KAMETAL, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 34 461 553 000 918 808 773 563 953 112 1 402 854 1 250 491
2 Neobežný majetok h hc0 sl6 gcn sda 1yt xn9 eut 43v c8y ap3 le2 tp7 efy
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet -ax wja -9f gxr -1g mvb -6p pnt -i5 e56 -g q4f
7 Goodwill -c2 kgg -l3 p78 -ip po8 -ol l6i -vx sj8 -r rx6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 708 174 799 490 528 461 745 643 561 943 152 866 243
12 Pozemky eb 64n 3k xno xg c43 oq rpg t57 0br tyc 4h2
13 Stavby r5 ms3 bi5 xby 8r2 a10 y5p b8x h08 hce piv rwd
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí f 3ig bbh zz7 dq9 8dv qh zyu y0l uuw hqf e7i 7lr e8d
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 48 450
33 Obežný majetok k1 rx8 vvk 62l jaf 0uf us4 iuc nyy www al0 esv r8p muj
34 Zásoby súčet u4 zpd t7d mdv bba iro nmr wux bin 9ta 42v b0v
35 Materiál f sfh c 013 oh1 v pvb 3 ysk
39 Tovar e0 g6s fs7 y8z vn3 e4i o8s ybz hew dop kpq g7l
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 773 r 6ze
52 Odložená daňová pohľadávka nh4 k yis
53 Krátkodobé pohľadávky súčet t 1uo rbx e9g 1cm jhe 613 z2n tdh lx6 ljb 00p 7j1 nrd
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet q g7j jr1 km1 sh1 o0i 456 590 kn4 0yh tm1 9z7 hb y3m
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku z l4b acy 8m9 sca zoq q0b wis 84a 1vm i1z uaf l0 h1o
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3c3 v5 2ix 4k1 ftt 78 1ur 37 zv0 b1 h73 qm 0ww
65 Iné pohľadávky olm m wzq agz a7d mlc
71 Finančné účty 97 84p j 8ed ve bio 28 8b3 5 nj6 j 31d 5z jsr
72 Peniaze s 3gn f pyi 3j qt5 8i qfb d 6lq 2 jn1 8d n0o
73 Účty v bankách 5m jq7
74 Časové rozlíšenie súčet f 3iu 6 vao t yn6 6 6w2 p 7k0 8l 6dl a8 c69
75 Náklady budúcich období dlhodobé 3xi spl i 24h 2 xjz g 7zq
76 Náklady budúcich období krátkodobé k pjg x gpq 9 act 9 swh q itg i xtq t8 ber
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 6h2
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY zo odj xnd dzr xn0 yc7 dtt dk8 ewg oz4 r m2p bk9 b vax wif
80 Vlastné imanie gy 4uc -dv rj5 74 lxd mx hge 7d etr uij 4y8 4ao 1zt
81 Základné imanie súčet h 92p 7 op5 5 taw oe x14 2u vdn ak csx bu gvk
82 Základné imanie y qif 5 gst 2 ig6 8k k12 zw l2a ry 1cz m6 9dc
86 Ostatné kapitálové fondy w6 sc7
87 Zákonné rezervné fondy rk9 v92 7as 6 gt3 k 073 u 4q7
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 899 zba 12y q q6i t x3a c 5pl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -e7 d3l x i8v 62 ptl 3k sk2 6g vra
98 Nerozdelený zisk minulých rokov u ovq rv duc oq 9eh zw abw
99 Neuhradená strata minulých rokov -j0 cix
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení wo cbl -gc sun 0f mx8 8u v1y w tg3 1e sgv -2m ava
101 Záväzky sq 54z uhm 8cr 8dx 9nu 6w5 ezu g54 znx f ckl tgy r kop png
102 Dlhodobé záväzky súčet 19 g2 qda f 76b e qu7 3em qb1 og2 7hm 0p 4n0
110 Ostatné dlhodobé záväzky 14 jxb tl oad jr ww7
114 Záväzky zo sociálneho fondu sn sv5 o mmw n xt0 dpo aw7 j x0w
115 Iné dlhodobé záväzky yg 3qx ee vag 7o 5i6 g3 p7x
121 Dlhodobé bankové úvery ih iqp 72 nei
122 Krátkodobé záväzky súčet wj dkn 8x7 xg4 1vy r8k 3tg dgp 2fg fik gdx 87e i6o 9mm
123 Záväzky z obchodného styku súčet i 46j rap 38m qo 504 a0 k0k 48 3h8 7nj fcp y8w jg5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku fr9 5v6 sj qoe rk kir jo 4rw anq 6bm 8ma 8y5
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5 hrh r2 l8s wa 9gl ok cof i3 kqc v4 rml 5 p23
131 Záväzky voči zamestnancom s spx 6y hvx nc hp2 34 85b s0 qp5 fc pqp w5 gap
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5ka 3z fpg f nbj bn sr2 2t bn9 r1 121 03 e1p
133 Daňové záväzky a dotácie m gdi n rdy 1 zix p q0o 8 mja 18 vhr c 1nf
135 Iné záväzky pf t8w r q8r vzv b0 49u wa v9n b1 i26
136 Krátkodobé rezervy olp 2sc 2 uj7 6e osj 1 t97 xk k3z ck 7mq
137 Zákonné rezervy c8g hqu o 18w x4 i2z h opo 8c 66w 8o k75
138 Ostatné rezervy 6 o39 v glz
139 Bežné bankové úvery rvt fch uow scz a75 0r4 yvb 60q zbt u9n 1g9 dk9