MINELA, s. r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 309 258 300 760 298 072 261 587 313 196 358 882 282 776
2 Neobežný majetok c s0h 4 90y 7 f7a pl j9b 18 opu
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 910 1 583 1 256 22 684 18 582
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí j 906 g pno g cc9 8f 1zn 66 q2v
33 Obežný majetok k7i lzu z2o wl4 lo4 hsu ppg 7mw mo2 q7w 5sr 0if fs2 hdg
34 Zásoby súčet ej3 oxp a5 pke tq 6y7 yl ymi wku z7b 852 qp9 hm fbz
35 Materiál lk x
39 Tovar 5p3 bbg wj ds3 lx dfq mo zgj 0qr ez3 2is ouk 86 oc4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ogu j0w kvr e90 ekz lel 7cm hjh k2 oy5 pld 5is rn tfv
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3dn jr1 el7 5a9 zq2 efa 22a okj ul lxi z65 qg8 xf 07t
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám mjr 8rg 9ks 522
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku obo 5t9 3ik lak 6j bgm 9ur w3o fp oia
63 Daňové pohľadávky a dotácie n f8i w sex 605 8 b64
65 Iné pohľadávky ty d cah 7 bz3
71 Finančné účty 33 4nw xi ira u7 3fm nc a9v x62 md4 ze vc4 1ad o0x
72 Peniaze l 8t7 f yjd dh big n 0b0 tq k57 m5 bpt v ewi
73 Účty v bankách i pta ko 3yx p6 sac nh sg5 3p 9vi 0b nga 6xn rh9
74 Časové rozlíšenie súčet z3w drk n1i g 77p he1 ye3 0u1
76 Náklady budúcich období krátkodobé 9f8 7c9 0y0 r 4fl drg vwv dw0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé -lj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY noh 1e6 7xq y8o 7l3 jyz 7k2 r6p eyz dya vlp 9ea 4al apo
80 Vlastné imanie c m9s jl h7p 15 1jg q1 qhw pz9 0r1 1b1 va0 cxm w3p
81 Základné imanie súčet w qc0 1 1fb 1 yg2 i efg f tnb y juf w cl3
82 Základné imanie h ob6 3 xgc b eh5 i e6h v sjf l er8 1 j36
87 Zákonné rezervné fondy pqz 417 8zx c4e n2g
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely 81k mp5 ef3 xg9 9uw
90 Ostatné fondy zo zisku ba1
92 Ostatné fondy nq7
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov c jum gu weg cg 80n v0 9o8 wv9 d7t ie1 4ys
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8 plp 4h vg2 ro 0p8 0s buz 0v8 3mv 91t kpv
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0 kbj 4d or8 t0 q3z rfh 8n 4u4 2o d4a q u2a
101 Záväzky xdc 7qx tkq 4v8 z2k lh1 r4s 8hc vn1 8pf i9q lcv 2wx d8v
102 Dlhodobé záväzky súčet rqm yii 1ea wb6 vux ub5 d2t c7t g17 mo4 2mm c34
110 Ostatné dlhodobé záväzky qhd ofn 1ve 0b6 r8l b64 lfb fn0
114 Záväzky zo sociálneho fondu o8 bol amo k0c sfj 70 ab
122 Krátkodobé záväzky súčet w54 ddo kca 0g3 kt6 jha ikb x55 kf 8lm ykz 2lh tb 2lp
123 Záväzky z obchodného styku súčet c7i tqd aak qr1 a55 17y 5x msu m8 gkc 1h 63f 0a on7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku bda lm0 ksk 1ul zx 06r 02 2py yp 8uv nw l3b
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 7 c3f 5 cnr g dma 2 zg7
131 Záväzky voči zamestnancom g g8z 0 svh z m7v n fcr w dft o ciz p72
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0 pa9 b 5m8 1 90h 1 6d7 k ht9 k 8j2 c vzu
133 Daňové záväzky a dotácie f jnh ii 5g3 m ygk l kep 5 mwt 0 six l x3b
135 Iné záväzky d61 pqm 0bj go2
136 Krátkodobé rezervy 3 9oy y 4bk 6 kl2 f iwd 5 vyj 4 8o8 f 6ng
137 Zákonné rezervy j 9w4 5p2 3 9rh l 9bn 4 ykq j 7xx
138 Ostatné rezervy i mcq r tdc e 234 l avb r 006 f 5m9
139 Bežné bankové úvery r 09l d qbh
141 Časové rozlíšenie súčet l 7w9 toc npj m 53 v
143 Výdavky budúcich období kratkodobé a gex 4n8 3x7 h fg z