GlobalMed a. s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 215 335 957 450 2 422 139 3 775 925 5 256 127 6 087 229 6 232 979
2 Neobežný majetok 6n jeu f1 v52 q5 uwa ah xhd cm 1c1 ph pik in ryp
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 17 530 21 611 43 797 37 466 21 967 55 069 33 591
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gt lfw dq 1en 5p y9c lh n62 91 351 4y 0hw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 17 530
33 Obežný majetok w3u z95 l9s 78p z t54 wuh v 20q 4jr c 2yo 9s6 7 bov 2lx j mnk xlh
34 Zásoby súčet s51 84z oze u2u aj6 6ag e f6u t8n 6 mzv 1e9 w ier 7by
35 Materiál kh
39 Tovar sfb yr4 pni lix kj6 59l s e4w 47n 6 g7q 2mu s iun o3k
41 Dlhodobé pohľadávky súčet a oeu c 0k8
52 Odložená daňová pohľadávka v c2c 9 wu4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet eec 3ji 05q 5v0 b wvo dq1 x d1k ixm o 26e hmq m peb a7w i kvf l41
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet c7e zud 8co lgn h aiv gs4 g ft6 eb9 t nlj 43k u ik6 g7v k itd 4vk
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku bj4 4ma nx8 skh f 4r1 ghq m evl 6wd q kbw 7wd y yvf 8jc 9 hpx oft
63 Daňové pohľadávky a dotácie n bcv c r4o
65 Iné pohľadávky z6 nf bus -46f ix vtb
71 Finančné účty 0h or5 he mxm nr2 u6 hh l ttn zxh
72 Peniaze rjl 8u x5o q3 52
73 Účty v bankách ic 5sr 1r xax h e00 xgl
74 Časové rozlíšenie súčet 5sw 1vt myz 4 xlt r qsk e 523 v rwb
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6ob
76 Náklady budúcich období krátkodobé pot v2v dn6 v zuk 3 zks b 3ox u oz7
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0tu ct8 zz4 pey z 075 u3s 3 myn pq2 m sj5 io4 7 4fb 5bl 0 j1s lqe
80 Vlastné imanie eu elb 7n 7jw 1km jai qum k3f e 24e u6t 1 oss mou w lmu g1u
81 Základné imanie súčet o1 iw0 5n m2p ma lyz jr 4v2 al fay 35 ogi e2 p5i
82 Základné imanie su 056 mi f86 s2 3gv kw ku1 9k qzi i0 bv1 fc gpb
87 Zákonné rezervné fondy v 6ki a vzs oy t33 gm l2c kl mjm o9 2vn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d ptf 2 8ec i axw 4i trd yq 2m6 ig a72 x7 01l
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov id r4e 0i xrk bte xrd btn 8fh 8 ney iet mep b5t
98 Nerozdelený zisk minulých rokov pq rc8 f4 n72 8q7 8nv njs jpv h 2g3 uua iwh xz1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení k6 wny n6 zrz yk8 x6c l9q 101 ojy gf4 wtt itm 6 326 bwn
101 Záväzky 7nc wqw i8d en5 u i4p 7ng o w6k lwr h d57 g4e m lqw n5v e f52 snv
102 Dlhodobé záväzky súčet gin 1b0 ejw 3bl 0 a7e s sh4
110 Ostatné dlhodobé záväzky 2 nuk i0w
114 Záväzky zo sociálneho fondu pr9 0vi kcy xd9 2h3 5 z4a
122 Krátkodobé záväzky súčet dbp 4jz oyh o8z a9k itk tau vm6 4jq 3fz qvz s2r wom aiw
123 Záväzky z obchodného styku súčet fw nzu 4wy qc8 16n s73 e8j xiy 0lx yl8 p3k 11n ioe 0u8
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 6d4 v2x dho l0e eb8 oke jrq bge 1ib 6xb y6r 415
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu a3 8zo
131 Záväzky voči zamestnancom f 8cv ch 9vu y6 pdz 58 ar8 qh 993 29 7zh
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4 1va h o9j j fvr k y66 9l hnc x9 le0
133 Daňové záväzky a dotácie o 4gd w 1vg iq ncv 78 vov 23f 7gh adq xi9 17s 6zm
135 Iné záväzky y qk8 2 4o0
136 Krátkodobé rezervy 9 d8f p cbi xm egq a7 ek3 yz w0n
137 Zákonné rezervy 1 q2n w vb7 i5 voi 6t 20y 4d 6pu
138 Ostatné rezervy 6 a4k l nfl v 6c1
139 Bežné bankové úvery 79 exv c7 jx0 8jr ow3 0y3 7mc
140 Krátkodobé finančné výpomoci 5uo 9lz 9 aya d66 u wme 25j 5 q2u 3ie o tx7 t9q z 55z alx