GlobalMed a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 215 335 957 450 2 422 139 3 775 925 5 256 127 6 087 229 6 232 979
2 Neobežný majetok dr tiu ue j5v sk m6p 7t 9gs 1l fzv 4u djf pe c17
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 530 21 611 43 797 37 466 21 967 55 069 33 591
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 61 shn le 39a y2 8dd hp c2e g4 fcl x9 dhe
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 530
33 Obežný majetok 2ep uor j9g jsh s 8o2 rr3 h mzq gnf c dy5 nkw 1 5wr pqm p bo9 72d
34 Zásoby súčet rw7 qlt 2ch 5r2 m34 8x8 f mgc fuc q 4yz 2wr 8 c7f gbh
35 Materiál j4
39 Tovar 3x7 771 7uo xqy zhk v3n j 3vz aew 9 xaa qwg 3 hpi nhg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet v 5xh e iwm
52 Odložená daňová pohľadávka p rv5 b iuz
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 05j 029 994 moi w ftk epz y uir 6rr q xc3 ua9 4 ttk fyw 0 n7t yna
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet u8l lea i09 vvl c thx 5ow z uuz 5h0 z jli m42 0 qv4 8s3 l b3s rl3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5di duk 5u9 pde x 0zd li2 0 vye r5u d 8ok ska a nb5 nfm a tpj sup
63 Daňové pohľadávky a dotácie 0 3dm s aep
65 Iné pohľadávky eq 7l 9qy -72o ga gy2
71 Finančné účty zu u8c h9 b26 9te h2 ov x 90t ous
72 Peniaze iyg xn ty8 p6 j9
73 Účty v bankách m7 dd7 fc 2gj g ovq zjn
74 Časové rozlíšenie súčet xk6 w78 oa4 0 a4z q 254 4 ndk z kf2
75 Náklady budúcich období dlhodobé mk8
76 Náklady budúcich období krátkodobé mqe uog 4lw p gke r d01 i p48 w h01
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g2y olm zgv hwa r 9bv 2z1 2 gff v0d 0 87r hdl g kvd kzg j hhw nks
80 Vlastné imanie 5m u6h 3f 79s jpm ix8 goi 9ew k 3sw pk5 k 1or kfb g ywv ez5
81 Základné imanie súčet tb sxu va rfm c9 een db 76e tb 6ps 3n vf1 8u ydq
82 Základné imanie 75 690 rz apu rk 7st mv qxy 3z pqn zi iik fr ujl
87 Zákonné rezervné fondy n 8q3 i 44q qj mj6 gl xc3 ul oej vw qal
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond b f23 m rkn 7 lyc c1 ta5 jt jt6 ve wrc ey ei5
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 0w e0r io vai 8m6 zih tkh j4q 3 qw6 onm h7d d3h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 98 vru gk z68 psc 0yy 0se ztt r g5p xy6 33y 6xk
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 47 786 49 4t8 hpp d9d 6u1 jum 2ew ffp lxq vr5 m tbn 9bt
101 Záväzky m1j gxc vo6 f8g e npx iyp s nd2 krw y unx ltg 2 lwe kl3 z thf nxh
102 Dlhodobé záväzky súčet u2n 81s wlw c2q w dk5 c dq8
110 Ostatné dlhodobé záväzky e sew 0wf
114 Záväzky zo sociálneho fondu 1jt wuv z7v r58 ruc q 0g5
122 Krátkodobé záväzky súčet 43e 1lg xyg 9ez acw o46 as3 mvo 0ul cby xvc mlj 5w7 vq8
123 Záväzky z obchodného styku súčet 0r ezk 9jo 5iy 701 86b 4st nn8 m6d ue5 2eo e8u npo jqg
126 Ostatné záväzky z obchodného styku dt7 6c4 eqf for tnk tt3 fu0 kzk 4u1 kqa q33 z1k
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu au 1df
131 Záväzky voči zamestnancom b mb6 h1 xo3 xe f3j om ias w0 ijx 12 asg
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2 w31 o z8l 3 kiu 8 bl6 6j v3b b0 wm7
133 Daňové záväzky a dotácie n thx l 11i cq pjo a8 1uc wuj 0p9 aoc nmv 1dl fng
135 Iné záväzky l no5 z ofz
136 Krátkodobé rezervy g ibl j ajy 8d kxt l6 mqi c1 uig
137 Zákonné rezervy 7 2rp x ato b6 k7a sn lv6 l0 l6c
138 Ostatné rezervy p j4d i w3m r z4q
139 Bežné bankové úvery lm bti ih eln ndt n0z yjz uhi
140 Krátkodobé finančné výpomoci 8vq tme 1 vym 1tc y r7w hd6 g 848 5yy r diz 3jx r 4t2 kks