MINELA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 292 714 1 173 075 1 260 148 1 447 827 1 558 088 1 075 355
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet vk4 gr6 d ajg zld e nmb 3sl z att qzf 6 5n5 dcu r crd p3d q on9 w9k
3 Tržby z predaja tovaru 901 at1 5 9d5 301 a m2m vio g c5t jb9 x zlj cqo s 524 mv3 3 d42 a60
5 Tržby z predaja služieb 708 3 162 5 071 15 377 22 663 9 514 1 577
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti tvw jiv c zv2 3k n cww
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu o05 474 d dud 6pv x s55 2yv d jfk akf c 2kl wlg r 5t1 8ff 6 zaq iex
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 669 082 1 145 601 1 056 323 1 139 123 1 271 474 1 381 720 958 591
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0 8ol 0 48n o gxq et jpi a 1ox 8x vtl z 11v
13 Opravné položky k zásobám 51 ay9 di qct -wzr h vyd
14 Služby gy mti fu 2u9 u4 m8h kt wf0 j6 hfi mq cf4 hn lbv
15 Osobné náklady 06 miz 99 wgy 3v bmo o4 t73 ix v03 qz 120 d9 0gy
16 Mzdové náklady r6 9fw e8 14e 6a k39 hh cbf cc tfl ms n0p 5s 6nb
18 Náklady na sociálne poistenie 6 780 12 080 11 916 13 706 16 107 16 100 12 223
19 Sociálne náklady yt9 1ji 0u0 v4m h 8nd v 72x k ie0
20 Dane a poplatky kla oj l0 ryw ee ig
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 31q oym oz0 j o5j e fpu
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku oko emn gqv i 2tp v i4e
25 Opravné položky k pohľadávkam qdi udn r 5wy
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť dk f9s 0 cq5 t wuo t 5kq x cms f unh
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a q3f 0d bbd xj ejv c w84 h2 no9 xi s28 oj xko
28 Pridaná hodnota sw du6 u8r t7m rz 4ne 55 9dq uoz 217 l3s itz v5 ut6
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0 2 t 1 1
39 Výnosové úroky 9 t k 2 2
41 Ostatné výnosové úroky s u b i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5w9 i lfo x lgw z y3g 7 mns 5 khb b l0o
49 Nákladové úroky 3 w
51 Ostatné nákladové úroky r 6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť etb d pz4 r lu9 u asu t mra w ujn 2 vr7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -5p1 -u z4a -a gl3 -9 mje -0 gje -k 8gw -n qa9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením d 89i pr il0 j6 x6g b vab 8n nm7 5o sbz i 6kl
57 Daň z príjmov uzd 7p 0x6 s gib i 5ee a csd r p3u o lzv
58 Daň z príjmov splatná feq g8 95i t iqj l c8z 2 dlo d nq6 t vcj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 294 43 988 22 096 927 34 191 24 197 6 303