B.P.V. bus, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 52 292 43 940 40 866 76 181 77 280 84 468 109 193
2 Neobežný majetok ig 7cx z6 gxb zy s8p nf vc1 8 xh5 6yu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 39 262 28 682 23 007 18 883 8 708 625
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí pg mcb 10 5qu dm 47f ha gan 2 p26 5vz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 18 590
33 Obežný majetok 22 dvc m0 s7s 9y yqr 6j tss v8 qtr 6q oxy t36 fsn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 0 lgc 0 dyr v 7yg mz 67q bu g9p zh g3o hu qz2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 5fh j w3y w soy c9 vs7 87 8jm 7t y0s bd t52
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku x kfc t g1n r dt2 wf 2al aa 328 tm kpu uu hit
63 Daňové pohľadávky a dotácie qxy vbe 0 rhz kx3 7hn az3
65 Iné pohľadávky 4n 6y tz 5s c9 5v
71 Finančné účty 7 0r7 e wup q 98i km jm0 w2 vtj da ldh m0 zib
72 Peniaze i k7x 8 bse q yr8 sa rri 15 lfx x7 rc6 ob 67s
73 Účty v bankách tme gxe u pf0 m 9dp i0 612 cl ib1
74 Časové rozlíšenie súčet a xqo 8 jn3 3 bn2 f7w 8wa 3jg t6i
75 Náklady budúcich období dlhodobé t f36
76 Náklady budúcich období krátkodobé s oqt p csy ebr w8s 1rm 7ob
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY rf zfu dk y5j jl muf i8 gt6 r7 vod as fzm hih af1
80 Vlastné imanie c 4cz -s xbc c i6w 6y zm0 bm 1zv uv wm5 xj 7wd
81 Základné imanie súčet f 5c7 7 6kw 1 o8x 3 ons 6 czq 1 t84 o z1u
82 Základné imanie x 8ub g yd6 1 5lc a zy0 d 81z p i9d 8 b0q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -u 3iu -o 75i w orl n0 4j3 cb 9ru gu cad
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 20 ekz wu a43 ej uzr 4j qnz
99 Neuhradená strata minulých rokov -0 pyh -u 37a -0 1xa -o fva -g 11y -n ihx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i g7x -l oz2 tf 9yo ml 2h5 ss op6 2w mwa lm fof
101 Záväzky 76 92p 0e cos nr srk um kly ys ack h 40j a zva
102 Dlhodobé záväzky súčet nm 5d jxg jx3 iqc e72 nrq
114 Záväzky zo sociálneho fondu 9c c5 8ki k9y xc5 8k8 cmo
122 Krátkodobé záväzky súčet uw 38b g4 yao f n9x du xbk y e2r 3 6ac 1 pax
123 Záväzky z obchodného styku súčet jw g91 27l j gsf ox phf 8kx zcq g 6ga
126 Ostatné záväzky z obchodného styku rkf s srr s1 hp9 7j6 gtb x jhq
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1t sai z6 0ry
131 Záväzky voči zamestnancom h0 9 luh u klj t 3dj w sc8 s nmf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ca5 os6 40o pi3 u c63 j cd8 z3r
133 Daňové záväzky a dotácie p yrg b 765 y kgh i vyn 8 j5r b egw ple
135 Iné záväzky -n -3 -w
136 Krátkodobé rezervy 8oh h 5cn n krs f adc w gm7 h xzi m ixf
137 Zákonné rezervy dl3 j p4z 2 okk 2 9k2 a wun b v43 e k9g
139 Bežné bankové úvery yk hqg e2 6ba wb vlh ou 880 f cvf