intoo s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 211 7 169 6 299 6 866 7 169 7 913 7 817 7 991 4 678 676
2 Neobežný majetok q 3uw 1rp nen 68
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 217 842 468 93
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m bpc kog uc0 s3
33 Obežný majetok w 1c1 k 9pg n kxj x 0qt 8 32e v 9i5 e xlr m ohk 5 ymg 180
53 Krátkodobé pohľadávky súčet vz7 isa s b8s 9 a5f 5 tgk hqf 5er 2 nt vm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet r45 ykl wdy r4f e7o 0 nw 2m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wah
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 42
65 Iné pohľadávky hd n i8u x xcg i 0g0 fvc
71 Finančné účty d qy3 y 1cq v yo5 n imd a 9ur g qyj t x6f t rf5 k s7v lc1
72 Peniaze w t56 4 6s2 e 97r k 7py r co2 g q6g q ogo g v1m 6 vhg izy
73 Účty v bankách mr
74 Časové rozlíšenie súčet k
76 Náklady budúcich období krátkodobé 0
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY x f7r m cz7 g trq q mf3 z 1n1 3 111 u 0f7 e 5nk 1 u5l jf0
80 Vlastné imanie u l3g k v3a 0 p5h k pan g vxr h b90 9 2k9 q irn w 8wq ip
81 Základné imanie súčet r 9dy s slt i ksn r 6lb r h4n w jke q vmb o seb h kk3 f jsb
82 Základné imanie g kix 7 vy3 k xgt s cyc o djo l c0w a z14 w 7y9 v kpm s qq0
86 Ostatné kapitálové fondy 7 t6r
87 Zákonné rezervné fondy s n3 4u vo vx v8y 76v l2m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -5o 0 onc z6y x i6r i 0zg q c7m a 7l7 -3wy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov w s3d 7p3 j 8km u zd2 b u34 4 b08
99 Neuhradená strata minulých rokov -6o -jhh
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -fe m7 ovq 1k2 pa9 z6d giu hzi -c xx3 -y y3l
101 Záväzky 3mv i ron cyw h uyq g fvn v gjw d2c es9 1py p3h
122 Krátkodobé záväzky súčet ufl c dp1 m5v 1 263 m z9e r4d vzy iij gb9 51x
123 Záväzky z obchodného styku súčet g6q i 49o tkv chc 72l rai xg uzg 9t fsk
131 Záväzky voči zamestnancom 63y agh zgc lgc
133 Daňové záväzky a dotácie cj t2j h7f bzh ibu 8fo 55
136 Krátkodobé rezervy wrd cza cn hh 6u3
140 Krátkodobé finančné výpomoci l1m