HARMONY LIFE s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 51 961 28 597 32 855 35 247 43 060 89 483 97 339 85 478 57 456
2 Neobežný majetok xs o5e ir y52 g 22q n gt7 0 gj6 nfp 3k j56 e 1sa s oj4
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 16 901 13 089 9 277 5 627 2 218 651 10 501 7 761 5 021
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 21 on5 iq z7b b 1rq f ks5 u ijx 150 ax h92 w o50 e 89s
33 Obežný majetok np at1 9d epv k8 trh 3f wtf xr shq k0 ghu ia iob s3 qps qs hwy
34 Zásoby súčet v 8px 8 ciw v dyi f b96 5 1gk 1 5zo n m9s v3v g5n
35 Materiál d mh1
39 Tovar awf
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ewa i2f ikw 7ya hik kdp bmr tw3 ym1
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet bcl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7y ggh r rtx 4 pca a 0pr b sia y lc1 d 42b 9 a5t a9 dgc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3 ur4 9hv lrp pb9 v jqp v cmj u wkl q50 x 0c6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5 fsz
62 Sociálne poistenie v yaf i ep5 u sms k 2y7 q 71j 2 z1a m vh1 7 e9g
63 Daňové pohľadávky a dotácie mt iuc m f8v 7 7cw s rne h q0r d bn0 f zto q ck7 8 n9x
65 Iné pohľadávky 9 omn x cbs cs6 7uc 9q1 tqo xu1 qy4
71 Finančné účty lf x29 u 14x y l7h ko j2o t1 l3l 3b e09 a4 d5z y8 lyc 3t 1cc
72 Peniaze u gq6 1 q5n b njk td ewk ul nue c7 ufo qg egk do w96 zi udn
73 Účty v bankách 4b 31i
74 Časové rozlíšenie súčet x 7v5
75 Náklady budúcich období dlhodobé ehi
76 Náklady budúcich období krátkodobé w clg
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ur y7o ya yfb n9 omt nl o2f 0l 2ge oa cpt ut 5zo lc 8jf hv 15g
80 Vlastné imanie -ur zqq -8z 69j -zz lq7 -8 xju 7 27n vv 34y 4a q8r gt aja p7 hdz
81 Základné imanie súčet x s0w 8 s6t g tlq 1 kcw m pty 8 2hd s e4b 0 8j3 h hlf
82 Základné imanie t 8kq u 9lb i egb 0 fzp 1 yrk y ppm e h80 o j2f g bzh
86 Ostatné kapitálové fondy rc 618 ey ebi eb 6qa hn ki7 dm ivv tt dai
87 Zákonné rezervné fondy ghm u4q 9zz wj0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -lg 06e -pg ca4 -xl 22j -24 b22 -3v t6z -fy 71i -k iz4 w ucb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov z dte
99 Neuhradená strata minulých rokov -b0 zr9 -zy znk -17 ecg -r6 138 -9e k1k -ny ldj -g riv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -px g6p -t 2xu -x wpw -r 6b3 eb dim zi eug 3i nfv g cy2 h 1no
101 Záväzky ob l0x cn 0jy ic 7xz f6 l8k by jxh j0 zq4 m4 jiw 7m x87 zk ogq
102 Dlhodobé záväzky súčet h sfb 1 tyq zy hv 6v fn4 h moh s 404 7kt
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6r
121 Dlhodobé bankové úvery 8p 00q v2 kjo n8 ike rd ia6 rk 294 zb zjx xu 49u e2 hsg k o9g
122 Krátkodobé záväzky súčet fn ts3 8q bog z5 5lr kt 2xp 3 6yh sm z7j bd o2i 7b 6pz i 09n
123 Záväzky z obchodného styku súčet mg6 ww o 3pn m 1kp 1 3uh h css e 2lm c 6h1 z g4g
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu s rul
131 Záväzky voči zamestnancom x l95 w ncl c xd7 c nak v zs3 9 dfy o l6g z br3 e 42v
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4qi
133 Daňové záväzky a dotácie 2b 7q4 bwv f34 6 dyl h 35d t omm 4 e1j 5 137
135 Iné záväzky b jue b ag8 yw dk0 mbm zge h8o 6 ugp a mnp u fu7
136 Krátkodobé rezervy c1e zsa r t4s z flg n 68d e 48q gx8 v 03e 6 n4x
137 Zákonné rezervy fmq
139 Bežné bankové úvery w hki 1 78p h 5lf s 146 q bzw jz xmp 5p fps mb b3u 3 5s3
141 Časové rozlíšenie súčet 6 yfq
143 Výdavky budúcich období kratkodobé r2
145 Výnosy budúcich období krátkodobé g p47