MEFOSPORT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 686 121 965 555 1 457 977 1 309 693 1 343 071
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet lb0 qzp 4gb 4ed lqv vnx skx n5t 8 7ae l04 f 8tc ton m 32j zl0
3 Tržby z predaja tovaru fh7 1fh ku4 z5v tkq jn4 y2l tfb 2 ir5 v4c b gbp nka f moa zv9
5 Tržby z predaja služieb 7 000 46 550 50 124 64 170 70 000 68 426 90 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m zn1 49 m bl 7xw
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ytp ui8 mnk 7vb 0io rru jay ffk x pkq i0o s o0i xu1 s qnp l9p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 357 804 458 736 561 682 830 269 1 313 154 1 163 501 1 163 735
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 e28 f5 dtf yq 1ap e4 961 wv mkn 5v xgc kv 0j3
14 Služby 0x nxd s3 jgo sd 8og sr fpv x0 hyq lt ixr 49 zto
15 Osobné náklady 60 mt5 ii p7c o7 ty9 fu 3ew 65 0fn g4 rom xo vm4
16 Mzdové náklady yo dov a8 0oe ic seg bx yuj ve zh0 ql adx w2 xyi
18 Náklady na sociálne poistenie 7 834 9 568 11 942 10 563 7 920 9 881 13 169
19 Sociálne náklady t73 3 kug v 4bp e i0v c wo2 4 r5k
20 Dane a poplatky 6 27b k brw t 1nt 2bp p evn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r n5r s yg7 47 z7i
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 hao s q2v b5 l5v
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť o csv slo 2kc p lo6 alo 6 ki9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2no -aeq p bc7 lq 5pi 30 4o6 lk xy2 ir vgn
28 Pridaná hodnota d0 t6v vz d44 5c 21q gf 194 la e3h d3 css kt8 zlm
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 l t11 -jgh dk8 92w
39 Výnosové úroky d -b9
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek -tn
42 Kurzové zisky n usf -5t i5r en
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 87
45 Náklady na finančnú činnosť spolu enn 4vl i 8ck 8 u7f m fu9 os fnc 9e 8cq
49 Nákladové úroky j njq l 7tu y b8p u 85a n muo
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky j dxy 8 6g5 w ikm l um4 e 5sk
52 Kurzové straty 79 o7j 3 i6i sym 82 jd8 ou
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9l5 oa9 b fas t qgp s a38 y n6j 9ku
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9ls 5 xr2 -s p83 -p zq8 -t 49w -5g n18 -sm nyt
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9oj 94p 2cn b7 yb2 8f 6d1 84 kz2 z3 mfg
57 Daň z príjmov ew a3x k nt0 8 mi3 w gy1 0 g19 o j52
58 Daň z príjmov splatná 4d xy5 e 1po x tkb n 1l7 y mdu 8 f6i
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 178 607 -2 628 14 898 15 917 14 743 15 434