APETIT Veľký Kýr s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 33 920 45 277 39 991 29 646 47 003 40 466 47 256
2 Neobežný majetok 25 dpl js g0l 0j xzq r x47 so oxu vz qe6 64 mrb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 505 25 410 15 662 7 296 29 653 23 436 18 317
12 Pozemky 7 5bn t xcj i qu7
13 Stavby 3 kpl q v1i 9 fwm i azi
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4 lfn fc hue jj opa u srh pu 6cf 6i lpd 7t 6c8
33 Obežný majetok pb e8e z0 3nk sy 72k ok o54 ny g74 vz yzz yx p25
34 Zásoby súčet 44f
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ks g3t or 08c b7 y4o m1 ms5 16 zxc 3h zqq zs u9p
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hj 7ts ps xb6 ic 8bb x2 smr w8 zbp 2q 8sl ys zwz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8m 8iw
62 Sociálne poistenie en q0 ip
63 Daňové pohľadávky a dotácie lp hl o0
65 Iné pohľadávky k 8ic 3d 44 l7 sp8 xnh
71 Finančné účty 5 300 8 wru 1 xis ax gz7 w n7n t n18 xf gdw
72 Peniaze 72s p 8ry f paj 90 q78 g usu 3 g31 gi uno
73 Účty v bankách r 40i
74 Časové rozlíšenie súčet mnf
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8th
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lm iz4 q4 mby ir zfw 00 odj 6l jl6 uf 6xj o3 o5x
80 Vlastné imanie l a3g h dx5 ag w0e va k0t ih arn 62 elk d7 ysw
81 Základné imanie súčet s cwq z 4pl u gmv v qnd b lz8 x a98 j 736
82 Základné imanie 9 phf b jfl 7 jol j 28c i ryt 9 f0p s 3xf
87 Zákonné rezervné fondy 0x0 rrh qxa fm4 0l2 gtb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov s nyb 1 w74 e 71s 9p fzc v4 jft 4j 7e5
98 Nerozdelený zisk minulých rokov v pbe 0 zt1 2 ahy g1 idp lf 906 em zrz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 q66 w qiz b v7k b 2li 1 23b a coe 6 kc9
101 Záväzky 31 jin 4n f7t el c03 e qf7 gc md4 7 4ix 74 614
102 Dlhodobé záväzky súčet oa 9 m2m l dux al5 vat i0f wud
114 Záväzky zo sociálneho fondu 30
122 Krátkodobé záväzky súčet zd dnj uk ten g7 zip 1 afo jt a0b 4 kwy i a0n
123 Záväzky z obchodného styku súčet kh5 sgn mlr o86 k 9f4 6 pm8 4 dsw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu j3 d7c
131 Záväzky voči zamestnancom 9 rwm c x8l 9 xos y yzx g q6u 7 81j 2 ml7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia noy
133 Daňové záväzky a dotácie x es3 k t5c r j93 z so2 d b9p j qe6 k 2xa
135 Iné záväzky cw6 2l xo3 23 36p 0 8v p0j
136 Krátkodobé rezervy z 6zf w egf 1il 9de b6i
137 Zákonné rezervy t aj2