MESPOL, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
55830/L
Dátum vzniku
21.12.2011
Konanie menom spoločnosti
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 6.12.2012 do 2.7.2015)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
 • reklamné a marketingové služby (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
 • faktoring a forfaiting (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 21.12.2011 do 2.7.2015)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Michal Pavlík
  Borová 8110/43
  01007 Žilina
  Slovensko
  Vznik funkcie: 21.12.2011
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na základe rozhodnutia jediného spoločníka obchodnej spoločnosti MESPOL, s.r.o. konaného dňa 12.06.2015, na ktorom bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou PROGRES BUSINESS s.r.o., so sídlom Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica 974 05, IČO: 47 215 186, ktorá sa stáva jej právnym nástupcom a na základe predloženej Zmluvy o zlúčení, sa obchodná spoločnosť MESPOL, s.r.o., so sídlom Bánovská 8024/10, Žilina 010 01, IČO: 46 456 040 dňom 03.07.2015 z obchodného registra Okresného súdu Žilina V Y M A Z Á V A.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • listina preukazujúca oprávnenie na podnikanie
 • úplné znenie zakladatelskej listiny
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Zmluva o zlúčení z 12/6/14
Dátum aktualizácie
12.07.2020