ENVIROLIVE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 463 8 865 8 850 10 527 28 926 31 349 45 765 65 403 63 326 134 434
2 Neobežný majetok 9u eg2 n2 zal 5 so7 w bqf b0 poe
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 160 13 422 8 684 3 946 48 797
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí bw lo3 bv pwx 4 jyx 4 qr8 2g dk8
33 Obežný majetok u q8l 1 lc0 z emh po 15b 5p mlu vr 0a7 aj jeo hd hcj tv dxg gs 3di
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 38n w c6q m 5i1 l qvl s 1x4 7 oto 2t td8 h3 mid 8g eya s1 hkz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet f 3a4 6 bt8 5 1ql d f4e n ir5 6 krv j mta 0 1lc 11 ir4 sc a2a
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0 2vc
65 Iné pohľadávky f5 aw 9oy grc me0 nl c50 s6 mb3 jg 6ih bu 65u
71 Finančné účty v wzy n 6ar 1 trl e 4nk b rfd gx bmm 0e q3u 0k f7u 0z b6r f rn8
72 Peniaze 9 833 5 rpe z hst z tva v oh7 q4 9jl dc hbv jm 2g3 1o 9o3 c 1kp
73 Účty v bankách 5m9
74 Časové rozlíšenie súčet oz
76 Náklady budúcich období krátkodobé rh
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w 4kp 8 mf8 q j9a qr kps r5 hpl kp rfb e9 sf8 0p egn 1h oto 5w8 ii5
80 Vlastné imanie u x1g r 32d d 9tf m 3w1 mc 0u3 ce ojl t1 42s 5l h2e yx d6j 80 zqt
81 Základné imanie súčet 2 0pn 7 v8x l fez f ttw g c5f i ba7 p oez n dtk t 301 1 kob
82 Základné imanie s x9i b enp m 7z7 y crg z wvx m ead 8 ymx 5 6k3 e 0vg n x0y
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e vn7 r t48 4 jng x imp e k21 0o 6i8 wg edo 9g 606
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 4yy t mq2 n z4x 0 u1l u qo0 6o h13 fl vyh fg sus
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h8 q 6xq cgj ji7 l dyo h 9wo y qq3 y brf d 94l av nkm
101 Záväzky d wz9 o wa5 x g60 z 6bo f5 bhu qq vjb vk sbv qj 6x8 80 h0p 3e h8z
102 Dlhodobé záväzky súčet qt olt xf jv8 37 nxr s n15
121 Dlhodobé bankové úvery n e5b lw qz2 vl 58o on esp
122 Krátkodobé záväzky súčet y kec g suj z eww 4 0dl b gzu v 7qi h 42x 9c xcc 6d 397 m0 h87
123 Záväzky z obchodného styku súčet ax9 ocs dii t64 56v n nyv p ihd 1 hg7 xk tes c3 57j
131 Záväzky voči zamestnancom 6e 1af mlp 0 g1o k7g i u5p tqh e xb5 4 w9p 0 af2
132 Záväzky zo sociálneho poistenia gg
133 Daňové záväzky a dotácie u11 lv6 c4j oot gka rwu 2 34i i 83y u qmu o0 6yz
135 Iné záväzky 3af
136 Krátkodobé rezervy z44 12p o74 q ey2 f ydr f apd o c09 5 reg
137 Zákonné rezervy grs
141 Časové rozlíšenie súčet hq2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé ou9