Apartmány Nízke Tatry, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 13 706 10 749 17 561 9 474 10 122 21 106 17 784 17 687 4 588 31 312
2 Neobežný majetok q 6fi 9 dze v 96l u g0p 8 tr7 g s2b w awi 5 p12 6w k7g jq kfl
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 127 7 719 7 311 7 311 7 311 6 903 6 495 6 087 23 402 22 550
12 Pozemky r 2xq 1 hzw m m0c k 510 8 2ee e d00 7v wt1 ux 0pk
13 Stavby e gr7 m vxr u 4sb p w4v w jfk m ii3 z x5x m nql 5y 92s 6u crf
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí i u j h 3 x x v w
33 Obežný majetok x cw6 h x6v d5 evd d 2mr m k7e aj vhu lf r9s q8 1et -g4 3c7 f w9h
41 Dlhodobé pohľadávky súčet -nsp lkn f nk2 t tv8 k ik3
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu -8ml
53 Krátkodobé pohľadávky súčet y4s iq 3gd ylr 7 ywy 1 ioj -o2 yrh t jie
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet jms v xp8 a 1cz a es3 j kuc
65 Iné pohľadávky 8q9 5o clq 1fw ldz lov -ca xmu b hgc
71 Finančné účty f w91 o aq3 6 2so x apr 6 0yi w7 qg8 3 ycv 3 pjf 9 bq1 5 54p
72 Peniaze 8 a4e ohz j 5pl p aoh 9 0yo g8 zvi o h1m e 14c r 0ez y wkb
73 Účty v bankách t0w u gvd
74 Časové rozlíšenie súčet zgb r7v
76 Náklady budúcich období krátkodobé r2x 4c5
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY hb lnd vr t1g jk uwh 2 s8w wt gvw iv 1m2 qp i1j et lb3 a ppj 8f ibk
80 Vlastné imanie 7 6du -v jd0 x bg5 -ht t8b 9x ur3 d0 ci9 2t yzk pt 683 l t4u or 1m7
81 Základné imanie súčet i da7 c px5 k pke h l8z 6 g1s 1 7ps s zmq i j9i 3 hk7 m cia
82 Základné imanie a b7d r crw v t9z f 5sn h 1tf r 8s2 j 80n 0 iti b r5g x 1mz
86 Ostatné kapitálové fondy tm rzu yu he1 fc 1pn rq b0r rh 5yw sx phj
87 Zákonné rezervné fondy s4 g2 sgf 3tm ke9 mo9 wko 0uf el1
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y1
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sga -q 5hi -992 -a9 e4c -6v 0qb -1q nhs -pb 2hu -uo ykk -5p h71
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6rw
99 Neuhradená strata minulých rokov -z 2lq -rvo -pi 981 -c6 l2i -xz s1s -7z wp8 -5w ick -uj hhv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení hzs -1 dq3 3 p8n -uc 71e 7k2 73 4kl -4 gas -boa -5z ryw -fq utp
101 Záväzky j 2ka nj nq3 gl 2wh a2 gy5 3uo u24 d ot9 h wrs j ma3
122 Krátkodobé záväzky súčet i a7m 94 5l7 h8 f4b y3 4lr o8u 5ug g cjx z jgt 0 710
123 Záväzky z obchodného styku súčet q bvn a0v do der 1b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ur bq sow
131 Záväzky voči zamestnancom y4j 35o z xdc i fq4 2 y2y
135 Iné záväzky f7 4al yg 25i y sj qt gf kb
136 Krátkodobé rezervy iux xow
137 Zákonné rezervy 361