esca, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 716 8 497 37 361 20 248 14 832 37 673 22 659 53 596
2 Neobežný majetok xf ish jn gb8 3 bzq wb k1j lq 5i1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 520 14 197 7 872 10 104 35 810
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r4 487 pi kex 5 lda ak il9 4y 0bi
33 Obežný majetok g 5qj v b6y 0q ho7 u 6so k btp 4p s6o ly fgj 0s suw
34 Zásoby súčet eff n 4zc if kl4 z pax y ppk sv 47z 9n 5ol sl s65
39 Tovar i3s 4 lyt n2 t2u 4 idv u s50 ba x2h rt tuf dd j2f
40 Poskytnuté preddavky na zásoby kv 1w3
41 Dlhodobé pohľadávky súčet dwp 9oh r33 lg4 t 0ph 37 fja qza
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet ytr f0 pds oh5 5 6z8 ei 5ar 3rl
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 8f foz mxv 7 nc5 33 vax m4n
51 Iné pohľadávky aax ri3 3a
53 Krátkodobé pohľadávky súčet nxe cik 8b 9zj xk 1e9 thp
63 Daňové pohľadávky a dotácie qmp fwe c6 lff uo vns tlj
71 Finančné účty k 6ow i fb3 y 6fr o cc6 aud dx stc v xi3 v pzk
72 Peniaze p jbn z 3f9 j ip4 if7 j61 z v5j j pr2 kx8
73 Účty v bankách 102 3 e8t ml ksq kr3 n o1l -u f a57
74 Časové rozlíšenie súčet 53 mt vxn cll bcq ww0 i8j 8yj
76 Náklady budúcich období krátkodobé ut mc myy s65 bcp e9i cr2 yqe
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 6ew n 16q k9 smu ux j64 31 gwi 93 lci tu 5k0 85 u9y
80 Vlastné imanie -q kiq -p 88z -zr 3ms -ix h5i -cj xnm e fp5 -8p 0pv -7r cz5
81 Základné imanie súčet 7 b1y v lbr e jbv m djm v sit n 4dq g 087 6 kof
82 Základné imanie r 7qi 4 m7y m wgi 4 1q7 q hcs n yid n cef h ikz
87 Zákonné rezervné fondy hs c3
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 7f fx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -z1 pu7 -bh y6b -la xqu -xz 96x 6p7 -2r 0tc
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hco
99 Neuhradená strata minulých rokov -bt twb -sy 8v3 -3f hv1 -24 3u4 -b7 9ww
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fv d2a -j0y -5v 953 -qq2 6 rh2 5 gjp -js tsa -6 y7c
101 Záväzky 9 egn 8u j1j r6 imc ix o70 u0 3nk 5a 3rt 88 rki b0 sua
102 Dlhodobé záväzky súčet j ppy u g3b qn 5hf hi g82 zs 4rp abm o8o hot
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet j 3su 5 1i3
106 Ostatné záväzky z obchodného styku l n3v
110 Ostatné dlhodobé záväzky w4 2vn a2 bgw x7 jeb
114 Záväzky zo sociálneho fondu o4 9tx arp x95 z98 ria l86 iba
121 Dlhodobé bankové úvery 9e v7u ic kqs l7 sig q3 7op
122 Krátkodobé záväzky súčet j 3wl 5 c2x v rz9 d9 zhx 7 6ad px tib oy t3o x 061
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 6rf z ikp r s22 0t hll a a66 w eh6 7 ilg w 26y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku a 6mu 4 ku6 am ckm i ly4 r ogv p ob5 n 365
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ws rjg 1h v7 is 6j 71 8ie
131 Záväzky voči zamestnancom k2c uv6 vyr qb0 ppb xyy 0 hs7 o qm9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1ui mug xk4 xx4 xx8 6ao 6 ixu u swv
133 Daňové záväzky a dotácie nc jun s 083 t aw1 6 gz6 i m43 a2r qkt
135 Iné záväzky z6a ost
136 Krátkodobé rezervy r2a 5da bf 9gj gk0 5e
138 Ostatné rezervy pd0 qus l5 o9f tgu t7