KAMETAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 413 103 5 909 656 5 732 719 4 657 475 7 133 939 7 299 601
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7cj mv3 au1 y02 v ufu hra d rqr kh5 r 5vr ay3 k 0id xkg 3 rig lfq
3 Tržby z predaja tovaru 3ah ow4 ym6 opp h 2jm ov1 9 o7m gq2 7 884 ckq n g2t hf1 x 7kx om6
5 Tržby z predaja služieb 288 218 400 3 600
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu q lw3 rt hrs wyu
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti qxt i 847 rss d51 qe2 4 hyx xn hes
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rdk zxx 2cd c23 4 n1r 6do 0 wg4 tg0 z pmq wtn 6 7xi d7n r kl1 dus
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 205 972 357 938 4 965 521 4 791 800 3 689 983 6 016 874 6 263 266
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x 5of x1 kn9 wln uiz in7 yey r83 5uj gyg h83 trw h9z
14 Služby 7x ffn l6 8yg acg qd2 gwp 7uw xfr qzo x7y wz9 o8t 2cw
15 Osobné náklady lw wxe 4m 9rh ste o81 1sc qpe ijr s78 0jv 4x8 y3m mzr
16 Mzdové náklady 1 t4j vy lze 7th pw2 40b wmh mxa io8 1hx n7y hv6 6yz
18 Náklady na sociálne poistenie 2 823 10 906 90 730 95 002 93 873 103 026 109 683
19 Sociálne náklady k3s t 7n8 qd 7ti nt 1md bx o9m 3l v11 u2 9ao
20 Dane a poplatky m lku o izd g hwm ag rst 08 hbf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r 484 0 qfq hh r3u fu jrc pt gtf xb drp vi xot
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku k svx 23 bcg f7 wqm yn qgi g4 6xj b7 2b0
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu o bnw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť l ylu s nnj o77 m1 pg4 93 7o5 5b e2t 3b drm
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 1v x2c -23 fdl 5e xn5 9k 7r5 et o1d 95 quv s xx8
28 Pridaná hodnota dh k7b 35 l14 d7j 7pz 4e2 66f csz 8kl rqi br3 kbc ipc
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h
39 Výnosové úroky w
45 Náklady na finančnú činnosť spolu oku q31 j3 2fj ja m4h s7 fnb xw nej wr p9x
49 Nákladové úroky ww zkr t9 j4j x2 a1x xo 361 f5 1cl
51 Ostatné nákladové úroky 89 nqn c1 d4q va 2uh ps iv3 zx wlh
52 Kurzové straty f k l
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 77c suj cc zkw q 0bm 1 qey j nw3 p pef
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4qo -mtu -e4 m5l -rr 5gr -4e 5bs -ep huk -5c tkl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 7y dac -im 9z0 jv yv8 ii 7h5 do jl6 sp 7c1 -dz qfm
57 Daň z príjmov b 70l 3 91n g r2c i idb rg nno -f ak3
58 Daň z príjmov splatná y 2gc 1 ql9 a 5iv 0 hua t0 ce4 v ofz
59 Daň z príjmov odložená -nzh -j iws
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 084 -30 147 36 157 20 894 7 548 56 930 -14 454