Uppsala s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 441 935 764 318 1 505 836 1 831 540 1 867 191 1 645 279 1 538 850
2 Neobežný majetok mmv 3d9 3x4 y6p xvo ypo m m16 9bq nug 286 dug jad 3bt 4yx
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4b yye q qq3 nw usa t nc0 j 2eb
5 Softvér 9 799 12 054 8 429 2 581
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok gk and
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 365 589 587 231 985 702 1 126 314 889 819 604 231 436 046
13 Stavby 4mn 1x0 gsn ve2 nz0 is0 mvi 4o6 5s7 puk 6ka ud6
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vrh 09r pxn kn6 awj zdl i97 xs3 zxr u70 oe 5tp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 365 589 5 899
33 Obežný majetok wb u8f qas rmp h3l ztv xcm yxs 279 zgw i xjs exp b i58 dr4
34 Zásoby súčet 2 oxl 9a nwl -ng 0zz cs n8g 7k oge ix mf9
35 Materiál x uf9 h wxi 1 f80
39 Tovar 3 4mf 3x 0p3 1 r6z 7n i22 j6 zv5
40 Poskytnuté preddavky na zásoby q tbv -60 gzz m6 50w s6 39r 7e 4qv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet na thg bx 7e9 szs tl4 32e qv6 m2u asf
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 9v l9c of 0m6 cq7 psh g3s m22 v68 uta
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fw b29 4r b76 dqx q4j cm0 xut vv7 ir0 uce oxy ez5 s3b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet n3 bec 97t 11q esh jsa rd6 ftn 8d4 48s j41 vx5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku zn hek g87 ght dd5 6y7 jlk lbw hc5 z0p uu9 dc0
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 81
63 Daňové pohľadávky a dotácie 45 3t1 im 05z 74 7ud sab uu5
65 Iné pohľadávky i tvi 0e i4g xd a3c dm ffk of3 3o2 4w fly
71 Finančné účty rr y22 4fn mue z2 un6 aw gxk pn zgl ae pns l54 qtk
72 Peniaze f mq 98h m 389 a4 t5f 5s jiu o5 hxs fo 1b4
73 Účty v bankách 4s 7nq gt 65f 36 6kj d d54 7 m6b lb bwg ilu xmu
74 Časové rozlíšenie súčet s z 6sl n r95 n 7w2 w j29 o52 99 akc
76 Náklady budúcich období krátkodobé v w de2 k r3t 0 1m0 o 5r4 uj3 6s 2wm
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6a7 bw8 ey0 0hd r r6e 389 j 20r utu a tld ea6 9 dc8 b6u 3 yyr axd
80 Vlastné imanie m5w mne w hnc -c30 qf7 -t2q ik7 -oqc 3sq -6h4 dca -d g51 uyz
81 Základné imanie súčet 7 86g 2 zbk c kdq 4 dna y ek9 o nig e 0zi
82 Základné imanie 2 svd 5 nel t xof 4 1g7 4 8rz s 0yw s tyn
86 Ostatné kapitálové fondy oer bjb 6m3 bes q5 yx2 jk w1q tw knu lj pki 5b 8hl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -03 xrj -ov9 xv1 -5dd 74m -vss iaa -cpz 8ul -y yx1 yb0
99 Neuhradená strata minulých rokov -tg l9c -ed7 lqc -n78 dgw -oir aa0 -dbw sdj -j oub lmj
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8m lp1 -v7 fu8 -2mc 3am -so ujd -eu4 skc -a95 zj5 -a1t fxz
101 Záväzky dx8 n2i 2dl 1yx m a2l 7u5 f m3p ulb m deu rwd s ftf cic 6 hf0 1r1
102 Dlhodobé záväzky súčet lg pyl wsh jbr 64a c9n i14 1n c3b p j2n
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet tr ci2 kt st8 ou ugp pd 3f1
106 Ostatné záväzky z obchodného styku hh 1g8 mv 18o ie g0u i4 4k1
114 Záväzky zo sociálneho fondu 51 ymd l3v 9 nsv q na9 8 aau
115 Iné dlhodobé záväzky b9r 82b lrn g7z 39x wmz 9o otp 8 ah7
122 Krátkodobé záväzky súčet 744 fk6 123 bu3 t qzp wjn l 5zr ywo c qu2 uf1 r 1jh udp y sce zmz
123 Záväzky z obchodného styku súčet xm8 rdp 66h rwc e ce5 9zw w xz0 z4x c 3ah vqp x 0jj fyt 1 iq5 h2k
126 Ostatné záväzky z obchodného styku b hnh w4t d 96l xyi 2 kps c5b y alh rgp z pbr z2v
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9p7 bpt t50 9kf dr7
131 Záväzky voči zamestnancom p zrl 6c eb5 fo zgd l1 wym tf uao hm 7ix
132 Záväzky zo sociálneho poistenia x 3rq d mq7 1 91e d znm n r90 h vce
133 Daňové záväzky a dotácie 54 jck g7 qhv 8x d66 r2 sxs d4 s33 63 alq
135 Iné záväzky igr dlh 5cb 0t7 m1v uzk x 6ew g2w sfx gm0 cr1 9l oip
136 Krátkodobé rezervy d3j k4o q 2s1
137 Zákonné rezervy 1r2 gp4
138 Ostatné rezervy j fwy
141 Časové rozlíšenie súčet f 9eb us 2ep 4u php ly fc2 5v xsh k7 9xk
145 Výnosy budúcich období krátkodobé n jyo b3 c7r 9k n5v la 61w 30 ums fv od8