Medin Slovensko, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 465 461 1 666 521 1 702 142 1 784 230 1 801 476
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k rb4 z4l 3 ehp 429 x p5p 005 n b5h 4jv 6 gyz 3hn 9 jbp 6ng
3 Tržby z predaja tovaru p x21 c87 p 5qq tkp e m5c jcc c dwx iq6 d mxm k1v y qfu vbv
5 Tržby z predaja služieb 1 616 2 760 2 310 1 412 2 309 2 956
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 1r 5lw y kl5 6 ld2 q tp8 7 auf i z73
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c4 hvb p gwv wca q tzr 72d p 1md 27w 4 bfg oke s jkj yuv v lus tfp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 111 291 1 093 376 1 241 600 1 260 115 1 337 732 1 349 626
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok m 4ty z7 7ru w3 5l7 c2 eka 88 kb5 tr rqp 7v 09m
14 Služby 9f ijl zx d9i uj0 1of q3d lr0 ozb 90f 2sw jgd z2q km6
15 Osobné náklady xa ws3 s7o zjx uas ngs qze hnx q0d vku van y67 muu k2d
16 Mzdové náklady 5 lim lsc eap ljd kjb ucs z8j 7w8 quh 0am a05 spx 1n5
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva g 8yo
18 Náklady na sociálne poistenie 2 160 59 842 58 582 55 873 55 760 63 991 61 701
19 Sociálne náklady b 5t2 9 94u s wnb m sik lb fme q gym
20 Dane a poplatky ldg 2 to2 4fo 03j obz l zmo q42
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku t gy6 uq bfy 4q 0ij qf ns3
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p wms yw ryl go qqh bz rmg
25 Opravné položky k pohľadávkam m yi7
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 64o c t2i s mmk l niy f yzw iwo
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ak p86 2f cfj dd 5y7 wi cyp nr msz 06 n1g pp w69
28 Pridaná hodnota -37 8nu py0 rzf 9uo s6p 39j 73p 7kr v30 4cn q3r 05x r60
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu w el sy vq 5
39 Výnosové úroky x a
41 Ostatné výnosové úroky v s
42 Kurzové zisky 2z vk se p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0 bn9 n9 8fa gz ts5 p4 jp0 ms 14o t9 ok8
49 Nákladové úroky z 3n2 jn all o4 m4m ff 46p j 3xe r bvd
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 781 1jj n6q
51 Ostatné nákladové úroky h r8p 0x 84i v2 sj3 95 zf7 9 ugk l 2pz
52 Kurzové straty z 80 12 6l g7z fp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť z nev bji g ilt q bh1 z eaq n ae1
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g je4 -d6 8sk -gf q7h -9y bpf -4u fed -te 5bi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -ow rjq t 121 -t wbo cb nzt h1 5il q3 zso vb bix
57 Daň z príjmov v ego p 95j 8q kvg 37 hj4 cf gdp
58 Daň z príjmov splatná z fzm e q2a zr wjl bp 3d5 17 8gn
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 750 6 362 -10 339 7 878 10 329 9 246 11 062