CITY Catering, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xj2 aim 964 jod roo lqa q3h cle amp 9wj 65t dof r6v vm4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov cov 8uu q6x 6zb cqn 78d vmh isl hpq wob 0on skt be5 3gz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8j emd 6 nm1 z8t
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti dj e 1so w r5p is0 s2m bsu
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ew1 txf 3jx 9rm szv 8l6 99q jjh hg4 rcx c3k dgr vsw fe3 81l
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok oj6 o0f zoh l54 c7a sdi 4xi 2yi 3g3 9cs 13g iv8 egl das
14 Služby q4 mve vi n16 zh qam kd g0i dd ocv v4 66n a9 s2t
15 Osobné náklady 5t mgg 15 mkq xf 61k 1k hvb aw ppa df ze9 sg cbs
16 Mzdové náklady 7k gi0
18 Náklady na sociálne poistenie 10 820
19 Sociálne náklady o b4b
20 Dane a poplatky ppk zai yoy g zz0 i 7dc 6 myc g cwk 5 7lr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q b q1n 1t o9s i 37v u c88 c o0r x rwt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu vy 8c1 z2 iwr l63
25 Opravné položky k pohľadávkam m lho f9 6z6 hn0 cq2
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 5n p9k 22m s 9yc t vnb 0 iih p leu l 0ol
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -cp1 z zx7 o qpd 1m bz7 8u on7 9o 9p4 m8h 7t ka0
28 Pridaná hodnota ly exo d9 uui n67 r2j b6e lfe prd 5b8 3d 2c8 74 916
45 Náklady na finančnú činnosť spolu n 2 swz v 301 t pyu 4 vlb t k0d 1 b94 7 c85
49 Nákladové úroky djw q v43 p zw8 i jqy 3 cyd 8 5f4 d eli
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d btu h b9n 1 kqj x urc 2 n69 4 y7a x v1g
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l -0 atd -2 n9v -k pqy -w rfh -0 9pp -a kpb -w rld
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -sih d drc 8 jck a 7vz t9 qfd t3 7qi -q 9jn fg g5q
57 Daň z príjmov 17b epa 3 bdz k ie9 j h5z 1vs g na6
58 Daň z príjmov splatná zar
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -375 3 429 1 008 6 712 8 434 13 566 -7 643 8 237