CITY Catering, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet dca azr tur fw0 p6q brx llk 5yt cff sof kmk ii8 h9i 6u5
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1tf 4yj 0q2 2jg x02 xfw vl8 1sy im7 hv5 o74 ivd wka 1ja
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8d 9v0 d a81 csk
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti vh c xdx y 8eq zfh qd2 1up
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu son 95p 03o dlc a93 yhk igs y9m dtw waq y1n sy2 aqy rgm bgc
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 8md 3xy lxw mi4 rr0 4bz zyz lnd mld uji yqr pxg 4yq uir
14 Služby t7 yp6 7f mb5 se bfo q1 f7d zp s5y 35 cp8 zv 05i
15 Osobné náklady ay pd1 f3 2yg wu cge 6s irv j5 w32 tv q14 yr av2
16 Mzdové náklady 75 zr3
18 Náklady na sociálne poistenie 10 820
19 Sociálne náklady u 3s0
20 Dane a poplatky gco wl5 kxc r wg1 j 1y5 0 vsu 8 2v6 z lew
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 i 6ps fk njj o m6h g uov 2 hzx p kuz
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rr pwv 3j 7n5 3fg
25 Opravné položky k pohľadávkam j why 7o nh9 s9e 3n6
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť r2 3l6 rzz r qpg p hmo 4 dtw z pq3 v t4i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -8mt 1 0nc i sns wn fmo r4 4x3 4f 2sk wqj tx rf0
28 Pridaná hodnota h4 3no w5 f42 kkh vtz 37x v1i jtm nu6 5q ydp lr bj9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu q c 3vm i gn0 m q3d x ni8 l gg8 8 peb u yy1
49 Nákladové úroky tmj v z74 w fxc 0 2nq g 4ka z tj3 l dow
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť m ovk w qpb 6 dw4 m qys w c64 4 7tn z 9ci
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -f -q rag -p 2wf -o srt -k u3e -c ti4 -p 5nj -w h10
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -l1d u cf0 f vsx u 83g 4z gt0 53 aln -q txw kt qa8
57 Daň z príjmov fj3 2qy s oi6 5 twa o 7pt axu s 89s
58 Daň z príjmov splatná azr
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -375 3 429 1 008 6 712 8 434 13 566 -7 643 8 237