GlobalMed a. s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 430 437 3 369 799 4 716 092 5 443 810
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet ff6 zw6 zpm l01 a qi3 1p5 8 bkb lq3 i 14o 8dp 7 7ni 0ng e 9wd l2n
3 Tržby z predaja tovaru mex 12s 6bo ebn f fd6 yab d xcu 1z3 a 8s6 enb y jtf b8g k z51 q0h
5 Tržby z predaja služieb 10 810
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu b 7if q z76
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti ofl s ja8 op t73 ma8 mgz l nor m yyd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 0y7 0lr h91 u5u 1 b0i jip 6 4a3 t2m n g8h 7tb 1 jlj z90 l by3 1xy
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 129 261 432 545 924 652 1 226 945 1 586 843 2 020 273 2 232 147
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 hr6 j5 frg 8 t53 17x 56i 8dv uus q8u vk9 1pl fpj
13 Opravné položky k zásobám 1 7rt h jzt
14 Služby p5 0fz b1 s0h upt nml k5k c4s zw2 0a0 8r4 9z4 rxb 6hg
15 Osobné náklady rv y6g 130 n03 yis y3n 951 1bt h3s 2ix cyl zpv
16 Mzdové náklady rq 9vz ew w7p 7r2 k0v u71 9gw y5i qik zrj bcf
18 Náklady na sociálne poistenie 24 086 31 955 36 491 46 638 72 408 72 799
19 Sociálne náklady p fik 2 2w7 a obi u zuc l i6h 6 0fc
20 Dane a poplatky k gln 6 vih o 01b a v85 n yag 2 9wk ble
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 9l3 r 5a3 h3 yia 42 ynj ya v28 y6 eu8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r fs5 8 d1d tf pa3 3e q16 jq cdx 4b zlq
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 6 75n
25 Opravné položky k pohľadávkam hv 0hg yj mxj lq x1t 01z za3 -eps y5d
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť id qoi a uep l mz8 mj5 9jj k pbv j9 dzn
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 83 l3x gp 1zg sha tts gxr z43 dtf hde x ft2 wfo s aj9 ggr
28 Pridaná hodnota y1 1yo ggr 1zz bna 08t v5m ppy l gqw wsq w 604 nce t az3 k3s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 0c a 0 h 1d
39 Výnosové úroky d8 u 0 8
41 Ostatné výnosové úroky 7 t 7
42 Kurzové zisky oa
45 Náklady na finančnú činnosť spolu di uu 6fm ri 8cz g1 hl1 mrs w7m lrm 18q su1 i7g
49 Nákladové úroky 9m 9xb 2x 36w xk 0u4 xld g6n nar 0oe e0o t12
51 Ostatné nákladové úroky of ewc 0l 2mk 1f 54g ogn g80 8am gpe ikt 8v2
52 Kurzové straty g 89 0 4lq
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie n t23
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť nw vur d f6n z 5kf 7 wqm 3 azf
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ra -g8 jrx -ur h5m -p4 yzo -j4h 61a -9oo b25 -okn 5bz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 5b x6y vm uru 7pp o8g mnx lcq lr0 530 f oug ic6 x aiu 52z
57 Daň z príjmov z c8u h a7u 90 uk4 ff ikc yx3 qg6 kyq lpu 3za yu2
58 Daň z príjmov splatná 1 qt8 1 gqh r4 sh8 l9 1zm 6qg mlm lk9 kg1 10e 0ag
59 Daň z príjmov odložená -wy5 -zax
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 794 18 447 219 201 318 282 598 106 920 621 1 662 223