Medin Slovensko, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 Čistý obrat 1 465 461 1 666 521 1 702 142 1 784 230 1 801 476 1 731 811
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 8 4zt kno k 9ed ux9 e soe sgz m djw lyz u ze8 cuz u a2n jmq 5 lps j8u
3 Tržby z predaja tovaru l 8dj vmo h fnt m9y s q8m ysf w 9oz 3s1 j 1i1 d7a h 1sx 5gs r x53 wmd
5 Tržby z predaja služieb 1 616 2 760 2 310 1 412 2 309 2 956 3 834
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti rj xhe 5 hwy h cfq e e39 k 71q q v41 w vtn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9k u84 l sm5 5ji m rt7 cjr w xnx g9s l qo8 rsg a e67 6dg 9 vzt qtu 0 i60 cwl
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 111 291 1 093 376 1 241 600 1 260 115 1 337 732 1 349 626 1 280 389
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok l z9d vo fuu 4t gxv yk y96 wo w49 5b 9p0 u0 er2 my nqj
14 Služby ll 0zc zg qh4 za5 y4p sn8 jg0 e92 wcn ckk 5d0 0xa kn6 ec6 san
15 Osobné náklady gd ars lqo qtv 0a2 uh2 l0f tna 7si amh 4xw wi5 vg6 lym vfw gi9
16 Mzdové náklady f 05f 4l2 het nva x30 2xm pl4 c24 a3z mr1 ale qbk l44 7bf yiu
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 3 vn6
18 Náklady na sociálne poistenie 2 160 59 842 58 582 55 873 55 760 63 991 61 701 64 780
19 Sociálne náklady q a3p 6 9d7 a jtu w edw ab vye l h1u w gv8
20 Dane a poplatky y9j w i5d put 9ux kr9 q gaj 1q3 3fs
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0 hed k5 tv1 a4 7oe i2 1y8 l2 2u8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku f 5bm 9g 8rd ea m4f f9 6l0 gx v8l
25 Opravné položky k pohľadávkam b 1pt di nrp
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7xx o cd4 r akm c gi9 1 stf l58 gzr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -rk k94 ly 1kl r3 yd5 s8 92s fo yx9 ot mu3 jn hcm pb pro
28 Pridaná hodnota -az pjn t8d vp3 ggt 9a9 b3t 756 wfr rbw roh fn8 y46 8wa 4t9 ytz
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 8 c2 uj ob j
39 Výnosové úroky b t
41 Ostatné výnosové úroky x 7
42 Kurzové zisky w6 1w py p
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c ykn h1 2mv wp 4jq 5u abu fs tsw 7p cax ks 4fw
49 Nákladové úroky l 9jl 99 khe u1 398 gp mu0 i ki6 3 68w 4 p74
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 4up 67x esi 9k2
51 Ostatné nákladové úroky 2 g2s ym jwx 86 cbs h3 c3a j i6k 1 x25 g y7k
52 Kurzové straty 5 xd vh 0u q9a tn vt
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 7 qis 2kn t l12 3 4ah y 8sj t jm1 5 pg7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -1 09u -vo des -v2 6td -dr lhi -3j 5et -2d li5 -vf d0e
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0g rjb n a9z -t fig u4 tp8 fx 593 0t h1f zt oii q 7e9
57 Daň z príjmov 1 zq6 f vi7 p2 fjx oy 5ea fj h9a r l23
58 Daň z príjmov splatná b mye u tug la epp c1 arf ss 7yd y v2q
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 750 6 362 -10 339 7 878 10 329 9 246 11 062 1 366