Uppsala s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
29155/T
Dátum vzniku
30.03.2012
Konanie menom spoločnosti
Ak funkciu konateľa v spoločnosti vykonáva jedna osoba, koná konateľ v mene spoločnosti samostatne, ak je konateľov v spoločnosti viac, konajú vždy aspoň dvaja spoločne.
Základné imanie
5 000,00 €
Predmety činnosti
 • kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) (od 30.3.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 30.3.2012)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 30.3.2012)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 30.3.2012)
 • prevádzkovanie športových zariadení (od 30.3.2012)
 • prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu (od 30.3.2012)
 • poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu (od 30.3.2012)
 • reklamné a marketingové služby (od 30.3.2012)
 • služby súvisiace so skrášľovaním tela (od 30.3.2012)
 • prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení (od 30.3.2012)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Daniel Čapičík
  Ružindol 358
  91961 Ružindol
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.08.2017
 • Andrej Holovič
  Ľudová 1443/13
  91701 Trnava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 25.08.2017
Povolenie reštrukt. konania

 • 2018-11-06
Reštrukturalizačný správca
Ďalsie právne skutočnosti
 • Uznesením Okresného súdu Trnava č.k. 28R/1/2018 - 1047 zo dňa 24.10.2018 súd povolil reštrukturalizáciu Uppsala s.r.o., so sídlom, Tamaškovičova 17, Trnava 917 00, IČO: 46 612 700, ustanovil do funkcie správcu Insolvenčný správca, ks., so sídlom kancelárie: Námestie SNP 3, Trnava.
Uložené listiny
 • Spoločenská zmluva
 • Podpisový vzor konateľa PhDr. Tomáš Cmero
 • Vyhlásenie správcu vkladu
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
 • Zápisnica z VZ z 30.06.2013
 • Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
 • Súvaha k 31.12.2012
 • Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ z 27.07.2016
 • Listina prítomných na VZ z 27.07.2016
 • Pozvánka na valné zhromaždenie - Gáll
 • Pozvánka na valné zhromaždenie - PhDr. Cmero
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z Ladislav Gáll na PhDr. Tomáš Cmero
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Podpisový vzor konateľa Andrej Holovič
 • Podpisový vzor konateľa Daniel Čapičík
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Pozvánka na zasadnutie MVZ
 • Zápisnica z MVZ z 01.07.2019
 • Zmluva o prevode obchodného podielu z TATOMA, s.r.o. na BOPAL CORPORATION Limited
 • Zápisnica z MVZ z 21.12.2018
Dátum aktualizácie
11.07.2020