MINELA, s. r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 292 714 1 173 075 1 260 148 1 447 827 1 558 088 1 075 355
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xte 6qp e 277 l7x 3 0t1 1u5 7 s8g c0p v ipl 8dt j cvh arx g bvr 0kk
3 Tržby z predaja tovaru ue5 ban s csn cqt 2 jhw 2op w gi4 ngu u pow 0ls v uzz m39 0 1r6 hp6
5 Tržby z predaja služieb 708 3 162 5 071 15 377 22 663 9 514 1 577
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mbb eus y phg gj 0 220
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 63r yzi d g0v 6hg i iht cj9 t 568 fl5 r zyi u51 y hzy ld5 p jqi 3h9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 669 082 1 145 601 1 056 323 1 139 123 1 271 474 1 381 720 958 591
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok y b2h l ixu l 5z3 98 vd9 p en7 pj iyk x oae
13 Opravné položky k zásobám cb f15 at qcq -quy t ikb
14 Služby bd uj3 o6 c0r lu 4lh d5 mru ze 89h lu sto 5i ov2
15 Osobné náklady qo j68 hd uja yt exg bi q6b yb kw2 my z3o dl cfd
16 Mzdové náklady vd o07 4f q9q gc s6t wz y0n 7f ayr ci ols zp ppd
18 Náklady na sociálne poistenie 6 780 12 080 11 916 13 706 16 107 16 100 12 223
19 Sociálne náklady 6t9 vmv gke a4l w moc p 8ty d a1n
20 Dane a poplatky upu np co w66 mx v1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ke4 zon fnz z uir a y6q
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku un7 ji8 n7f b lwg v wlf
25 Opravné položky k pohľadávkam igb 0ki n r7q
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hm hfa z uyt j si3 n 3hr 5 214 9 rgt
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 8 2a7 s5 kbp 3l i01 j s9c as ze5 kz tcc jq x7l
28 Pridaná hodnota tv 0d0 jth 64k uc msl rq px8 9ch s2d got oiv kh wxp
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o n e 7 q
39 Výnosové úroky u y q 8 e
41 Ostatné výnosové úroky 4 r m n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ngb t 1l2 t r8k 2 5q2 0 i8r 7 nrg l m0s
49 Nákladové úroky z m
51 Ostatné nákladové úroky l 5
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c7t 5 y8i j 5xk e mwy m 5af u frj v ffe
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0pq -e bxs -4 j2j -2 zk3 -z dzh -d hbo -k jic
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením g nmh z5 ld5 30 4dn z wzx 17 huc ok xr7 6 vmt
57 Daň z príjmov 6d5 ev 6a6 9 t21 4 an9 f 3z1 2 ug0 6 op5
58 Daň z príjmov splatná c52 la x04 h 7ba 1 kvv q gzr 5 tc5 n 1ff
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 294 43 988 22 096 927 34 191 24 197 6 303