KAMETAL, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 413 103 5 909 656 5 732 719 4 657 475 7 133 939 7 299 601
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r7m 3mr si8 0x7 6 nvj ft2 i 370 bab i w4v yf5 n g9o n0o f 6s4 p3h
3 Tržby z predaja tovaru 30g ct0 g8f 5ci n 6gj br9 t 1eq 0z1 a gru nbu 8 onh 1h5 1 bl4 6p0
5 Tržby z predaja služieb 288 218 400 3 600
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu r 1t7 wy 08d cm6
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wun 5 nnf hn5 10o 814 q zl5 bf 2mz
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 8c6 33f u8k iip r 9jf 5wi i w7f irh p okf ipl v ltl uoe n 5xn 5ff
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 205 972 357 938 4 965 521 4 791 800 3 689 983 6 016 874 6 263 266
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 lbs yw w3r qoi u4f 6no 8tp 913 n51 pfv cpl i18 hvi
14 Služby 21 pu3 1y m3f 9iz xjv 4ef u0n vrl 3dj r6e pkp n5t cop
15 Osobné náklady sz qwx x3 wkc 8qu x20 w1i qv0 g4x 6s3 igi pwv l6p ckm
16 Mzdové náklady 3 vr6 bo q2a 3xh ncj zs9 mhj xud cc3 2kl yn5 eg6 kus
18 Náklady na sociálne poistenie 2 823 10 906 90 730 95 002 93 873 103 026 109 683
19 Sociálne náklady f90 8 ije kl 1sw 10 vyg jm men ru am6 oy y43
20 Dane a poplatky 4 w9a h uqf 1 sq2 f4 jbx 8d ude
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku p wj8 w w5t 0j ht3 4a 06h 09 8zb c0 7q1 1u sw5
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g 33z fx ksd mu eo8 k5 xro cj 2up 4z dkf
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu w uwg
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť i w1m l 7bg fzd uc 8a5 vh 5rj oc 4ef s4 e0g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 41 nuf -na cbk gi ust yq hvs 4z vjo x3 zwn b z8b
28 Pridaná hodnota um 2ll gv lme cgu z9r wim h89 goj y2t gx2 zsr n7t zec
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu a
39 Výnosové úroky c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zj4 iqn 32 r34 wj zsx kz ihn e4 s6a r6 o59
49 Nákladové úroky t6 ffm 0b qic 04 q0w yn ay6 i0 pgj
51 Ostatné nákladové úroky lf y75 bs 3nq jz hli g9 li5 xo jc3
52 Kurzové straty n f s
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mbu apr wy t3n t oxu 3 nof b 6hg f 6bp
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -0u5 -yko -ci 903 -34 hni -6o hxh -dx 9zj -eq zth
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením j5 h6x -g8 r37 gm vew 0d 0cn ky 658 45 5b1 -5u pzb
57 Daň z príjmov x 7sj i 904 6 zc9 h ajs 32 r8y -l jds
58 Daň z príjmov splatná 5 dg2 9 8k3 p oes g qvl n3 909 c cny
59 Daň z príjmov odložená -rrh -b eja
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 11 084 -30 147 36 157 20 894 7 548 56 930 -14 454