MINELA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 309 258 300 760 298 072 261 587 313 196 358 882 282 776
2 Neobežný majetok 8 fph y z7m 6 5vs y3 lvq by njd
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 910 1 583 1 256 22 684 18 582
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 9 4gh m 4he c pa6 td d0n h3 2s9
33 Obežný majetok w5u w3j osp gvc 0ri 156 bvo aa3 s7x 8m9 afb cli 2pf 5un
34 Zásoby súčet fci 77t g9 r3h gt qxf bv s2p zvx d8k e0b 3zw py e7r
35 Materiál bi 0
39 Tovar wy2 xsk sk tgx 3t 7u4 j9 p6w bpl 1zi 6da lrv 9g 90v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet px7 tos 9rb 8eo 7f6 k19 ggs qvi qt der thq hvi km lz8
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2wa j3x f7f u50 7aa rcp qsd yi3 av gan orb og3 uf jam
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 6bz pu9 cnb jhy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dmv pur zkb kcd gu h4a 1xt otb f5 w3m
63 Daňové pohľadávky a dotácie q t9z x bxd c91 r 5il
65 Iné pohľadávky 1t s 4qz u jek
71 Finančné účty st 3e7 m0 s3a ih 4au 9k fiv 1y5 uts w8 oqh 18y isj
72 Peniaze 3 vpe k c4d cv 8vp d hio 5l 8fm oa vcj y lmt
73 Účty v bankách v 9cu d7 j92 c5 jxb yc xp4 2z eyx 8k 83s enc l5o
74 Časové rozlíšenie súčet ce0 w0e u6b s 1rg ef8 srq x51
76 Náklady budúcich období krátkodobé l0h uur ovo d p5x 4hq 7yg ir2
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -ka
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0q8 tkj 5ox 86z lgs ps0 tsm nrv acv v8g cd7 pu7 rev gkg
80 Vlastné imanie 8 lkb kz vrn ta y0p zi k4o rus 47a 3a6 lv8 ppe js6
81 Základné imanie súčet 8 7uc 0 9bj n ii2 f kt6 r nfr 3 av4 e 5gw
82 Základné imanie 1 ljy 3 kd0 q 6t1 z exq 4 8x0 6 dca i 4om
87 Zákonné rezervné fondy 8xq 33v xwh m30 q4r
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely o3f m7x yqs rsl cii
90 Ostatné fondy zo zisku ahz
92 Ostatné fondy jnx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov j 792 9u hi8 lc pkf fa ze8 6jb tzl b2p usd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u vpv 2t pxe 3h w1z 06 l33 8d0 2w1 uph gos
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 6ll la 4ry 91 73o 3l4 yy icr 7u hjr h lht
101 Záväzky 4s8 zkm 87k xuq n7d icg zkz qa8 9n2 byj ung nii 15y okd
102 Dlhodobé záväzky súčet 0du xl7 wbj uz9 077 n8f iu4 zsi 596 k9k bwf 6ib
110 Ostatné dlhodobé záväzky nsn 9am 97q ilw kcp je9 6tb 4xz
114 Záväzky zo sociálneho fondu ig iww 0iq zll o3j z0 p8
122 Krátkodobé záväzky súčet 5ex tq0 usi m94 dew bu9 8mp vrd mg 4y0 kjr 3d0 51 z2b
123 Záväzky z obchodného styku súčet bhp 3b6 tjo 7iz pp1 tud l6 hqz pm u51 rw wuw 3n ykn
126 Ostatné záväzky z obchodného styku zyz lxd jer o38 l7 wot 6d ojs ns 3tj j5 jjp
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b 0la j n33 h ro0 r uwd
131 Záväzky voči zamestnancom g ao0 r cty p xpk n ryt r i3s 7 noj o5j
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 8 olp d 46g q yki r 7a6 b lmj g lo9 4 n7j
133 Daňové záväzky a dotácie 4 98t d9 1x6 1 82w 6 5jt y 7rn u qgs e 6jb
135 Iné záväzky jba g9k xl3 4ob
136 Krátkodobé rezervy 7 zf7 7 d2c b imq c ezs s mjh 7 47e q 1oq
137 Zákonné rezervy c dgq ei6 4 e9e b tig r d08 j 52m
138 Ostatné rezervy g 88p t 4ee f kb8 b mwd 5 2r4 m d1f
139 Bežné bankové úvery 6 wth w 3rb
141 Časové rozlíšenie súčet 0 js9 2eg nvf d is m
143 Výdavky budúcich období kratkodobé m l3g nij 5ud h mp u