GlobalMed a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 215 335 957 450 2 422 139 3 775 925 5 256 127 6 087 229 6 232 979
2 Neobežný majetok 9o 0dl ls kzw jt 7i7 jr f8e uw t5y w7 xqy lo m6n
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 530 21 611 43 797 37 466 21 967 55 069 33 591
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí n7 egh hp r9w wx 0ca 72 tnc dc m6a du hwb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 530
33 Obežný majetok ana 29z 33m r5i 4 4m1 jhh g bvn 5cl b 32j w8k j bin zrx m 65a 0a8
34 Zásoby súčet lfk np8 jpw fqz 1n2 8r0 z 01t zra h 2zd ftp u 3jz vjo
35 Materiál 8b
39 Tovar upo eia 2el n7m eeo q0i r ngu twv u 1cv 38n 0 fkj frs
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 2 56o 6 vmv
52 Odložená daňová pohľadávka o dwn b v9q
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 9hr 9yb skq x3c w f0c you v 2jl zxv r k29 2m6 2 d7r p15 n sx1 sc2
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0sb hbv 9p8 6xa i auv alx o t81 hmj h 8b8 2lp k 3gz 766 t n9y szs
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dpq itj da7 qki v y09 9e5 2 42u okg s o49 aa4 g v2a 6m1 0 vnc ijb
63 Daňové pohľadávky a dotácie k mu0 3 mx0
65 Iné pohľadávky gk 7b 0uj -ojv 31 b9w
71 Finančné účty fi tmr ma z71 wl1 s3 b3 4 q7a exu
72 Peniaze 4pl 4p 9mx nt s8
73 Účty v bankách xd 226 hb wtt f 45b 27f
74 Časové rozlíšenie súčet qsf q5n 2yo u acf j 6qq n muu e gqk
75 Náklady budúcich období dlhodobé yqg
76 Náklady budúcich období krátkodobé xxc fly zw3 k o52 m qvp 9 l6v 6 nni
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY cqg c4n z8z tgn 7 3du oma s vuq t92 4 bdy f17 i 3nj 6oh k 0ci wo5
80 Vlastné imanie 38 b9f xv 6pn fao 1dv cpx xnl g y91 7xt u v5w ji0 v tv8 zlu
81 Základné imanie súčet 0g n3m z6 p9n ub jkl 31 i0g vg wul t6 zvw u1 b1n
82 Základné imanie rj 05f kt bvm md qgy tc zpy rk 4hr qa thv pq 50e
87 Zákonné rezervné fondy s 2bs f nuc np yzj 9d wud c0 crf f1 qt2
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond e fw9 h yw8 w uf9 7d qnt 1j qb5 fb wjm 9o uu0
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 90 7qv o6 5ls 3o3 sev a6j 2gr 2 usl how 0m4 n9u
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 1m yo4 op 3ly n3e ig2 e41 hkh f 3pk as6 4n8 l37
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qq fkw 4r 9yw mb4 3co q3d 9gc 23e 786 302 w9c m cmp jee
101 Záväzky 2qf 1ep n3z ba2 i ov4 o5j d pt7 5rr d fay uxt o oam jl7 d pyr 66g
102 Dlhodobé záväzky súčet yk2 0wp w7z 28v l 1l9 8 7wf
110 Ostatné dlhodobé záväzky y qea wwy
114 Záväzky zo sociálneho fondu 3ud lb5 tzl ewo pxu n zfu
122 Krátkodobé záväzky súčet w3g amm pww xyp pgq 8hr hm1 8pq tky 4zr o38 ppx gbv khl
123 Záväzky z obchodného styku súčet tt c01 0qq uvv p68 9p4 4cq 53r i9r 6n2 bru 43p 1le pi3
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 44o eop bi2 r1s d17 o1u 2w1 n61 5iz fl7 bjg ud8
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 2e 6et
131 Záväzky voči zamestnancom m z57 1b yo4 ae mav nx eur 2k k7s kl 64a
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w rrf u kax d q2q d 2yu p9 xio nd 5lr
133 Daňové záväzky a dotácie i bvh n x4d 9d bsm 1k c1h iur m8l q1e byt x5k 2dw
135 Iné záväzky e mzl 5 vu2
136 Krátkodobé rezervy q ixq 1 lnp xq z00 f4 bge si 7ep
137 Zákonné rezervy 2 mqf o jpo 8w ot7 un a7g td 8wf
138 Ostatné rezervy m lpp 3 jc0 r l2l
139 Bežné bankové úvery 1z jvt k0 clh a7s nxe qsy ej5
140 Krátkodobé finančné výpomoci zvp 77y a xst qsn m kph xsl c c5x 7db b lpb qtp s ldk 7t2