RenoServis s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 9 287 3 796 3 376 5 071 6 216 6 209 4 997 5 663 5 940 6 378
2 Neobežný majetok 0 fox k kbi s iz9 8 pbb g 7c0 mwe 4k8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 541 1 541 1 541 1 079 1 079 616 153
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí x gb3 p mqn v ou3 1 25z z 8jo yo1 hyd
33 Obežný majetok z 3u1 h 0o7 n img q yzz f u36 h pp1 v dy2 4 jc2 g idt x 2cf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 612 77w cq9 kth g3d t7r o0 e 6ra j vxg g gr8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bp6 2rb bu1 jpo i4o ata fa hta 9 0jr dzq
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku h5f 51r pj3 isw 0ay voy yc ers o hh2 raz
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 4 000 3 800 4 500
71 Finančné účty f x77 s kr6 s 54y i kqy 3 yjm d 35m 3 hw9 l ah2 ll6 8 3f9
72 Peniaze g e1k 9 2tw d 8t8 r yz2 h 1um s ywk 1 vuy crp g37 qcd
73 Účty v bankách 4 3nj ccw sms c8j 5r9 fkg aip 9x1 e7f pmk
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY j k2g c bs1 7 rg0 d kcb i hcg q fzx 0 ntf 7 2d7 3 zw0 p 7z3
80 Vlastné imanie o m32 c elv e n64 5 1ge r blf b top z 8lt j i6h x ery 2 vsz
81 Základné imanie súčet r xal l fqy 8 g2r x ruv g 1ei 6 wwr q vas a ths l c9o 3 98j
82 Základné imanie f 2hp j wt8 h 3c0 w 0ev 3 q54 g i3n z zqa t xz9 d p5f d 6bv
87 Zákonné rezervné fondy q2 2mu ii7 5dp j49 8w5
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yn fzb oc2 9li ffd zd3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -pxx -1 lqm -i 37j -k1u gjw z79 -kb4 kx 6v9
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 qqg s oyh 2 d05 0 qqa h9 bab
99 Neuhradená strata minulých rokov -v9c -5 xt0 -4 87r -1 dpo -i 9n6 -o luo -b y7g
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -kvu -ze7 -506 l 75s q q5z -0z -eg6 kj0 z4z ndt
101 Záväzky j twg v0 jjc v6j h7b 3n0 tq r1k 4y kxu
122 Krátkodobé záväzky súčet i f4g br jtx i07 91o rko 23 674 78 084
123 Záväzky z obchodného styku súčet i4 jg hv 0jf 7j n9 da
126 Ostatné záväzky z obchodného styku g4 4u pa9 ec 84 z2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu h s8m
133 Daňové záväzky a dotácie 42f 4uy h51 ac6 ha6 q6 4h