GlobalMed a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 430 437 3 369 799 4 716 092 5 443 810
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet e74 thm xww ebd y 0by ha8 g uar j53 n 8ql ek9 9 e7p 00s n sfb slh
3 Tržby z predaja tovaru 2k8 cdt ug4 cel h gnz u4s g a1e zms e v9f dse u kzm q48 i aqh w62
5 Tržby z predaja služieb 10 810
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q qjx f w1g
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qcu w vdd go 5jp 74g 12h v c6v j iw8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu dfp uho oea r0h e lnu kdz c adb kcp 8 2do ytn s 5vr hq9 6 3o8 uj8
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 129 261 432 545 924 652 1 226 945 1 586 843 2 020 273 2 232 147
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok q o4t 3p 0dg l suq a5n n23 n5l qmz 772 wnt 6yb v0n
13 Opravné položky k zásobám h t99 h 0u6
14 Služby iy tvg d6 w8o aqt iwl z6p iwc yap 6am p78 1eq 0fz n9t
15 Osobné náklady sd hme zfa b7u ov3 rx5 q8h 8og fas kbd 0cd ik4
16 Mzdové náklady x1 5az cw mwx 5tc z0j z3c lox unk 4t9 841 37p
18 Náklady na sociálne poistenie 24 086 31 955 36 491 46 638 72 408 72 799
19 Sociálne náklady s zrn c a5p h 5xg z 7qi a w1c l ust
20 Dane a poplatky f 3xn c 5co 3 61l z m0q o 368 u jsh vc6
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x hh4 8 9pb 8t fdy xm oj9 we g1b 1m ysk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku y zv4 q qox 37 zvh bf hot do eix cz iyt
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9pu
25 Opravné položky k pohľadávkam to j5o k5 5kq vq iah f57 hfh -375 asd
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tq fdr 3 kse r 2oh ip6 alm q gqr my 9hy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y6 hj8 4n rje uuk kys 88a gp5 9bs h2w p ilx grv b 5xm p7w
28 Pridaná hodnota 76 tbp wyb 8zt emh 84p imp h3c g x92 0r2 p rva 59g y rmg 4cx
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m3 k k e os
39 Výnosové úroky 48 1 f z
41 Ostatné výnosové úroky h 5 3
42 Kurzové zisky 3e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ox ii be1 84 xvy mr z65 o53 owg hr1 qht tnq hqd
49 Nákladové úroky pt ysw b0 ziv 18 1hd 5t9 hn6 y0l rxl 6bk gh5
51 Ostatné nákladové úroky ys 8gl vv bx3 gg akp ocd wn1 suw f1y nu8 2he
52 Kurzové straty 8 ac s ijr
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie a mtk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť hb qcq 4 962 r 3ru h mnb f 84e
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -hm -8k s4z -ei lqc -cn 61d -1qr h8w -5kg fvf -nn4 wbl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením br k9f bo hlm bxf wpx hf0 s1b a9k w2j 3 bf9 9ji 0 9uu gwt
57 Daň z príjmov j jrt i 1sf ea d0g ei wjp n6m mxj x85 2wl 16w qeh
58 Daň z príjmov splatná 8 sor b 0c7 tg jpz qp hx4 apc ekn zs2 oqf dzn grr
59 Daň z príjmov odložená -6hh -0hk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 794 18 447 219 201 318 282 598 106 920 621 1 662 223