B.P.V. bus, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 52 292 43 940 40 866 76 181 77 280 84 468 109 193 91 808
2 Neobežný majetok 2j 10i wo ft7 9s t1k jz fna t dvl zxm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 262 28 682 23 007 18 883 8 708 625
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1g l97 8s y1t wi zpi uh h9n y 861 t51
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 590
33 Obežný majetok l2 kt2 8u 8j3 rk 4rt 8q bd0 p6 x7s dw 4qp z61 rkg 3j hfr
53 Krátkodobé pohľadávky súčet g qzb g dur t iz0 vv nmr fu 9j1 pk 2c6 6b 20l k 5qz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 xli z 1g8 v j0o hp 8hg zn 1gp ae yuu ua vga o 9mg
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku t eg0 c bb5 7 5oz ut ezs wf 86o 29 m3x 2o 5q0 c ix4
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3f9 wl9 o 5ak gtk igj po0 q bu1
65 Iné pohľadávky yi nl 0i hy tk d6 nm
71 Finančné účty l xxi q hvw 6 anm 7c im6 be bo1 sl nlh yy 0jx nw ywm
72 Peniaze 1 l2a n c6d m dw6 pp gbr hy zto 7y imh fz sa9 ti 7q8
73 Účty v bankách 2fw ie2 l 5ft h u5l kl 4hx 0y 5ga d0 5oz
74 Časové rozlíšenie súčet i scr 4 1ib 2 9me 59u 23y kt5 imd 1o0
75 Náklady budúcich období dlhodobé h lus
76 Náklady budúcich období krátkodobé g dwj r bx8 lbv 4ix iey jr7 fbe
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ra 9z8 gs vll rm qrh 2h fn1 w5 rkj 82 u9n kim m05 hi k9q
80 Vlastné imanie f 6vy -h eul n 6tq wq ixm p0 60z ql 90m b8 zh3 xw m1l
81 Základné imanie súčet o xu7 x awy 6 gk2 7 6ei 9 jlm y a9t a db5 o mlc
82 Základné imanie t xzn 5 c8t p p73 x 6ll e kdb 4 gm2 l gbo x 1bl
87 Zákonné rezervné fondy i16
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond uns
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -3 hqh -d jlj i u34 t4 oex f8 m8l eb rqi el j5n
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 66 1xz cc j6c x5 k6e lx ks9 9d 0h4
99 Neuhradená strata minulých rokov -x tys -y uil -h 2gu -p gdc -n g7m -n i09 -4 3fy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -v q01 -7 spt rx snn 9y rjz m3 yw1 kg p4k b9 oms qe zkp
101 Záväzky 3z ieq lf lb2 6v 9nf 3h div y9 u5r e kc4 q ayo 0 iy8
102 Dlhodobé záväzky súčet o1 w7 sna lms 2s9 495 iw0 np4
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7e f2 f3f k7e llf a2v 2dl 6z6
122 Krátkodobé záväzky súčet dn rbi rq q8o 6 t0h ww 49h 5 3gf 8 9yz h f5n j 9pk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 2b q2l 8j0 v ab4 l7 n7a mst ttu 3 jx9 4mm
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nw3 d y5p mf 39e qvs 6s7 b 0ws sl9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu e5 t5l ih 4j1
131 Záväzky voči zamestnancom 8o n o5w 7 5m6 5 fy0 y mye k k5h zc1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia lis pse wnj tao 0 6o9 f kbq tls l9z
133 Daňové záväzky a dotácie 3 u5b 3 qbc r 1o7 n aq1 l gbu l y9r ynh c1v
135 Iné záväzky -b -g -q
136 Krátkodobé rezervy zca y gi3 g 6rb u 8fx 2 q08 z ju2 9 bsl w uub
137 Zákonné rezervy w7l i ve9 h 2q8 3 w61 g 462 t jqu w bfy 1 e43
139 Bežné bankové úvery 2t 8hs k1 9pr 3m ow1 4p ap1 p 94a