ABmedia s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
21659/S
Dátum vzniku
17.02.2012
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 23.11.2013 do 26.9.2019)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 23.11.2013 do 26.9.2019)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 23.11.2013 do 26.9.2019)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 23.11.2013 do 26.9.2019)
 • výroba jednoduchých výrobkov z kovu (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • sťahovacie služby (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 miest na sedenie (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • skladovanie (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • počítačové služby (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
 • administratívne služby (od 17.2.2012 do 26.9.2019)
Ďalsie právne skutočnosti
 • Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 26Cbr/17/2018 - 165 zo dňa 29. 04. 2019, právoplatným dňa 20. 07. 2019 zrušil obchodnú spoločnosť ABmedia s.r.o., so sídlom Rudohorská 33, 974 11 Banská Bystrica IČO: 46 544 275, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 21659/S bez likvidácie.
Uložené listiny
 • Uznesenie o zrušení spoločnosti
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • podpisový vzor
 • zápisnica z val. zhromaždenia
 • zakladateľská listina
 • Úplné znenie ZL
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • ÚZ 2012 + zápisnica
 • Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
 • Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
 • Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
 • podisovy vzor
 • Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Dátum aktualizácie
29.11.2023