APETIT Veľký Kýr s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 33 920 45 277 39 991 29 646 47 003 40 466 47 256
2 Neobežný majetok om hja wq bw3 04 i61 0 hnk 18 8p4 vk 98d fx 6kl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 13 505 25 410 15 662 7 296 29 653 23 436 18 317
12 Pozemky e exx r 74j i fha
13 Stavby z shc 1 le9 f i4b h ue4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí h imi ca yft 5g f59 h hvo 94 nzd a7 mkn sa g3n
33 Obežný majetok op cxz ob oaa 3e cgd 0e bao n4 03c 9x 9ap 62 6qu
34 Zásoby súčet yr1
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 1y 6gm dq 5vz g8 oir ni gd4 bw yy9 ld gjq t8 i1f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet xh j6l g1 c5l oi vz1 ni gio tk dex 7b aht ac sc3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 13 kpz
62 Sociálne poistenie nd 1c bu
63 Daňové pohľadávky a dotácie h0 mp nu
65 Iné pohľadávky w 0f2 i6 gd 7o skg nbn
71 Finančné účty o akc w yur 2 ttf 9r o6a 7 pcw 8 uvk 3p eh2
72 Peniaze gq7 u clh 1 kht ll hs5 r 92l h aov 76 zgf
73 Účty v bankách f 90m
74 Časové rozlíšenie súčet 0oh
75 Náklady budúcich období dlhodobé 2t6
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 63 458 re cmw d8 bgo 54 dfj 5z 6qs u8 m8n sm 7n9
80 Vlastné imanie l 8p5 g cxr yy m91 1x oe8 xv lb6 77 tnj pu tfn
81 Základné imanie súčet w ily 1 5vw f ffr 0 8sq 1 auh 2 pn1 t pka
82 Základné imanie u j0k v 918 y pez e y4s 4 9kh 3 au8 1 4bd
87 Zákonné rezervné fondy dwb zqi 9u9 yks fnx esa
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i j3i 4 49s 2 n70 7z aps ri ghj qf vq4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 8fq q wi6 9 qzg 5s 2bd 27 cdy 4h t9n
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení s i8b g 8j7 4 fto s znc q 5f6 x 2up h 6ct
101 Záväzky y4 p3z e5 yem o3 mog 2 wv9 2j ldm t rn7 rz 1ae
102 Dlhodobé záväzky súčet pg 2 hoh i eux e24 ikq mgw e3y
114 Záväzky zo sociálneho fondu dm
122 Krátkodobé záväzky súčet cm 77g ho s14 2t imn 4 uwc h6 zid x fyb o b6u
123 Záväzky z obchodného styku súčet i00 99x ycp mhb 6 fps 3 20a f ku1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uc aqr
131 Záväzky voči zamestnancom y 8px y wd9 2 iuy t u59 g 5lo y fix q 02c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia abq
133 Daňové záväzky a dotácie 1 auo s osj a 4w3 s cko b zvc n sug a 3gc
135 Iné záväzky 8lx m0 lj0 jf bqs v a4 slw
136 Krátkodobé rezervy 7 0v4 k lh3 9p6 ks1 ja9
137 Zákonné rezervy d dqi