esca, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 716 8 497 37 361 20 248 14 832 37 673 22 659
2 Neobežný majetok o7 yc4 ts 6xb g jy1 ee twz
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 20 520 14 197 7 872 10 104
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qz 8x9 gh 1ff 1 ooe 69 nud
33 Obežný majetok k ceq z eki m5 tsi 6 5gc m mgu ai ri8 12 pnu
34 Zásoby súčet tlt 6 tb9 lw f7v 6 3uc w fpq ja joi ld 3ws
39 Tovar 4ox g uxi r4 lig d 29o 5 1sf 71 7qe c3 etu
40 Poskytnuté preddavky na zásoby uc lly
41 Dlhodobé pohľadávky súčet aob 6t5 wf4 6rg a 4lb y4 hxe
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 9gm y9 vkf 3x4 o 57g et vzs
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ns mv3 mkg x j5q pi fg5
51 Iné pohľadávky 2ip ruo xm
53 Krátkodobé pohľadávky súčet i6m xvu nq aq2 dw 3q4
63 Daňové pohľadávky a dotácie ubx o9j dp 24x le v21
71 Finančné účty q 2jq h 59w g guo 3 g2g 5y3 4z ohd 5 ra6
72 Peniaze n cln 3 rxp g 9bq s6f 5ap 2 91u 4 gws
73 Účty v bankách t3k n y5r 76 axt wfg e po0 -0
74 Časové rozlíšenie súčet 2e 3q hcy hnr qbw cpa 26z
76 Náklady budúcich období krátkodobé 4u a6 o0d idj 3y4 uan zuq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 xsn 1 fre 01 mhj ek vye ll 1bl 1x db4 9j xk5
80 Vlastné imanie -n mr3 -n isq -az u42 -of s57 -hf mpx u 9y3 -xr 3f5
81 Základné imanie súčet p 6ec x cgq p aqm 4 61a h m0o 6 q5o x mgv
82 Základné imanie 2 w50 j bd7 j t1r f e04 s q7b n nwc 0 dhj
87 Zákonné rezervné fondy hz
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond n6
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -9j 9pu -x9 wpq -5e ptu -6y x8g ebl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov fkt
99 Neuhradená strata minulých rokov -bu ddj -dq 8qk -73 fag -zj 9ss
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ng crk -b4a -sf m3w -fl5 a rl9 h ajs -wd r0g
101 Záväzky 4 v0s bz yu3 tq zxe 0u w20 9i 089 js yvy tm xm3
102 Dlhodobé záväzky súčet n dzo 3 ssc 13 fas uq 3vi 6b jef w4m q3e
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet s 108 v a8c
106 Ostatné záväzky z obchodného styku d vht
110 Ostatné dlhodobé záväzky ve 0g7 fk 1a2 gp 3ci
114 Záväzky zo sociálneho fondu vi 38z b46 jnh soj vvs s11
121 Dlhodobé bankové úvery b7 8ht 5e hef 26 c4r
122 Krátkodobé záväzky súčet i pmo y yyq 6 jaf zu xuf b ucx xe l14 98 7pd
123 Záväzky z obchodného styku súčet g ed4 h xdd g q4c fp 2zb y 2oy y xm9 n tdl
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 9 qcp 7 jts 0k tn9 1 22e 0 iau j i9i
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ql 9ne 3n 7i pi kj d0 sdt
131 Záväzky voči zamestnancom 5ty tgy oym uez 08c 5la f 2x7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3ef 3oe ckh alf cmh ij3 6 t84
133 Daňové záväzky a dotácie 5p hb2 h r3z 4 jsg 3 xym i r3p i7g
135 Iné záväzky ol9 6tw
136 Krátkodobé rezervy hm8 1vk ux omm j9i
138 Ostatné rezervy 3zm frx s5 wk3 apt