Sky Real, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 5 000 5 000
33 Obežný majetok k etm 0 o45
71 Finančné účty v z3w 3 ip6
72 Peniaze n 1u5 4 tv8
PASÍVA 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w ks0 c kka
80 Vlastné imanie v fh6 1 luy
81 Základné imanie súčet 3 ek9 m ahk
82 Základné imanie 4 l4f q e30
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -uxg
101 Záväzky x26
122 Krátkodobé záväzky súčet bn3
133 Daňové záväzky a dotácie fdb