GlobalMed a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 430 437 3 369 799 4 716 092 5 443 810
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 2j1 7b1 rco wjz c zpv xxj g yvb rrk v gc4 1q5 e cvt h8b n yoq zzh
3 Tržby z predaja tovaru bzh 9df 1uq bar k u2r bs0 d xgy 3zq b 5h6 kdj q 8ki rw8 9 0mh eei
5 Tržby z predaja služieb 10 810
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu x ic9 s uhj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ftx j 8vu fs q4m m4y kzp 0 x6t m y9g
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k2f ekx w5n 5pa g qic vzw 4 n4u qfc 8 fu0 12k v vfp igx 6 wof iqj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 129 261 432 545 924 652 1 226 945 1 586 843 2 020 273 2 232 147
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s e33 32 itk 7 1ju 2ev yff hlo e1w nbj bi5 vfb gs4
13 Opravné položky k zásobám 4 8pa p n0s
14 Služby n7 u5s zf lau 2v4 1yl 7yd fkw ys7 i2n dvu iqm 213 v1h
15 Osobné náklady hy 7zf 9l4 c23 3gf 79l e05 bme tpa lkw gml 6ec
16 Mzdové náklady sz wmd yg squ 6mq jhl rwl 3cj g3i 9w9 y1g dzy
18 Náklady na sociálne poistenie 24 086 31 955 36 491 46 638 72 408 72 799
19 Sociálne náklady k j5h u vd3 x vsr u lnc i jqs 2 8kc
20 Dane a poplatky q j1t 2 c1e y u3g a v1z h xx9 9 fh4 h6k
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku l d1k w fh7 do 1ve cu lqc ma 77i hu pdc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku x 04d b xq2 ml f6q 4m eo6 74 oqq sw uv5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p ew6
25 Opravné položky k pohľadávkam f2 69z no zia nq 5c2 jir 6j1 -dno 10c
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sl 78o 2 ds7 6 tb5 px0 df4 m 445 o3 7j7
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti z2 5uz 82 feh x07 3nw o77 med weq zg4 w guq ve6 2 801 5z9
28 Pridaná hodnota p6 7dt g43 tla 13v 8d8 ukk 1ox 0 wzt oik p 8do okc h 4e8 klh
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu lq 9 p n r6
39 Výnosové úroky zn n s u
41 Ostatné výnosové úroky b 0 9
42 Kurzové zisky h3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu kc y7 f1q 3f xwg tp 8v4 rdm 5bb maj 8e0 xef xc8
49 Nákladové úroky jw 5mb 2q k88 90 32l h36 i2j 7i5 fav y4r 2v4
51 Ostatné nákladové úroky mr 228 kt kwd uv zmw xt8 hh6 huj hxx 5o8 iby
52 Kurzové straty 4 dc 0 8pv
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie n jyk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť n9 38o j 2z4 0 0vv 4 rgi o my0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -c0 -gk d32 -4g vyf -ga d8a -671 jj2 -h5w or7 -ptv 6wr
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ny 8ck ud g51 w21 z5h gzr 27a li5 vl2 3 8em 98c 7 bk7 07o
57 Daň z príjmov 5 r11 g kcj 5s 3sv rs px5 848 iyc vrh ffp uun q5s
58 Daň z príjmov splatná g az4 6 34v tj r7s rm pm1 5oa 0rt 2tw z32 dms am9
59 Daň z príjmov odložená -ci2 -387
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 794 18 447 219 201 318 282 598 106 920 621 1 662 223