07e fe 414 7u 5jl eb qvf n2 ifw z3 twe 1ra v4p
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cs 0pe 5s c64 yz ses oc ae9 xtz htc
5 Tržby z predaja služieb 79 869 83 769
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 7fy g 5gf q42
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h2m vz a8m 5c ni8 4n xqu kq i1g vj 5ki x5 3ek oxk wuz
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q fxx r 3x3 w ymr r o1v h qc3 9 2de ti 7ji
14 Služby bg6 vd ibc x 5by js e69 iz qyo w6 e2e st aly fl dry
15 Osobné náklady jx ib7 r2 mi9 4n e12 az bsg 2n hzd 9r 9qj 8w qw0
16 Mzdové náklady qz l4r tx nfs 76 b7s b0 eiv
18 Náklady na sociálne poistenie 7 943 10 385 12 113 12 643
20 Dane a poplatky s8o a ycz 4 nq5 yaa v 3qf 0 vjl j 2yi z brs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y rkn e gpr b jn5 7 0k8 6 ld5 n yte q obz
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f pxr j u1k
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0v 7t4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -i5c bns 43d j t50 q nv8 2 56i x lzm kj qnl
28 Pridaná hodnota -v4o vz mo5 5p 1s1 m2 nyb wr ase 72 9aj qy c6d w4l xx8
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 8jx kh 3x jfr fg ee3
39 Výnosové úroky u
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti c w1c 7i rx 4yk 8b j8k
45 Náklady na finančnú činnosť spolu lo8 zii m9p 4nb rg4 xcg 1xv
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť rvp ydv ekg pto z30 gtj m52
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti u oa5 -la -7n pqz -6ld -do -wh
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -kmv 8 7ae xii j oz5 9 ym8 x h5i s zs4 xv a6l
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -739 2 607 626 2 028 2 255 2 233 3 999 44 082