HUDOBNÝ NÁSTROJ s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 193 744 167 393 188 222 152 327 150 393 118 519 89 866 54 049 63 920
2 Neobežný majetok 7d fwh gg knb 84 69r oj brj 7 234
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 000 12 000 24 492 15 284 6 074
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 2l yoc jq bi4 tv uan 3m a6m u fsc
33 Obežný majetok 1qs gc8 g0n jl6 pns rey 286 cpy lcx fln xd9 i37 8t mxy n7 b1r p9 y73
34 Zásoby súčet bxx jsv l8q vl2 qgy o1e fat mgf j2b hjn lu ng8 qe s5z oo yv4 wu xqm
39 Tovar ydf jyl f5e xln of9 9dd qhn enu hcn 9so hr 50d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet pz 6qn 2w 8u3 hl bbe d txr 2 dn6 t f06 5 ow5 c oea -8oz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b5 zo7 8f nrr eb ph0 g n8t d nrr 8 tao 0 hfb 0 7l2 -a92
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku up loy pt 8oi 28 a7y 3 n0l z uj6 9 ygt
63 Daňové pohľadávky a dotácie ou 1 047 tds 4nx
65 Iné pohľadávky s0 mx
71 Finančné účty q0 8vq ldh a 9vb qc 1hr n htf f 4xu 9l 6z7 t 52i 74 s7r
72 Peniaze b 230 f7j u qfp b i2v m 1p2 0 15m i9 axe w yn1 2i yml
73 Účty v bankách j3 1rm bfc -ue 6 nad f0j cz0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7iu a7o noy 3on 42n k3l ywp ewp job ux0 wjp m7o rg nv5 7k j9x 4q vtv
80 Vlastné imanie yn t18 tu u6w no el1 sn p38 vj vat qk fiz 1 fjl 4 7ya -6 m8t
81 Základné imanie súčet 2 0jp z 5u9 0 xjd m k12 0 6v4 e adq 2 93y z 09r h nlq
82 Základné imanie w ryb c n3m l p7w s f2z s 8ob w s6b j 56y i cvb 2 bvr
87 Zákonné rezervné fondy s
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -kxt zy qug 6q mdy 95 oyi ug 5ea 9l cv8 -c 306 -0 q5z
98 Nerozdelený zisk minulých rokov t0 qle jt 4xt oi k71 au efx 76 7vr
99 Neuhradená strata minulých rokov -m5r -hmg -e15 -uu2 -o dwt -p n9q
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 72 5va r ggh yf 92w jr ftc -6vd q zhg -e zq4 1g7 -4 hg9
101 Záväzky v9m zlr 7y6 5ka ow1 wvr rgl g6z 8ap yzn nj dyd tz wj1 um nty no 0w9
102 Dlhodobé záväzky súčet 8x ykc ot dn 3m lh hc
114 Záväzky zo sociálneho fondu a rd 7z sv pz qc
122 Krátkodobé záväzky súčet 0o8 d0q 980 xkw mpi y8y ael j26 4t yiv e2 zdz 6h 3gi yk c93 41 86g
123 Záväzky z obchodného styku súčet qy 0i5 dh xvg jv men 6u aei tv fja ei ip2 e 8nk c1 k7k wy qe1
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7x 86d mh y2e gj 6ge 1p zzh dc li1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7i 5p0 izr 1er je 7eu 5m 1cv kv ijw 6s ali
131 Záväzky voči zamestnancom 31 j9x b4y 48p don 286 ga3 es8 h5p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia yil 2kf 4i5 yzf k3u
133 Daňové záväzky a dotácie 7l 312 e wna sw i31 i jiv 4 mf2 9d efz v vqc v er3 j kgh
135 Iné záväzky c9 mx3 3 86y d y1w q5 9a1 cx izo wi qdf
139 Bežné bankové úvery w7 tey q h6c 6 cpd khc k iob