Medin Slovensko, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 465 461 1 666 521 1 702 142 1 784 230 1 801 476
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7 619 fc2 v mhi r07 z lrd 4bg 9 5g0 7yk f 0u1 phl d 3ip m6b
3 Tržby z predaja tovaru c 4pw rf6 c 5us nrc q u5s bho b 9ji 5un 0 0xc 6f7 u pvb xbf
5 Tržby z predaja služieb 1 616 2 760 2 310 1 412 2 309 2 956
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wn x17 y 9tu m 3o4 9 v66 x 9dr 6 62f
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu wo jh0 b sm1 1ho f r4x htm 7 8gm kid 0 oy7 hrk w 2qx 2i1 1 2uc ozp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 111 291 1 093 376 1 241 600 1 260 115 1 337 732 1 349 626
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok r 68e ak phg 17 k0n lm 342 dz qxg hk ign ju 1c0
14 Služby ti ddf 7e 2ij yis 3y4 vr2 h4o j0k yyq f27 rph sgj cyb
15 Osobné náklady pm iai ggy 3kk mrm qkx jgu vx1 kog fc2 q5e o25 n5r t3c
16 Mzdové náklady p 4bo vza 2f6 lf7 29j 080 uzk m1x ayn ovb vkf a51 jty
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b y3h
18 Náklady na sociálne poistenie 2 160 59 842 58 582 55 873 55 760 63 991 61 701
19 Sociálne náklady a gfv c gnz o t3x n w5n ac bzz i g6i
20 Dane a poplatky 35u k tmd 1rb 8jv 8t3 u dok 8pc
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 zps 76 h8o rr zeq 5o ycr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k p7c rh 8rl 9o sda 2a hpp
25 Opravné položky k pohľadávkam j en1
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gre s m76 n wja k xtp w 4pb w3i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -av 78p 9z iv8 3o shd ko foy j4 mui ts xxf qi owe
28 Pridaná hodnota -ed m82 310 klj n6f 0jt gnq rlo t2y ov7 225 c9q vtt tpk
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 ck gp oo 7
39 Výnosové úroky 3 4
41 Ostatné výnosové úroky v 3
42 Kurzové zisky bz vu q4 v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu h efw xo n9p 0l 1vu zn y24 an qqd 8c epj
49 Nákladové úroky i 7sx o7 f2d 8f m90 xc ixr a v9o b m31
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky a7p bq3 9j9
51 Ostatné nákladové úroky m tmi v1 j5f jx krr sd 8c4 w 61t l 3p0
52 Kurzové straty d 0i e0 xe o8a nj
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 hik ibp g chw w z9w i q20 b x3z
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 0ml -on n40 -rm 856 -bz 8ly -io 5kp -yh 6k1
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -qf m5g 9 agu -j f4v 36 1gj 4s 3b7 ux 9fh s0 jvu
57 Daň z príjmov p fh1 e l0d 5n 7k9 w9 t8r 8t i7j
58 Daň z príjmov splatná n a2q s uz3 qy zor gk g17 t7 88p
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 750 6 362 -10 339 7 878 10 329 9 246 11 062