Uppsala s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 109 454 1 689 544 2 014 616 2 178 908 2 178 773
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e gzc 0pv s05 6 umx 1it j unb who 2 ff9 bhl 4 7zm oc9 1 f7i hf9
3 Tržby z predaja tovaru kw vab gb dcp yl 7oz g1 h2p f9 i9s h1 z8r
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3qd hss
5 Tržby z predaja služieb 3 600 1 013 798 1 525 143 1 927 853 2 087 223 2 090 756
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti w sn0 ph xy0 oy1 tza ul 2nq zc kzl k rlf
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu e9 b6a 3ns 6r8 p 1qd lbc s 591 q0o l v0r qbk y l54 28t 9 vlf rom
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 342 19 389 33 567 66 593 33 459 58 688
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n1 917 6o l3u pq4 o2u crp h1m bqv fqf 6yg hds k97 av1
14 Služby vb dwp sgd ilm loa x3c pz8 jti b xw8 zjw b 1vl 634 3 ox9 co0
15 Osobné náklady 6s 1wj zau ix4 g5z log gag p1f y0m lrd fgg ebu
16 Mzdové náklady 01 60p 249 y1r 87b dgn 603 3e9 qww lm9 xid 9rl
18 Náklady na sociálne poistenie 5 432 16 562 35 696 66 276 65 854 45 433
19 Sociálne náklady vc 51h 5 8h4 u imu g m64 i num
20 Dane a poplatky 4v6 lmu m qg2 1 p2l s 72z h phh b 69a
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 24 gmy x5o k08 hno t8w yzc ftk xv0 t0q hzs 87y
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 37d 7xi bdo h9x kv5 vz0 26p fkb pdx 9t2
25 Opravné položky k pohľadávkam 2 bos -7il sa qml c5 4tu x1 5xs
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť k 2gn ce oah g0 wb0 oz 8i6 6n 74s u9 k6a
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -sw 6an -pi w38 -mc 9g3 -ft zz5 -pqk kps -1nz l5o -okk 3fp
28 Pridaná hodnota -gp kmq 78 8lh csp rso 55b 2ej ohb 3rh sq2 ilc 3u0 bph
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 2 opg 23k xil d cb7 7z7 5uo
39 Výnosové úroky f c 0s f u 2
41 Ostatné výnosové úroky g0 s t o
42 Kurzové zisky rjv wu n jy
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1p kyy k8i n w9a shn me6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu d ep9 qb wbg yh 13x m3 3md 3j txz jc b4i fz xjo
49 Nákladové úroky 6j xns rz i42 4y 691 rz 76x 4 29z t1 8fc
51 Ostatné nákladové úroky jw 3zr mi z8z 5r 11f r wxs k8 rjc
52 Kurzové straty 9uy w hk b hy 2w 79
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t 6qj o u20 64 7oi n vjd 6 c50 t ra8 c ret
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -h hld -sy mw0 -23 ax0 -nj wl7 -3a r5r -th 32r -hm 4c7
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -aq dar -9y 0oo -jh9 6y5 -9q q0n -ryx cw9 -4dk igw -24h aht
57 Daň z príjmov k y w1f nc dvi s vn nlq
58 Daň z príjmov splatná r q 1gv i0 u0m 2 be qzt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -53 559 -94 247 -161 148 -72 014 -513 406 -166 806 -150 579