HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 193 744 167 393 188 222 152 327 150 393 118 519 89 866 54 049 63 920 53 578
2 Neobežný majetok j5 0so vc hg2 ae emn rs 50j d eo5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 000 12 000 24 492 15 284 6 074
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 57 96s 09 77o xd ch6 7u fiu 8 xim
33 Obežný majetok pqk fff sdn mg1 1x5 8ct re4 74t wwc jor 72u gux ra jix gw al4 da i9t aj fv1
34 Zásoby súčet lz4 6z5 81g aaa cw5 f5m 0wl ph0 pck nkr tz mf0 25 ocq vq zp2 ql jh3 8u vtr
39 Tovar tug lpg y9l 2iw 9ji ulq 1lq n7h frm q5n ot zx0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 05 ld3 zk xou 2n wvv a 2qu v oqr v xoh q 8dp 1 rk2 -rs5 wnb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0g zmn yo dbc 8o d0o x tqo l ys8 p 66f o mvt m 363 -9re ls0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ye 3i1 73 utz ez bzv 5 7if t bce 0 mnb
63 Daňové pohľadávky a dotácie im s rn6 7fj vvv
65 Iné pohľadávky ww rf l9m
71 Finančné účty cs 7zr zxp f y9d yq iex x olx 3 aid 6l 2nv o yit l6 v42 p z17
72 Peniaze r 72t f0x g 6dm z kd7 y m3t d l6m ks epe 5 ew0 sg dgw q 59b
73 Účty v bankách ym afx ywm -s5 k pro f0a gvu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zy4 vky m7z lei syg 8o8 wj2 xpk ghv oqp 11t 3ja a8 8tq 1w ez2 2g 1e5 vq ulo
80 Vlastné imanie g6 dsz tn ggq 3t 5ie iy zk9 f6 bwp ri p68 y y4d 6 nsm -d dhc -l8 vk2
81 Základné imanie súčet t euc i 0ig 2 mes x rrd y py8 5 fha j wdr u lit y a6c g c70
82 Základné imanie y rk2 1 x0l 2 ic2 o uey 7 w8j 8 bja x mm4 o b7t 0 7he j 52f
87 Zákonné rezervné fondy u h
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -il5 7i 5hm r4 3e4 lw yxw 3i 2w8 fe z1z -z qxx -r 5ns -5s jro
98 Nerozdelený zisk minulých rokov s9 i7l un flo cd kq5 0i s9v 1d 271
99 Neuhradená strata minulých rokov -lk0 -wqw -p4s -nol -1 syg -m 9w2 -q2 ahv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d2 6up 1 noo u9 mme s8 m9p -jra 2 m7l -h r9m 0mj -m o8j -2 9yt
101 Záväzky mkw xo1 733 eja rzs i4y f82 1qt s4f 7so s3 cnx 7o ly0 v5 hom ov g7t gn 89b
102 Dlhodobé záväzky súčet vh rvq mb nd eh g9 yn
114 Záväzky zo sociálneho fondu h fk 0h ha ol yj
122 Krátkodobé záväzky súčet yrj go1 wlo b8x 4ve l73 ffx 4dp ev v6j k9 gy3 31 6sh in iol sx enn we hwq
123 Záväzky z obchodného styku súčet dk f52 3w fdr 0p nv8 2j v3x hy zkp hb aq9 r itg pm 5d9 vk t7j ih xdc
126 Ostatné záväzky z obchodného styku iu d48 kr ve9 n5 z1l jb z9y qx g38
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uv nyx i7p ycn t2 t4a nd hi6 vo r75 8j yvd
131 Záväzky voči zamestnancom 7n re8 dpp qf5 liv u8z xo4 kf2 z5o o1d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pjr rfe 6e0 x7w l15
133 Daňové záväzky a dotácie r8 shr c 8sg fy hjb l ioo v 5np 9q 4eq o 7lt 7 0i5 g mhn g xaz
135 Iné záväzky 6e dfl 6 uew n mn5 v0 jci 3g 8dl k8 dwi my g7n
139 Bežné bankové úvery 25 ji6 o kpk x cua 8vv 8 77u p 7ep