DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. - Účtovné závierky

2016

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2016 - 31.12.2016
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Príloha k účtovnej závierke MÚJ.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Poznámky.PDF
Oznámenie o schválení účtovnej závierky.PDF

2012

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.02.2012 - 31.12.2012
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha