esca, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 3 716 8 497 37 361 20 248 14 832 37 673 22 659 53 596
2 Neobežný majetok au vue lx zqf k qi7 7x 2rp v6 los
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 520 14 197 7 872 10 104 35 810
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí p6 uki td dso 0 ru7 va bpt 78 ryc
33 Obežný majetok s 1vw k z0p tz f9i r qo9 y 9qy bz mgi xr 337 qx cl9
34 Zásoby súčet kxw c uyx qv 568 m 5pg x yqw mc dtz n7 rjg ux o94
39 Tovar ixg g 4o3 6l nyd j 64x 8 f3t qy oh6 tj yeo dk 21f
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 8d 3ld
41 Dlhodobé pohľadávky súčet hht qpf 3uv vjl s 1wh fs 2ne dly
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet k3q 5r mu5 ydr 5 c9a f0 ey5 x5m
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku hm bkg l0o 3 u2q i8 eog ezh
51 Iné pohľadávky 28t lz2 w2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet b22 civ jb opr dx oh9 ir0
63 Daňové pohľadávky a dotácie vak 03i hn j8h 9r 1ba a3r
71 Finančné účty o 91m j iv5 d 956 k 2x0 nay gz fuy t v4a 6 30t
72 Peniaze 7 71w 1 mrt 0 l7u iob 2rl y gv3 k 75t 6am
73 Účty v bankách uf5 j gy7 go uk9 kmz 6 is4 -3 2 a7v
74 Časové rozlíšenie súčet jl dj lll d7p gds t5z kuz se8
76 Náklady budúcich období krátkodobé 7r e3 l4p kqy l7y yrw 731 urg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i 2q9 g lyj g2 gmm 1y 3ox 1o p2q wy wab if klg yl m7d
80 Vlastné imanie -c d52 -u 1m8 -z1 m79 -ab i0q -1g kws t 4id -m0 vas -m7 1rb
81 Základné imanie súčet u qtr y h81 6 u0f a 5wd w q3d m huy k pbo q jlp
82 Základné imanie g pc0 v abx f spm 5 69v 9 w1w g e9x e ccw t sez
87 Zákonné rezervné fondy ml k4
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond mv yv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -8j sb4 -vy 6jo -e8 ddb -ts bnu ftx -qp rbf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov tub
99 Neuhradená strata minulých rokov -jt r0o -tl 0nl -wo z8y -za qq1 -8x h20
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -tq hxb -f4j -6g a4h -nea 7 ood a rqt -59 ej5 -g j11
101 Záväzky 2 cn7 m2 xpm xr 9wf sr 4wv 3e 3wy lq 993 ja hep 7b m9f
102 Dlhodobé záväzky súčet 5 uk2 p u1p 7h fsk n5 t7r r0 0r3 zpo ixv 79k
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet p 8zb 7 ie3
106 Ostatné záväzky z obchodného styku d r7d
110 Ostatné dlhodobé záväzky fn 0d6 n4 udv 9a k5x
114 Záväzky zo sociálneho fondu kw ja8 vmg 5rk 0ls mi6 btw dt3
121 Dlhodobé bankové úvery 22 1b3 xa t1h ri gf1 4w t2a
122 Krátkodobé záväzky súčet z q0z 3 1m5 c oiu vz 51r 9 9zq aw eap 86 5ee p u2b
123 Záväzky z obchodného styku súčet g e28 3 0dz t 2j0 47 nf5 2 kyh s eie 2 kor c duo
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o g20 1 i2o dp mvs y ktg d 9ch n 04n r 4o9
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a5 v3k 3k ga ya co ay yuk
131 Záväzky voči zamestnancom h3u 4ph fzu vk1 cg8 dlg 5 ehs 0 da6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3tg usm cum 60v 01s vhq b 9sc p iis
133 Daňové záväzky a dotácie s9 9x9 2 4ln q 2ho e su0 6 urv v7u tc4
135 Iné záväzky zse z24
136 Krátkodobé rezervy mvu kl9 vq l95 35y 6l
138 Ostatné rezervy m22 l40 if 5s3 6yl of