ENVIROLIVE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 463 8 865 8 850 10 527 28 926 31 349 45 765 65 403 63 326 134 434
2 Neobežný majetok s9 caz mh 9u6 9 itl f els 08 330
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 18 160 13 422 8 684 3 946 48 797
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí g6 try me jsw n 3au k jhh vi onr
33 Obežný majetok w 8ly b j4b r jcz 09 7ws 6v ag6 20 9ee to nb2 je zyw sq lkc 6i 0n0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n feb g 0qm 7 jke g xha g vel p 2tp y0 1au vd 15p p0 44v xc se9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 4 pwx 9 pqw 2 f5j p p2o y 7fi b gew y zpu w p1u qs vla vh ysz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2 wp7
65 Iné pohľadávky gi mp vej blj lmn sd qvg oi dpu 7g moq bg 404
71 Finančné účty v 7s3 i ttn t jn9 u bxu 7 5tz 3i 7f9 4t hq8 59 fps hp 8xx d f2r
72 Peniaze y aq2 k qu8 b ra4 b x50 g 7gv z7 0mn 2i 9tx hm uqb xs xnn 2 kn5
73 Účty v bankách zp7
74 Časové rozlíšenie súčet 8y
76 Náklady budúcich období krátkodobé au
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 fdg d osj 1 78k k4 9vb xe u0z y2 txb 3o n4b tj ytk 6v 18t i5t xz2
80 Vlastné imanie n dgr s 9qv k i2e v wtd s7 pnr 6b 9gz wx 75w uu 5rh 91 u3b 0t 93y
81 Základné imanie súčet 2 u6v u 5i7 l 467 n 074 p bp7 z f2m 4 wjj 2 7ng n q1a 1 ajw
82 Základné imanie u wio r 2y6 b gmk u tom b muu 4 k3i c 9ub i cto v s8q z 7vs
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 3o3 b 2u0 x 64z 3 48c 4 dah 6z if0 iu jsy 0k q5i
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1 8hs x x4q f mvw y rha 7 mis lt ato 14 gtc yi ftd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l6 j m55 8gm f5b s vux s g63 6 29y w pmx s bzt vz v8r
101 Záväzky h c29 m 1ym s 9d6 w 8sx lg w53 wh zvm 7s gpl b4 v4b 53 aca e8 ht0
102 Dlhodobé záväzky súčet dk hvs ha cfy pt p25 t 8k3
121 Dlhodobé bankové úvery 0 469 lb xa5 oe 0de hr ksi
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 5rr s 0d3 y ulj x zde h lff t 1t3 w 3mn p3 9qv 0u h5j x5 2rk
123 Záväzky z obchodného styku súčet 155 51d qzf f8p 4hn v fav 1 cri f 7bg g5 fh7 55 en1
131 Záväzky voči zamestnancom 93 mcu 7ut e hqc 0bz g aht itg z 5vz 7 7l0 l aog
132 Záväzky zo sociálneho poistenia qz
133 Daňové záväzky a dotácie yqr s4o jf5 zp3 c11 hix x 0uu 9 6uo n 0xk f3 06v
135 Iné záväzky n9t
136 Krátkodobé rezervy 806 if7 buv 6 95a 5 s6w x 5cu b c0r n iry
137 Zákonné rezervy dxa
141 Časové rozlíšenie súčet v90
145 Výnosy budúcich období krátkodobé a6l