Uppsala s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 1 109 454 1 689 544 2 014 616 2 178 908 2 178 773
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 wx4 6h1 v0c d 71r p3g a d5j nwg o 126 2fp q 9zn gql 1 ba3 sl9
3 Tržby z predaja tovaru y7 nib ar dcn ds 3ry 0a y3f v8 ibe 8q c53
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 4yc 6mc
5 Tržby z predaja služieb 3 600 1 013 798 1 525 143 1 927 853 2 087 223 2 090 756
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x hi8 bm c4j jp1 51t w1 hiu 8z l5i r omn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s6 krg 2ic ujr k q9s yg2 p h0j 4k1 u 7b5 gop p kr7 6ad 1 bvm fml
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 342 19 389 33 567 66 593 33 459 58 688
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 7b 5lo ij k7n arn 75b pfm x9u i5q 2vg hqt hz4 7ow 8q9
14 Služby tc duz uwy q56 m6q 0qj 3xl 8lh v z1i gzm r vm2 22d 5 p9f n53
15 Osobné náklady vw blu 0bf wtz vny 10b 6sd 9sy ryi 8qz llh mts
16 Mzdové náklady 5l sn0 kim x1u pc6 768 o8o kxh p3x km0 q9m 1rf
18 Náklady na sociálne poistenie 5 432 16 562 35 696 66 276 65 854 45 433
19 Sociálne náklady 0j kx0 p zc8 f jfi g fby c ezo
20 Dane a poplatky d5y cho c qqf v exb 3 ni6 6 yts c 475
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sx rg8 ptb agm 7i3 q7i gvg sm0 n4j krm cy9 u44
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sg6 lic f2w voj 73v qe3 dy2 yez awu mej
25 Opravné položky k pohľadávkam e 5ji -h2e ft tgj os zk0 aj 6lf
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 4 qfj n1 1uj u0 2hh h9 dfb 5j mx7 wo qc2
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -9j mut -ka rh6 -v2 6j5 -cw 45i -8q4 kzx -lxa nls -5qx 8ac
28 Pridaná hodnota -6z 8ac mb xn0 nc9 hei ytb in3 c7d fzi bj7 nr6 8ez gn2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 9 vqu gzp 41i 1 yib 2dq 35h
39 Výnosové úroky k v 8s s 3 i
41 Ostatné výnosové úroky 8m s s e
42 Kurzové zisky tnx gs f yx
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti xy q7t bqs s vud 52m 8dk
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6 s5n 1c 3h5 mq o4b b8 5w4 cx n2t d5 mp0 fj m7g
49 Nákladové úroky ch kq3 xf jtf 0z k5m nz y77 h smy p5 zf1
51 Ostatné nákladové úroky jo hy8 n4 u89 2m 898 z 0u6 np dtl
52 Kurzové straty nxp s 8z 3 ew cg i3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d nes 3 oie nn k74 5 q1n v wjb 8 okb i yo3
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n c6u -z3 p4w -xl 17j -16 z66 -rr rfj -iu bjm -k2 e7c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -0w lzh -o6 yow -7mk uv3 -q7 ve3 -2zy 0gb -y1q tev -75m utb
57 Daň z príjmov u f f8z o2 tx1 e k2 ofu
58 Daň z príjmov splatná q 9 a2g 24 tmo y y8 6a4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -53 559 -94 247 -161 148 -72 014 -513 406 -166 806 -150 579