DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 67 550 32 069 109 020 164 785 162 905 312 803 467 064 255 941 249 348 312 123
2 Neobežný majetok uz cja o 6ql 7n eip 77 lbn jn b3v b6 p5q axf sqp 9rw pra n6p fo8 8y fbf
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet sw z0f a 37j e uc5 w i49 m op9
5 Softvér 9 000
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok f2 1n3
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok j 12v n 6db i 3ek
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 7 767 5 248 28 199 46 868 55 996 53 357 172 838 137 838 109 034 87 746
12 Pozemky w gx1
13 Stavby 5 cpw b i5a 3 nld hyk
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí l h01 8 4mv dw lhe us 6xd 9z mp7 wm y4h jxt a6q y69 8oz djj bnn 9x 33i
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 11 120
33 Obežný majetok mq 0w0 fp tkl 91 3e1 2bk uz4 bnp q7y ytw 4qe ijj uvd 0bt hii 7xw tr7 ib2 z31
34 Zásoby súčet o vsy p pjr c 42c l aeh 6 mpx tx oli m s0m 1i 5yn
35 Materiál fz i40 4 tvs u5 w97
53 Krátkodobé pohľadávky súčet w 5jf dp 33s fk mkh 4n6 zn3 n23 6xq 03d mv2 8u9 xfd 94 txv 3k rof kcs 4i3
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t 5bb m bzg a xpj fd x3h 89 17w f1 tzx mz bql 4h lcz o5 pzb jz rcz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d kkx hv l4h z1 rql ui k2e
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 66 470 73 952 87 195
62 Sociálne poistenie r bx0 86 1yp
63 Daňové pohľadávky a dotácie e q2k 1x nmx
65 Iné pohľadávky 1 vhd 3k otz g04 mxm px yr2 jun ol5 ppo bne
71 Finančné účty s 6z5 7 mr1 os bhu nf j jqg zx dge d 1mv o9 4kf 37 5ru eg 4nh
72 Peniaze no 9 vxe ts yex gq h vb7 uk vf3 h 0m7 v 2bn y hk2 n h5a
73 Účty v bankách 9 kh9 qf ecq eg wb7 q2 4ok
74 Časové rozlíšenie súčet o nz9 t ubw 3 ojc p 02m
76 Náklady budúcich období krátkodobé d p2q y fhb v ojy 7 8ft
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r ana
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2p m1l ka 2aa up3 86j lap 24v bnd kmt gl5 c2v 7w8 smr k3e toc 6gb wed lh8 ibb
80 Vlastné imanie -2m 8q1 -2x v79 c9 us3 upr yx8 3j q30 k2c c4o 1yz 3pa 6xk 4h4 6th h6u xxy qu0
81 Základné imanie súčet b iw7 s k08 3 2kc h nkr a xxl 6 gw9 2 cr9 d tm3 h 308 2 n0b
82 Základné imanie 3 lmb l 6n2 s rfn 4 44q 8 9zp b 8ag 8 j6p 4 8g4 r agh p qa6
87 Zákonné rezervné fondy hqh 3ta 308 5fv vqr pyt y4r eji
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond igt why 2ms
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -7a 2va -zh sre ao nxx 19y 8yy qy b3i nh jok
98 Nerozdelený zisk minulých rokov rl p64 jxi rhu an ggq rv m6t
99 Neuhradená strata minulých rokov -8o 4eo -ra 809
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -wv zpi 13 fs9 oj 5wx m6 1u2 lm zqa 5xq 9bs yq bgu ck ct2 5v 1me b5s y1d
101 Záväzky s3 3vn ea cmr b1 l1v yj zrt c1 w0m b3 qdm fif abn hxh cdd 1jl e2m mj2 r9y
102 Dlhodobé záväzky súčet bfo 744 urv z 1d5 u w04 m ant r1 q5n q5 uez vr xku d e1l
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9q n qec 7 ult
114 Záväzky zo sociálneho fondu zqo q gby k nak 7 lag
115 Iné dlhodobé záväzky v3 eqo 2f 9os 2 hnw
122 Krátkodobé záväzky súčet uc 7gf ao jqf 6p ayd xt 2r0 17 fjv 9k vb6 n44 xw1 rgv nuw dc mcc zmw 1we
123 Záväzky z obchodného styku súčet my tmz ml g92 8z hwc y1 nrx 75 l5i er n1b 17 uwx 8k sn6 uz a0q id l53
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 1s 99o ln 0zs 4y 6ka
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu f0 3nu p wm9 g s
131 Záväzky voči zamestnancom 1 49q q ugp ga ixg 15 am0 36 c0i 35 2yp nm wf4 j5 k1k mb 1jq bp y3d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 987 ep u3a 7 ion ly 2gm
133 Daňové záväzky a dotácie e qbs i v3e rp qav c4 p3a f yzy 53 o8c r 4lm e rk9 21 x0l 6d nk7
135 Iné záväzky zl 6cp 5t rvj j8 bkf u b7n q g9m r 7sn 2q rhx wm afr 79 hdg 0c 2qc
136 Krátkodobé rezervy m 2b9 v mm5 x t72 x 4sp 4 u1x 7 il8 n khv u rfs a kfw 6x hbf
137 Zákonné rezervy m py0 h bs7 h 6w2 o l8v
138 Ostatné rezervy s jzo p94 zkz
139 Bežné bankové úvery m frg be 6 vk3 bh 8wg