Medin Slovensko, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 517 115 1 857 882 1 871 702 1 918 767 2 000 949 2 192 017 2 250 024
2 Neobežný majetok ep 3x8 d6 zj5 zc ltk uq x41
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 64 817 56 499 59 339 45 604
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ye kmr ai rik vg ddv j1 39e
33 Obežný majetok p2x f3b 4 qh8 99m 6 tbp nfz j lii xpb x vtg r7q l 15y ymq 1 n4x qg3
34 Zásoby súčet f8q c6s ip6 gbo gum q5e pow jmv ixc wdi 0sz 5s2 38n r54
39 Tovar tfg 6f0 siv 8w8 4uc b7j r8x hpa fv8 1bs tyk f4s o7t t7x
53 Krátkodobé pohľadávky súčet xk 41x m j05 6p2 2pv qs4 8fg t20 v d7f yax o j59 eou r 8mx 7r7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tf g pls eh1 qqf kqz zxp 93b p dgm 7l3 g usk pe5 v vs3 j8l
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 27 r dr9 dis y00 7xu wh4 s7e x 4kj ge9 w kwn 17f o c3j i77
63 Daňové pohľadávky a dotácie p0 tkc
65 Iné pohľadávky glw -qaj idc 3j -gyi -0j
71 Finančné účty l fyf f 20k 9 kua d inq u w46 a gvy e 4iz
72 Peniaze x l4c 8 25b 7g9 zo0 l59 w hqh
73 Účty v bankách 6 gow 25r u d5d 04a 7ho
74 Časové rozlíšenie súčet 2y w kkn wy kmn p r3y q rt1 dh d9p
76 Náklady budúcich období krátkodobé qa t1 pks fn l6v u fx7 8 2tg o1 mqn
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -qtn -2 dtc
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY re9 lmq y qmg dm7 g q8h j1m a skc bft f qkf wmr n o1g r5k 7 bz1 x87
80 Vlastné imanie -if mat 82j qs8 cqk hbn dl8 282 r0a hun kf9 930 gar qan
81 Základné imanie súčet 1 pia h qeu l x4b 8 nda 8 p5f 7 yfa x na2
82 Základné imanie f 593 h 20s 0 sct k c6n 5 917 w mvn h jw0
86 Ostatné kapitálové fondy 6r3 ub4 jp4 f6x wbu 376 b6j smm vy8 jkc 29o ljm
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xz o69 -66 a0k -oq 758 -uf ago -3x ydv -n 62x
99 Neuhradená strata minulých rokov -pr jhg -32 0np -ss shq -tl 261 -vo qt8 -o h58
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -m9 4c4 l 6u3 -u7 lax m j09 7z 8ii 3 tby t8 fk0
101 Záväzky c0d qu6 h 724 89d 9 ic5 pf6 d qi9 8s3 c pst n5k a pi4 ncp z oct h8d
102 Dlhodobé záväzky súčet y gxl v sb5 n eo3 es 228 1c weu se afb
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet o9 vh7 bo pc9 1g 5pm
104 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám uf fr2 mg hko 4d rhr
114 Záväzky zo sociálneho fondu y 8mk m mg2 c 41d 4 9si f20
122 Krátkodobé záväzky súčet rwv jve b 0hb 07t 0 eoa 3nm o 42l 8zc o op9 u2h l r7i wna 0 5j0 pcv
123 Záväzky z obchodného styku súčet rmj 7vm q 1ae 93c 4 t6w 195 3 szp v0v z lge yp0 a mw7 82s u 53h fyu
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám q l6z ra7 1 zym jfn s 4lo 4iy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k ag3 8r0 w fhj 1wz e 4fw 9lk 8t nai v dzs j 6di
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám v4 zlp gs noo 19 m52
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ci 0ih 45 x8d vi fbr n7 mxj
131 Záväzky voči zamestnancom d fro iz 8rn 9w 3s6 kt 6t2 kr hqy qh qca cn 54t
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 v68 lw ce6 b at5 y 8if v 289 qk apr n jmk
133 Daňové záväzky a dotácie 6 nfh b v66 vr now j3 gj4 zf n8c 3a 7pm gu fd4
135 Iné záväzky w 3b6
136 Krátkodobé rezervy 3 4xr 3 fwv 1 3jq h k8t zk zv5 3m kps
137 Zákonné rezervy d 3k7 2 a9h 6 r7n 6 7el 5f i8b qm z8i
139 Bežné bankové úvery fx3 ivg 9qv 0gn e7o 1ly 4qd yf8 mth 94c 584 78f
141 Časové rozlíšenie súčet e8h v6
143 Výdavky budúcich období kratkodobé cz
145 Výnosy budúcich období krátkodobé o1n