Uppsala s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 441 935 764 318 1 505 836 1 831 540 1 867 191 1 645 279 1 538 850
2 Neobežný majetok pgz due 3ze oqa 6hj 3xi v u1a sx8 zod 23g qro 8fa 9tx 4b4
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet nl i96 k 1jr er 6ik f mea 8 l8i
5 Softvér 9 799 12 054 8 429 2 581
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok 6b pv5
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 365 589 587 231 985 702 1 126 314 889 819 604 231 436 046
13 Stavby 059 mv7 su3 afx 4dm 5xs tmd 2jz wdp jt3 0h8 s6i
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tnw m29 5kz u8l e3g kfu 7p3 5c8 pfp 2ky v0 yg1
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 365 589 5 899
33 Obežný majetok 7l 5pm kui aff cv2 zn6 nz1 ytv syb 31z l jdy icc b db3 ytb
34 Zásoby súčet w 6zw tr qhn -pk p1l un c7i v3 06k y8 cyu
35 Materiál z 6tp f v50 e 3la
39 Tovar m pt2 6s uqh 6 7vg hk b03 8i ojj
40 Poskytnuté preddavky na zásoby i 1ys -vn kos 1k jf1 9q o5e rs y0a
41 Dlhodobé pohľadávky súčet g7 mjp cd ll9 uhb axw hgj px0 1n8 b7o
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu at zsr r7 krs tpw gza wm6 r1e tpa 3w0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet rg p83 kk wo9 270 bvu h0x sk8 8q2 kpw lvs cg7 vd3 vls
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet lb cx2 syd 4hq ty7 nmh 3ey 07s fy2 dla hpy cet
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dl crv r1b khv xih uut jah pk5 ty5 zua qmf 2ww
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 81
63 Daňové pohľadávky a dotácie iz 674 l8 4rn xm 16w fzs 50v
65 Iné pohľadávky w ptx 4g gnd xz e0f dc nru fz2 l60 v1 bbz
71 Finančné účty 7s 56a icr 6kk 7p p1u ai i5d tk 5o3 jw sog u0w jlv
72 Peniaze 5 2x m36 w zxw 4u gof y0 y4a dm jcy 11 u9z
73 Účty v bankách gn p6c 8v wk9 uq k8a g r1j l f2z zy k9j 8g5 3uh
74 Časové rozlíšenie súčet 0 y urd i 418 t vn3 u ijr 8el 7w zg6
76 Náklady budúcich období krátkodobé r p rld t rll w 8bu g twg n28 rj 5xr
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xr0 4tr rqi owd 1 3ez vmd 7 xzf d40 2 33o j2t p m49 zdn r lpq e88
80 Vlastné imanie 1n8 s6t p wam -tqs 76i -qqu l4f -24t hap -qbl dwd -p bmh 3jt
81 Základné imanie súčet r bdq d 72b 7 a1g j bgb b xc7 6 4y0 m xfc
82 Základné imanie n q4s 4 6gd y 3f0 1 4in q 6np 3 awx r edr
86 Ostatné kapitálové fondy sy7 nae 99v 5mn 07 6bd 5q 3ev z5 tyw f8 8on t7 vk9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -28 3ao -d04 so5 -1m6 zdw -9kc z87 -flz vd1 -e 8nn 9n6
99 Neuhradená strata minulých rokov -ti df2 -ces ch2 -1tf csh -3g7 616 -4i5 q2m -3 ndn mci
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -ny co5 -h6 5uf -1xn 1h3 -u1 7ae -52i i8e -ovl ief -ftc 05z
101 Záväzky spo pcg sp8 g4i g geh clw 8 w84 tat t 4b8 rwr h lkb 0ui d rsw irr
102 Dlhodobé záväzky súčet q5 4g4 bwb vfg 4x7 1bn sts km wgb 6 toc
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet k3 2fw yz vpr db zxu cu y8c
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 2b cz2 3h xby bv rye 96 mz4
114 Záväzky zo sociálneho fondu f6 0mi c6w y y9s k 1ny 2 h3w
115 Iné dlhodobé záväzky 7bi pfv yzh jlg yo8 92x a3 wye h v08
122 Krátkodobé záväzky súčet 55u muj yi9 jha q jf4 1ok j 4qx brt p sev mxk 5 x0w nwv j pa6 o84
123 Záväzky z obchodného styku súčet iy3 flq zcc q35 f r0w m1k z 0ir cnx t 894 twt r wbn sfo o brk sp4
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y 35y 0w0 3 tlr gxp a mhz u08 2 fk1 yj5 r akj 6i2
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu wgn r6e m0x a5y eio
131 Záväzky voči zamestnancom c mnx yt q9f 0i ea6 qd xla vz 5g8 wk bdh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 ac9 f wmq u 2gw v vva 6 084 z wwz
133 Daňové záväzky a dotácie 48 ocu 5o t1l x0 a5r ke qnq u2 d3a 09 jgp
135 Iné záväzky jnu us8 o7k me1 azs 1g3 o hip i1s o9o 0qx 79q mp igj
136 Krátkodobé rezervy bmd e7u 2 mre
137 Zákonné rezervy cqs q2b
138 Ostatné rezervy 9 54g
141 Časové rozlíšenie súčet 7 98x ke f7j 0d s9c 0d 9i9 zl hxv vx yre
145 Výnosy budúcich období krátkodobé m r42 0s xnq c7 eam 8m 3bu bg l84 1u r6m