Stolarík Slovakia s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 18 002 26 195 25 163 24 775 53 675 123 415 128 827 151 645 183 814 218 851
2 Neobežný majetok qf csv f6 8jo d pi9 l5 49k 7p 4o3 v6 zh6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 14 432 10 747 7 063 19 565 25 761 31 501
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tn bmf hb szf a tf9 ip 4r0 qp mra kc 1q2
33 Obežný majetok 8f a59 t3 nzi xd lwl 64 oe5 om 0x8 l80 9pl m7r by4 efd lml 6rq q9g i9h o8q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7y 04t aq m7c bx jor hr 553 25 fe0 he ks3 217 3is pa 54m hr gga l90 1c5
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet zk 3cr ou jde iw ywv k4 h7i sl vf9 4b b72 j2 4nm 8u w4k j0 sgx fr pti
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku qk l4i
62 Sociálne poistenie yot 3nu ls
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0fe 5kz rs
65 Iné pohľadávky 6aa 7r a09 c jgr gs tbi dg pnn 8p 0cs yj 0ps d6 9p4
71 Finančné účty 5 f9c e50 rtc 6 g7a 0jc rz 087 s1 3dg dx z8p 93 hcf 9e svd
72 Peniaze 2aw yvy ojc 5 qcc ald fe 9sa 3m ua5 65 bjc ut q4s 4p 1qy
73 Účty v bankách m ksq
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8o k95 mi 7lm tc rdh cr d71 2k lwu 8hb yyn nfl 642 bnl uzq v6t zw4 1dl mlr
80 Vlastné imanie x hiu r pvj 2 cgg e icv f ddo 1e k0p wo 6bp xe 2v0 6z n03 0r 6qr
81 Základné imanie súčet c rqr n v3c e b6u m rhw 4 zyk j xvi v 71r d c2k 4 vx4 3 0ot
82 Základné imanie 2 jv6 q 2u8 1 69w 8 ynt 4 b5m o i8t e ys7 u xw1 c uc0 o f1l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -vwa 0 a9o u m77 r 7f3 y 9yt 37 gs2 gn cu9 vd mjn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6 87v h wra 6 fh3 r 3wf rv ewl 2e vww la ntu
99 Neuhradená strata minulých rokov -v4x
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 32f -fq0 y a0c s 75n s a11 9 ozi i2 g67 u3 hhk n iuo u 6vn
101 Záväzky zi ntz 8k sfc n6 mdk ws 7es 2n 8wv z8o use 51 c1a ol 7p3 yle nnp vo8 f09
102 Dlhodobé záväzky súčet t4 g2 u1b 5 bw5 a qgb e7 zft w0 vo3 g1 130
121 Dlhodobé bankové úvery yr n17 ep 4ep
122 Krátkodobé záväzky súčet h4 ho1 xc 5du xo qry eb udm ka xg2 3d mhy c9 8h0 9n ehe ap m29 uw ild
123 Záväzky z obchodného styku súčet o 6ny a6 1pe 5p txq p4 e7o ax sak 83 yot l5 r7i g1 sqx 4z xem pj ve1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d p73
133 Daňové záväzky a dotácie oiv lrc ho8 7 93p w 2z4 y qvd d0z dat
135 Iné záväzky s 42t 1 kdv
139 Bežné bankové úvery 34 bc1 cs 3g9 0q md1 re vvb 1a 8ib mi uwu
140 Krátkodobé finančné výpomoci 2 nad f jvo 9 rb3 o jl8 1 i50