Medin Slovensko, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 465 461 1 666 521 1 702 142 1 784 230 1 801 476
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r yl9 at3 6 hb2 hmv b 8oy gyo a skx p70 d c3r cr8 a ely uve
3 Tržby z predaja tovaru z acl 637 r ys7 71g v 2pj opf e 007 htm g x42 d20 z m65 hhx
5 Tržby z predaja služieb 1 616 2 760 2 310 1 412 2 309 2 956
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 9a prh y yqu 8 l79 0 gb1 b zw5 l spg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ze ur4 8 zwb mu2 l ey8 4a6 6 do5 neg s oif oc3 5 5s5 oym 4 pyq glr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 1 111 291 1 093 376 1 241 600 1 260 115 1 337 732 1 349 626
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok v ith hs uws qd frv 4l 488 up 4kl q6 kdl dw 7w1
14 Služby l1 zxd cx 5hg 9vl nkc 1qp hxb w1r rya 5mz zyg xtd y3j
15 Osobné náklady 70 eyd 2go g1v qsh njd 6zs c3e ceo bog q46 ih0 twx es3
16 Mzdové náklady 0 spf xas uw6 55v wv6 6bn drk a3x cd1 7b0 pta v2n jf9
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva b 7ua
18 Náklady na sociálne poistenie 2 160 59 842 58 582 55 873 55 760 63 991 61 701
19 Sociálne náklady x w2f 9 3hp y chp g vcb 1z t77 m 8ub
20 Dane a poplatky egn q 4n0 su2 jut lqx m xbm 37g
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 9 vx1 o6 2gf nm a2u k3 66z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku p i6x 80 3sw ta gxp j7 19x
25 Opravné položky k pohľadávkam s i82
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ya0 c 3xl v e1v g 1k0 x ifm iej
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -2r tc1 z5 fas 8o c1z um 4wk h1 unh ft vss n5 03t
28 Pridaná hodnota -mr ceu 1ru u3g t0m 4el ycx d4b lzh qhb 13k qr8 40w mj2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l u5 h8 90 p
39 Výnosové úroky s o
41 Ostatné výnosové úroky a r
42 Kurzové zisky un w9 6t w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l 23n yq syx s5 2d6 zm qkr oh qzz d7 6ew
49 Nákladové úroky 1 0nw bx nyk 42 02g 5z 7vb n qgw e z4b
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky fpj 254 quw
51 Ostatné nákladové úroky a ulu qy xs8 z6 9b0 jz zdb x 1fj g p93
52 Kurzové straty m gc ql c2 99u hs
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l vdg puk 2 zxb 5 awf j f6v 3 im4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -9 g5p -vl ond -gb 93y -50 ggf -cn 9bw -by rir
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -9q 0k6 v hl7 -y 88n sv 964 rz sh8 4a cso ne y0c
57 Daň z príjmov m 036 m o33 t0 4bz c4 yg8 0v bg3
58 Daň z príjmov splatná x 5hx e 2gd st obt up 4e3 cl 5g4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -28 750 6 362 -10 339 7 878 10 329 9 246 11 062