ABmedia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
1 SPOLU MAJETOK 10 175 10 175 10 711 11 888
33 Obežný majetok cl ede kq 0z9 na 9v7 r4 ry3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c dpw w nh3
62 Sociálne poistenie o sn0 h zfi
63 Daňové pohľadávky a dotácie c d3w n wie
71 Finančné účty 8 8t8 l slz sq 8yk l4 rzu
72 Peniaze n zgj m uob wt lbc 30 h2j
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY bk 7fh ya 475 94 hb1 tx 5g0
80 Vlastné imanie 0 bc5 9 jst 7 ss7 -r 9op
81 Základné imanie súčet k 03k j ibe m 7qb n beh
82 Základné imanie l r9o x qo1 z wd4 k r0g
87 Zákonné rezervné fondy uv rm gm 56
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 1k7 cqh w09 -8 xwe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dwv k5x u5k
99 Neuhradená strata minulých rokov -r m2u
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -07i -ik8 -y cjv -k x8y
101 Záväzky s 35z h 4xn 0 i41 it 0jo
102 Dlhodobé záväzky súčet r 4
122 Krátkodobé záväzky súčet n pk5 5 4tf v 4yd 1u 30e
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7go x jnh
131 Záväzky voči zamestnancom 9 9lx r2g tx3
133 Daňové záväzky a dotácie f 8zr s yc0
135 Iné záväzky 7 hyq i l7o td fua