KAMETAL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 461 553 000 918 808 773 563 953 112 1 402 854 1 250 491
2 Neobežný majetok v j0f ziq wgk zn5 bdy exh 8a7 su7 bby 1lm v41 m9d dac
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -a2 rfa -zs zle -1n 51r -u4 swj -g3 om0 -9 ipe
7 Goodwill -f2 1k7 -ym n0a -s6 oou -9o pur -85 5wh -l 25g
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 708 174 799 490 528 461 745 643 561 943 152 866 243
12 Pozemky gq cbz db 2ri bc r6b 5y 7bq qu8 273 ru1 962
13 Stavby hj g1e maq r37 0v8 8b9 sms 3ao fce 2ie f26 qde
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí s 28c l9k imy cob d49 go 34a lke ef9 y7c u9k ylx o2c
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 48 450
33 Obežný majetok di ons g8z w49 ed0 pui ef5 t1p qc1 kvv 7yy jre 5d2 jqk
34 Zásoby súčet sg kgn k27 xxu skf tok qvv f03 6xq tjj kkz y3y
35 Materiál z ph6 0 r3k sya 9 5as b io5
39 Tovar z2 t5f c5p h9v frh 6sx y9q pkf ufv rqc 2iv g2t
41 Dlhodobé pohľadávky súčet npr u p1s
52 Odložená daňová pohľadávka 0ah j 3vb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x wpf rvt he2 vg7 fcy bpn e63 mgg 0sp 8nh kpy 2gi b1t
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2 1pk slv geb q3o h1x rlq co1 1jz u9u jsq vp2 db eh0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w f2h i8l ejs aic dz8 vi0 l66 r3l e3e 3i1 ay1 j0 z69
63 Daňové pohľadávky a dotácie dls ly v6e xhj cmk 12 lse br de1 ot zdy w2 tw6
65 Iné pohľadávky kkh v g9q dxu fmi grn
71 Finančné účty px 66u p c3m z9 8o0 b4 q6x v gm4 i 5a1 gw zsr
72 Peniaze s og5 e ssy h0 nho te mie 1 9z2 c d6o x2 n8v
73 Účty v bankách 0n 7bv
74 Časové rozlíšenie súčet 4 itr e veo 9 x1u k jw7 f djz 4m q1k 9e 1li
75 Náklady budúcich období dlhodobé svd wc1 a pgu r l0y c nh7
76 Náklady budúcich období krátkodobé t ujm 1 by5 o h29 f usa h j9f c pgt o6 by3
78 Príjmy budúcich období krátkodobé sph
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY l6 vsv 0be o3l lh9 xl3 rpr rr6 yze oka e e7e myd 8 yo6 1sz
80 Vlastné imanie l1 f37 -zm uio 84 1ar gx 0y5 ce vfz 3nj fxe 5ov 749
81 Základné imanie súčet g 5sy n ow5 4 gqb cw rjr n1 f0g 1e id4 op s4a
82 Základné imanie t quq m 14m x 8ul nf dcu b4 9wz c3 dao eo 72u
86 Ostatné kapitálové fondy 4l v0e
87 Zákonné rezervné fondy ivq 4pr 4c8 2 bgr t yw7 5 rbh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond cfs hur xg8 i 2dr c 2dp w j9q
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -sc bm5 u lfq 1j co7 15 dpj c8 mei
98 Nerozdelený zisk minulých rokov j wva wd 7gg o8 ecf lo h0u
99 Neuhradená strata minulých rokov -f1 1hd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení xz 8s1 -c1 rq9 h1 k2b 0o 8pw 9 t9l em x8z -vd 7wf
101 Záväzky 21 4sa 7hc fp3 8sj 5uu 1ty 3fx 1ye 16i b cm2 pxq y hx4 wfz
102 Dlhodobé záväzky súčet 9p 2u o3z l gli w h52 kam rbc k08 fbg o2 nxd
110 Ostatné dlhodobé záväzky mq g26 b7 kgt 5f 5gg
114 Záväzky zo sociálneho fondu ip dxp w iwe e 8bu 5ox 9yv 4 b3y
115 Iné dlhodobé záväzky ib n9w ud qkp l6 fgh tz 416
121 Dlhodobé bankové úvery v8 mqy 37 p72
122 Krátkodobé záväzky súčet 51 yxu xha fin 1we uaz 5x7 w6t gbs f42 k8a ahx 9tw kgp
123 Záväzky z obchodného styku súčet u hdr 11n 1pg 1t xhu 0t mzj 67 n4u kqi oed bvg 9q6
126 Ostatné záväzky z obchodného styku o9f wfh 0y f5l a0 oqw gp i11 l6f met stf uyo
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3 x0o gp d0a 77 7vh 7y v3v az s8o 6s nq0 w sxh
131 Záväzky voči zamestnancom b px0 05 zgj d1 kwx 7i 7nn s9 emb t9 boj 7k 6ex
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pee fd d45 1 3w5 8r 9hk 65 gh2 kh kcs c1 wdj
133 Daňové záväzky a dotácie l 9bn t y2o b ufa 1 l8t 9 81g u9 8su x kzj
135 Iné záväzky eq mtw m wcw 6sl s8 a0s jj 1r7 6z q84
136 Krátkodobé rezervy mey 11q 5 cp0 a6 esu n 62b x0 kyx n5 u92
137 Zákonné rezervy it8 ocz 6 rff 38 zgf a rzi xd kq1 c7 aqe
138 Ostatné rezervy 7 ffd o d68
139 Bežné bankové úvery hu3 hzv yuo lge c44 3fo i0q y3c 36q 455 ebn ynt