Medin Slovensko, s. r. o. - Účtovné závierky

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
POD_OS_2023412688_IR_2013_4801_1555589.pdf
Poznámky.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.02.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha