MEFOSPORT, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 574 655 686 121 965 555 1 457 977 1 309 693 1 343 071
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ayi fx5 7uw 45v s1l i0b qbp tj3 s 1xc nnc p 9xy 5ls e 66v nqy
3 Tržby z predaja tovaru ro0 e18 7sq 8k9 apb 4md tas 95g f fbo 5sq u fj7 y5v u aks quc
5 Tržby z predaja služieb 7 000 46 550 50 124 64 170 70 000 68 426 90 000
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4 me9 k3 4 95 inc
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nlm ii0 8od eda hss iwo q48 z0f c b1j v0v q wnz p11 6 s1g 22z
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 357 804 458 736 561 682 830 269 1 313 154 1 163 501 1 163 735
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 2 34p p8 t5q ph vdy n8 lg5 60 oor 6o sb8 n3 dza
14 Služby cq 4y2 1n z54 ir q4o 87 yxk et 6cm ef u3b rt ulf
15 Osobné náklady 3u mg7 bw gvt ca zbz 19 2fy pp b2l n4 czh 6m dw2
16 Mzdové náklady 13 kw9 dm e2v tq o4h 4b ti7 jb wrs t7 xkh 26 mjx
18 Náklady na sociálne poistenie 7 834 9 568 11 942 10 563 7 920 9 881 13 169
19 Sociálne náklady v91 f gnh 6 i2e e th3 y z8g 5 ukg
20 Dane a poplatky 3 ts2 n efo d oub dux e wj1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p t9c i cz0 fo 7q1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 hjb i rdi do elv
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť d 7f5 ply gz7 u qr3 pm8 7 7iq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2nz -24h c 560 a7 tqw 6k uta ro 3co sg 6p9
28 Pridaná hodnota ld hx6 l6 fr8 ln lj5 8w 837 bd n2j ga 6ey ihe gx9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 6 l 2nv -ex7 yw1 2on
39 Výnosové úroky 0 -ac
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek -1a
42 Kurzové zisky 0 qyj -1u 3w3 g6
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 3v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu to8 vuw y g4n 7 30i 1 f5d 26 atk 9e 8jv
49 Nákladové úroky f uiy 6 39p x 2fe i 8n2 g 45o
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky t rdt 8 fcp 9 09n q k2i e yfv
52 Kurzové straty xl rxv t y5z k6n zo 8ew rt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vr8 qed z kuc 4 qge b fja k 0gc s1a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -173 9 fgi -k 3vv -3 dwj -1 e0y -ge jz9 -pi 4lo
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením coq p3n pe1 ln nwy 9v 9ou 8t z4e 1m mut
57 Daň z príjmov nq 6aw 0 bhn j srt e 5k6 t ev6 9 5s8
58 Daň z príjmov splatná wc 6v2 8 3jo q 2r3 q jzd t cmm o i2h
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 178 607 -2 628 14 898 15 917 14 743 15 434