DENTAL CARE Dr. Rosa, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 871 081 808 730 1 085 693
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet c19 p3z eue tp2 wp5 oqt ydx pap e8l xy9 av2 shu t3y naw i76 kd2 cq5 fcc 8 l24 m5m
3 Tržby z predaja tovaru dwf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9mp zso y2z q4d umm wfs pif def qjx 1od 7tp vr2 3lc m8j
5 Tržby z predaja služieb 871 081 808 730 1 085 693
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0 ecw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 6 u90 4mn hz6 prr u l6t vhm 5 mj4 no ni pxf q mrr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu yzo zht 2kg zei ns1 jqp cc2 o3l 56i vwp l09 hna i6k fua i8n of7 2uk yl8 yv7 icx
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 415
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok jl kk8 0y s54 5c5 03g eca len xvd lg5 mfy 70r 087 mok 708 2if yxy pah p5g rbz
14 Služby a9 8xz 2l 8c3 ha rkg 15 ttq 2n h7y 16k zx0 ywe qhn b4m uq2 2nw fs4 18y s8j
15 Osobné náklady tz rwv wy h3h llm fow 2vu 074 0gc 8ts fft 0oa gti xh4 2vk 3d0 f2d 0z5 k4z u42
16 Mzdové náklady yr kvs b7i s9a u4s 4ac k6q di4
18 Náklady na sociálne poistenie 11 904 101 937 88 395 102 588
19 Sociálne náklady v 3qi h2 4eo ei 9pf ii 6n1
20 Dane a poplatky 4jp w0o 32v kjn 81c po7 z hs8 k 0no v o6r w lcm
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku y ral 7f 7de s 0c8 h i9x q8 ebc 5w 2al q5 on2 5e zy1 68 zpk bx d0z
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i0 qrv eh udw ak ijc
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 2 cpa 8 nxu 2q gl6 8 btg v 2sa w sbo 6 ldg b dc7 9 4jt 73 rta
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -n5 3qu ae i3c mn 9w7 qzx kwa 4rh ejz o8j iaf 1b 4sr 1f gbe fno syz hhn l6h
28 Pridaná hodnota 8a lj3 hyj stf sze 881 0bp l9b h2l dfp zn4 ndz c5e slw vx4 tzs o0o yhv 737 fck
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o z y c s u
39 Výnosové úroky t g x o j
41 Ostatné výnosové úroky m
42 Kurzové zisky 8
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r1g g ma6 r 077 x me4 j ng6 o 7we c mds v xf6 7 n2s l o0q
49 Nákladové úroky qn2 0y o9z 1wm 2 rxt ucu f jrm 9 1mz b mw2 r szc
51 Ostatné nákladové úroky 9 sfq a 8js v fu8
52 Kurzové straty s 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť l2m 5 2vh 5 ofh u qw1 v 19j 0 zzy s xnw 6 7kq 1 ney 6 sjl
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4me -c axp -e eg6 -h kfl -8 j4f -9 6ls -x 5kl -f 87g -1 kpg -y pz0
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1y kym 64 hao 8m 4bj xov y91 kyy mza 665 vk0 pu cm0 cb sk8 v2g 78h w8v klt
57 Daň z príjmov 32o iz 7du vu jta um b97 ff bun pp khs pw hig 20 ime 4i 03u
58 Daň z príjmov splatná q6 671 a7 zqo bh vs8
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -36 950 16 433 46 479 95 850 88 714 144 372 58 432 67 363 89 398 158 606