MINELA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 309 258 300 760 298 072 261 587 313 196 358 882 282 776
2 Neobežný majetok a k6j w h72 k qpy ww hm8 38 vam
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 910 1 583 1 256 22 684 18 582
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí c bz1 l 1at q pyn ys a72 h7 p65
33 Obežný majetok yod e9b 8ri y63 9y4 rvz skp ksn h1t tw7 uka yfw cyp lgg
34 Zásoby súčet wpz aqn 80 xpd p4 824 2k bar l3e 98l kbp m1g fi ncl
35 Materiál bf x
39 Tovar u5l e69 az 6e0 iy 8x0 1r xki p1a tq1 czx 3sd 0y gdl
53 Krátkodobé pohľadávky súčet kms ibh 3vh v2s r3z j40 rat 6ix qs vqb cbl 9p8 cp 41c
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tub p58 bji b7s bep 2px uyh 0qx fw l34 nu9 wj8 kj auj
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám avz hjh 57k 61g
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku fsy 4cm kws ewk 9w ha6 axl gc5 0i knh
63 Daňové pohľadávky a dotácie x eag s q5e 3u3 1 9y0
65 Iné pohľadávky 95 g ka9 f gig
71 Finančné účty 73 tki 56 pbi ut btu cx nz0 0tj s15 tb z4o wte bxt
72 Peniaze 2 6hj x uid x5 k7a 1 uh1 p3 q2u tb 727 o 926
73 Účty v bankách 5 nwg tp zhy xj 5gr 7o f3p 5w 70u nq 4ar lsl zto
74 Časové rozlíšenie súčet 43w 6xk dao 1 0b9 eop qe4 ho5
76 Náklady budúcich období krátkodobé sk4 lwg 13h 3 6h1 439 mj5 bgz
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -gu
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6ab v01 pdn qiv 66t 94j 600 g5r 7sm 35u y4u 48p u94 o1j
80 Vlastné imanie t mi3 l7 dmd 1f 4et xk lu6 p45 tg1 ff7 qor 9wh wms
81 Základné imanie súčet g e9r q qli 8 5jo n 39k u sfx 6 est 4 l32
82 Základné imanie 2 vcn d 98o 7 o88 x c39 d xfb 2 t2j t 92h
87 Zákonné rezervné fondy pp0 2e4 46g d8l 9wm
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 98c 3yz wmq eeg gn6
90 Ostatné fondy zo zisku 6i2
92 Ostatné fondy u7n
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov e vb6 wo gt6 ra bl6 0o bx4 p7h f8k po9 h2e
98 Nerozdelený zisk minulých rokov c 2uv hk dy0 g7 rix uu 1qh bsb 1s5 uyn kb2
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení h fyf 7j fyo a0 7e0 7m6 81 gqk 7h guj m svz
101 Záväzky d78 pek bh0 7dl 7zn e0r lkh avk 7b9 8hp 2zy 0kx 47d 8h5
102 Dlhodobé záväzky súčet ve8 4xe eqj bo8 8dh bd8 vtz epm n04 ulp xvs vr9
110 Ostatné dlhodobé záväzky 8u5 gtz gir cpv jel ufu czo bxx
114 Záväzky zo sociálneho fondu cr tmg grz wpr ad3 f2 1c
122 Krátkodobé záväzky súčet iu5 s0y owe 4zr ped n49 1yd b2i rh svm i7n 92k fn j4w
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7yu dqs vau 7y4 h75 b2l 92 rgd 5s hfw 7y 0og lp y2m
126 Ostatné záväzky z obchodného styku olf 1ug 89u yym yq qc7 1x 82l na 9cs er 92l
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 6 lfz k eu9 s wc8 h rev
131 Záväzky voči zamestnancom j 9ya p k15 4 2vp 4 6jt a 9o7 z x0v ltr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia y x8z b w40 1 y1h f 9zp 7 eb7 3 9jg d 68d
133 Daňové záväzky a dotácie 6 t70 ts 614 0 hj1 p uac 1 xrl j wut 9 837
135 Iné záväzky h15 p1p mda xeq
136 Krátkodobé rezervy d g0f t 43b h 21l c rjl l 8r4 2 fv1 s tyr
137 Zákonné rezervy 8 ehw k8k 1 8vy q v4e b seq 1 mib
138 Ostatné rezervy t soa b anj c 33i o oeh o 537 q rde
139 Bežné bankové úvery n a7m 0 ik4
141 Časové rozlíšenie súčet s x2h qy6 en4 6 0h z
143 Výdavky budúcich období kratkodobé j yc2 6ek 9fo y ry z